Blog

Reģistrēti vairāk nekā 3,6 tūkstoši VID lēmumi par konstatētiem pārkāpumiem

2023. gada 31. jūlijs

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumi ir papildu informācijas avots, lai objektīvi izvērtētu savus esošos un potenciālos klientus, to apzinīgumu pienākumu izpildē pret valsti un to, lai uzņēmums nepieciešamības gadījumā varētu savlaicīgi reaģēt un izvērtēt turpmākos sadarbības nosacījumus. VID lēmumu publiskošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības tiesības uz informāciju par būtiskākajiem uzņēmumu nodokļu un muitas jomas pārkāpumiem, kā arī veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi.

Jau no 2021.gada septembra VID publisko  informāciju par piecu veidu lēmumiem attiecībā uz uzņēmumiem (juridiskām personām):

  • par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem (63 lēmumi, no tiem pārsūdzēti  57%);
  • par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem (57 lēmumi, no tiem pārsūdzēti 42%);
  • par lēmumiem, ar kuriem precizēts nodokļu apmērs saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. panta 5.2 un 5.3 daļu (230 lēmumi, neviens lēmums nav pārsūdzēts);
  • par lēmumiem, ar kuriem konstatēts muitas maksājumu parāds (385 lēmumi, no tiem pārsūdzēti 2,33%);
  • par lēmumiem, ar kuriem atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa (2815 lēmumi no tiem pārsūdzēti 1,34%).

Lursoft pēta, cik daudziem uzņēmumiem šobrīd ir reģistrēti VID lēmumi, analizējot datus gan par uzņēmumu līdzšinējo darbību, gan arī VID lēmumu statusu un pārkāpumu būtību.

Pētījuma dati atklāj, ka 2 gadu laikā VID lēmumi reģistrēti 2181 uzņēmumam, visbiežāk nekustamo īpašumu, sauszemes un cauruļvadu transporta, kā arī vairumtirdzniecības nozarēs. Lursoft apkopotā informācija rāda, ka operācijas ar nekustamo īpašumu jomā strādājošajiem uzņēmumiem reģistrēti 558 lēmumi, atsevišķos gadījumos uzņēmumiem reģistrēti vienlaikus pat vairāki desmiti VID lēmumu, liecina Lursoft dati.

Informācija par VID pieņemtajiem lēmumiem pieejama arī Lursoft uzņēmumu izziņās, kā arī tiek nodrošināta iespēja veikt klientu uzraudzību ar monitoringa palīdzību.

Nozares, kuru uzņēmumiem visbiežāk reģistrēti VID lēmumi:

  • Operācijas ar nekustamo īpašumu;
  • Sauszemes transports un cauruļvadu transports;
  • Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;
  • Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības;
  • Specializētie būvdarbi.

Vairāki desmiti lēmumu vienam uzņēmumam

Visvairāk VID lēmumi reģistrēti nekustamo īpašumu jomā strādājošajam SIA “ALLEGRO ESTATES”. Lursoft izziņas dati rāda, ka visi iepriekšminētie VID lēmumi, kas piemēroti SIA “ALLEGRO ESTATES”, ir par atteikumu atmaksāt pārmaksāto PVN un neviens no tiem vairs nav apstrīdams. SIA “ALLEGRO ESTATES” ir vietējā kapitāla uzņēmums, kas reģistrēts 2016. gadā. Pētījuma sagatavošanas brīdī uzņēmumam nav reģistrēti ne nodokļu parādi, ne arī citi apgrūtinājumi. Lursoft Multi atskaites dati rāda, ka nekustamo īpašumu jomā strādājošā SIA “ALLEGRO ESTATES” apgrozījums ik gadu audzis, pērn tam sasniedzot 1,06 milj. EUR. Palielinājusies arī uzņēmuma peļņa, kas pēc nodokļu nomaksas pieaugusi līdz 529,72 tūkst. EUR. Uzņēmums nodokļu iemaksās valsts kopbudžetā aizvadītajā gadā samaksājis 3,46 tūkst. EUR.

Jānorāda, ka vairāk nekā viens VID lēmums reģistrēts teju trešajai daļai no visiem uzņēmumiem, par kuriem Lursoft izziņās pieejami VID lēmumi, savukārt deviņos gadījumos uzņēmumam ir pat vairāk nekā 10 VID lēmumi. Viens no šādiem uzņēmumiem ir jau iepriekšminētais SIA “ALLEGRO ESTATES”, savukārt otrs lielākais VID lēmumu skaits ir Valmieras uzņēmumam SIA “Beetroot Lab”, kas nodarbojas ar datorspēļu tiražēšanu un programmatūras izstrādi. Visi 42 VID lēmumi, kas reģistrēti uzņēmumam, ir par atteikumu atmaksāt pārmaksāto PVN. Visi lēmumi kļuvuši neapstrīdami.

Pēc Lursoft rīcībā esošajiem datiem, no visiem VID lēmumiem, kas reģistrēti Latvijas uzņēmumiem, absolūtais vairākums, t.i., 96% kļuvuši neapstrīdami.

