Blog

Akciju sabiedrībām līdz nākamā gada 30. jūnijam jāsniedz informācija par akcionāriem

2023. gada 5. jūlijs

Komerclikuma grozījumi, kas stājās spēkā š.g. 1. jūlijā, paredz, ka komercreģistrā reģistrētajām akciju sabiedrībām līdz 2024. gada 30. jūnijam jāatklāj informācija par saviem īpašniekiem (akcionāriem).

Informācija par īpašniekiem Uzņēmumu reģistrā jāsniedz tām akciju sabiedrībām, kuru īpašnieku dati reģistrēti akcionāru reģistrā. Akciju sabiedrībām, kuras noteiktajā periodā nebūs atklājušas savus īpašniekus, tiks piemērota vienkāršota likvidācija.

Jānorāda, ka akciju sabiedrībai var būt reģistrējamās akcijas vai arī dematerializētās akcijas. Reģistrējamo akciju akcionārus, kuri būs publiskoti, varēs apskatīt Lursoft uzņēmuma izziņā. Savukārt, ja akciju sabiedrībai ir dematerializētās akcijas, par to būs speciāla norāde uzņēmuma izziņā un ar šo akciju īpašniekiem sīkāk varēs iepazīties, iesniedzot pieprasījumu  centrālajā vērtspapīru depozitārijā. Tāpat tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem publiski pieejamajiem dokumentiem – akcionāra reģistru un paziņojumu par akcionāra līdzdalību.

Šobrīd komercreģistrā ir reģistrētas 927 akciju sabiedrības

Uzsāktās reformas mērķis ir nodrošināt akciju sabiedrību caurspīdīgumu un drošu uzņēmējdarbības vidi, sniedzot piekļuvi informācijai par akciju sabiedrību īpašniekiem. Ņemot vērā, ka ziņas par īpašniekiem ir viens no būtiskiem faktoriem potenciālo un esošo klientu, piegādātāju un sadarbības partneru izvērtēšanā, aktuālā informācija par akciju sabiedrību īpašniekiem būs pieejama arī Lursoft izziņās. Papildu aktuālajai informācijai Lursoft lietotāji varēs arī iepazīties ar akcionāru līdzšinējo uzņēmējdarbības pieredzi, ērti pārskatot to dalības citos uzņēmumos, amatus, patiesā labuma guvēju statusus u.tml., kā arī sekot līdzi izmaiņām akcionāru sastāvā ar monitoringa palīdzību.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*