Lursoft news

Krievija iekļauta zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā

2023. gada 11. jūlijs

Š.g. 1. jūlijā spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr. 333 “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts”, kas aptver plašāku valstu sarakstu nekā spēku zaudējušie noteikumi. Valstu sarakstu papildināts ar Britu Virdžīnu salām, Kostariku, Māršala salām un arī Krieviju.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka Finanšu ministrija ir atbildīga un aktualizē zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu, to publicējot gan ministrijas mājas lapā, gan nosūtot publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Jaunā kārtība nodrošina iespēju daudz operatīvāk veikt izmaiņas sarakstā, proti, nav nepieciešams izdot grozījumus normatīvajos aktos. Saskaņā ar  Finanšu ministrijas mājas lapā publicēto informāciju, zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā šobrīd iekļautas 16 valstis/ teritorijas.

Lursoft apkopotā informācija atklāj, ka Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos pārstāvji no Krievijas šobrīd ieguldījuši 314,13 milj. EUR. Pēdējo piecu gadu periodā Krievijas uzkrāto ieguldījumu apjoms ik gadu sarucis. Šogad pirmajā pusgadā vien Krievijas ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos samazinājies par nepilniem 56 milj. EUR.

Lursoft dati liecina, ka Krievijas ieguldījumi šobrīd reģistrēti 3759 Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, kopējam ieguldītāju skaitam sasniedzot 4013 fiziskas un juridiskas personas. Jāpiebilst, ka 2598 Krievijas valstspiederīgām personām reģistrēts patiesā labuma guvēja statuss 2709 Latvijas uzņēmumos.

Jānorāda, ka Britu Virdžīnu salu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd sasniedz 22,85 milj. EUR, Māršala salu – 460,76 tūkst. EUR, savukārt Kostarikas ieguldījumi šobrīd nav reģistrēti neviena no Latvijas uzņēmuma pamatkapitāliem.

Ērtākai risku izvērtēšanai – AML izziņa

Rūpējoties par drošu un uzticamu uzņēmējdarbības vidi, Lursoft piedāvā  AML izziņu, tajā vienkopus aptverot plašu risku izvērtējumu ar datiem no pirmavotiem – LR Uzņēmumu reģistra, sankciju sarakstiem u.c . Pakalpojums veidots, ņemot vērā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanas likumā un VID vadlīnijās noteiktos risku izvērtēšanas kritērijus, tādējādi uzņēmējiem padarot vienkāršāku likumā noteikto pienākumu veikt risku novērtējumu.

AML izziņā vienkopus izvērtēti riski:

  • Juridiskā forma;
  • Maksātnespēja;
  • Likvidācijas process;
  • Darbības apturēšana;
  • Saimnieciskās darbības apturēšana;
  • Nodokļu parādi;
  • Juridiskā adrese;
  • Piemērotās sankcijas valsts uzturētajos reģistros
  • Uzņēmuma, to īpašnieku, amatpersonu, patieso labuma guvēju un to kontroles ķēdēs esošo personu pārbaude sankciju sarakstos;
  • Valstu riski gan uzņēmuma īpašniekiem, gan patiesajiem labuma guvējiem un to kontroles ķēdēs esošajām personām, tostarp arī veikta iepriekšminēto personu valsts riska pārbaude gan  Finanšu darbību darba grupas (FATF), gan Eiropas Savienības (ES) augsta riska trešo valstu, gan zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā.

Gadījumā, ja uzņēmuma darbībā kāds no riskiem būs paaugstināts, izziņā būs redzams brīdinājums. Nepieciešamības gadījumā AML izziņa nodrošina iespēju veikt padziļinātu risku faktoru izvērtēšanu.

Lursoft nodrošina, ka nepieciešamības gadījumā varēsiet uzraugošajām iestādēm pierādīt, ka esat veikuši klientu risku izvērtēšanu.

Lai piekļūtu AML izziņai, Lursoft meklētājā atrodiet interesējošo uzņēmumu un klikšķiniet uz “AML izziņa”. Vienlaikus Lursoft piedāvā klientiem arī AML risku izmaiņu monitoringu, kas ziņos klientam, ja tā monitorētajam  uzņēmumam būs reģistrētas izmaiņas kādā no AML riskiem.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*