Lursoft dati rāda, ka neapstrīdami kļuvuši arī lēmumi, kas pieņemti attiecībā uz SIA “Sodra mežs”. Visi 36 lēmumi, kas reģistrēti minētajam uzņēmumam, paredz pārmaksātā PVN atmaksas atteikumu. Ceturtā daļa no šiem lēmumiem reģistrēta šogad. Lursoft izpētījis, ka biežākais iemesls, kura dēļ VID pieņēmis lēmumu atteikt SIA “Sodra mežs” pārmaksātā PVN atmaksu, ir savlaicīgi nesniegta prasītā papildu informācija. Lursoft izziņā redzams, ka atteiktās atmaksas summas apmēri svārstās no dažiem simtiem eiro līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro.

Meža īpašumu apsaimniekotāja SIA “Sodra mežs” pārskats par 2022. gadu vēl nav pieejams, savukārt gadu iepriekš uzņēmums apgrozījis 17,55 milj. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot 2,56 milj. EUR peļņu. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir zviedru Sodra Skogsagarna Ekonomisk Forening, kam Latvijā pieder daļas vēl divos uzņēmumos, taču VID lēmumi reģistrēti tikai SIA “Sodra mežs”.

Jānorāda, ka SIA “Sodra mežs” nebūt nav vienīgais uzņēmums ar vairāku miljonu eiro lielu apgrozījumu, kam reģistrēti VID lēmumi. Piemēram, vairāki VID lēmumi reģistrēti kādreizējam SIA “Severstal Distribution”, kas kopš pavasara līdz ar īpašnieka maiņu pārsaukts par SIA “Marcegaglia Baltics”. Divi VID lēmumi par atteikumu atmaksāt pārmaksāto PVN reģistrēti šogad, no kuriem viens bijis par 2023. gada februāra PVN deklarācijā uzrādīto pārmaksāto PVN 48,86 tūkst. EUR apmērā. Uzņēmumam kopumā reģistrēti seši VID lēmumi, tie visi kļuvuši neapstrīdami.

Vairumā gadījumu – atteikums atmaksāt pārmaksāto PVN

Tāpat kā iepriekšminētajos gadījumos, vairumā VID lēmumu ir par atteikumu atmaksāt pārmaksāto PVN. Lursoft dati rāda, ka šo lēmumu apjoms veido 81,44% no kopējā VID pieņemto lēmumu skaita. Nedaudz vairāk nekā 6% gadījumu pieņemti lēmumi par nodokļu parāda apmēra precizēšanu, kā arī muitas maksājumu parādiem.

Lai gan vairumā gadījumu arī VID lēmumi par muitas maksājumu parādiem kļuvuši neapstrīdami, dati rāda, ka seši lēmumi ir pārsūdzēti, savukārt viens – atcelts. Lursoft izpētījis, ka atcelts SIA “A & A Logistic” piemērotais lēmums par nepareizi pabeigto tranzīta procedūru, jo tranzīta procedūrā nodotā prece nav uzrādīta galamērķa muitas iestādē, un par preces izņemšanu no muitas uzraudzības radies muitas maksājumu parāds. Lursoft datu bāzē atrodamā informācija liecina, ka šis ir vienīgais atceltais VID lēmums.

No visiem VID pieņemtajiem lēmumiem 3,4% ir pārsūdzēti.

Starp uzņēmumiem, kuriem reģistrēti VID lēmumi, teju piektā daļa ir ar aktīviem nodrošinājumiem, 6,8% apturēta saimnieciskā darbība, bet 5,8% ir bez aktuālām amatpersonām. Atsevišķos gadījumos uzņēmumi bez amatpersonām pastāvējuši jau ilgāku laika periodu, piemēram, nekustamo īpašumu jomā reģistrētais SIA “Dalbe”, kuram nav aktuālu amatpersonu jau kopš 2019. gada aprīļa, vienlaikus redzams, ka kopš 2009. gada uz viena no uzņēmuma līdzīpašnieku vārdiem ir reģistrēta prokūra, kas paredz tiesības atsevišķi pārstāvēt uzņēmumu, atsavināt nekustamo īpašumu, to ieķīlāt un apgŗūtināt ar lietu tiesībām. Kopš 2023. gada marta SIA “Dalbe” prokūristam, vienam no līdzīpašniekam, piemērots kapitāla daļu atsavināšanas aizliegums, kā arī aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un reģistrēt komercķīlas. Pērn maijā VID pieņēmis lēmumu atteikt apstiprināt un atmaksā SIA “Dalbe” pārmaksāto PVN 6,4 tūkst. EUR apmērā, jo uzņēmums PVN deklarācijā par priekšnodokli iekļāvis automašīnas iegādi, taču darījums neatbilst likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem. Aizvadītajā gadā nekustamo īpašumu jomā strādājošais SIA “Dalbe” apgrozīja 13,56 tūkst. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot nepilnus 4 tūkst. EUR lielu peļņu.

Dati par VID lēmumiem apkopoti uz 25.07.2023. Statistikā izmantoti dati  par lēmumiem, kurus VID publisko 7 darbdienu laikā pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*