Blog

Sociālā uzņēmuma statuss. Kurās nozarēs šādu uzņēmumu ir visvairāk?

2022. gada 30. marts

Februāra beigās Lursoft paplašināja izziņās pieejamās informācijas apjomu, publicējot arī datus par uzņēmumiem, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss. Uz š.g. 7.martu sociālā uzņēmuma statuss bija piešķirts 198 uzņēmumiem.

Sociālā uzņēmuma likums stājās spēkā 2018.gada 1.aprīlī, ar mērķi radīt labvēlīgāku vidi sociālajai uzņēmējdarbībai, sniedzot sociālajiem uzņēmumiem dažādus atbalsta pasākumus. 

Lursoft analizēja, kādās nozarēs strādā šie uzņēmumi, kādi ir to finanšu rezultāti, kā arī pētīja, kam pieder sociālo uzņēmumu statusa saņēmušo uzņēmumu kapitāldaļas.

Vairāk nekā pusei no visiem uzņēmumiem, kuriem šobrīd ir aktīvs sociālā uzņēmuma statuss, tas piešķirts pēdējo trīs gadu laikā, liecina Lursoft apkopotā informācija. Trešdaļai no visiem uzņēmumiem statuss piešķirts 2020.gadā, vēl tikpat lielam skaitam – pērn. Šī gada pirmajos mēnešos sociālā uzņēmuma statuss piešķirts vēl sešiem uzņēmumiem. 

Viens no tiem, SIA “Jauniešu rīts”, reģistrēts vien šī gada 12.janvārī. Tā vienīgā dibinātāja ir Jaroslava Tomaševiča, kura ir arī viena no Labdarības fonda “Bērnu rīts” dibinātājām. Minētajam fondam kopš 2016.gada ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Labdarības fonda “Bērnu rīts” mērķi ir organizēt dažādus pasākumus bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērnu namu un sociālo aprūpes centru nodrošināšana ar materiālām lietām u.c., savukārt šogad reģistrētais SIA “Jauniešu rīts” savu darbību plānojis izvērst, lai sniegtu atbalstu un palīdzību sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, tostarp, bez vecāku gādības palikušo bērnu un bāreņu apmācībai, praksei un darbā iekārtošanai. 

Otrs jaunākais uzņēmums, kuram šogad piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, ir pērn novembra beigās reģistrētais SIA “Sociālais kods”. Šo IT sektorā strādājošo uzņēmumu dibinājis Armands Leimanis, norādot, ka tā vienīgais un galvenais darbības mērķis ir darba integrācijas sociālā uzņēmuma attīstība, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem. Uzņēmuma interneta mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka SIA “Sociālais kods” nodarbojas ar mājas lapu izstrādi mazajiem uzņēmumiem, privātpersonām un biedrībām un IT konsultāciju sniegšanu.

Tikmēr vissenāk reģistrētais uzņēmums, kuram kopš 2020.gada jūnija piešķirts arī sociālā uzņēmuma statuss, ir SIA “Fregate” no Rēzeknes novada, kam pieder viesu nams “Stāvkrasti”. Lursoft pieejamajā izziņā lasāms, ka SIA “Fregate” izvirzījusi mērķi būt sociāli atbildīgam un ilgtspējīgam uzņēmumam, kā arī integrēt darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošus bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem un citas personas no sociāli jutīgām sabiedrības grupām. 2020.gada pārskatā norādītā informācija liecina, ka aizpērn SIA “Fregate” bija nodarbināti 3 darbinieki. 

Sociālā statusa uzņēmumi visbiežāk darbojas izglītības, sociālās aprūpes un veselības aizsardzības sfērās

Kopumā sociālā statusa uzņēmumos 2020.gadā darba vietas tika nodrošinātas 1214 darbiniekiem. Lursoft izpētījis, ka vairāk nekā trešdaļa no visām darba vietām nodrošināta sociālā statusa uzņēmumos, kuri darbojas izglītības sfērā, bet vēl 17% – uzņēmumos, kas nodarbojas ar sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Šo sfēru pārstāv arī lielākais darba devējs sociālo uzņēmumu statusa ieguvēju vidū – SIA “Mājas aprūpe”. Ivandai Titovai piederošais uzņēmums aizpērn bija darba devējs 176 strādājošajiem. 2018.gadā, sadarbībā ar ES fondiem, uzņēmums atvēra sporta studiju “Vingrs” iedzīvotājiem vecuma grupā 50+, 2019. un 2020.gadā realizēja ES projektu ar Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalstu asistējošo tehnoloģiju centra izveidošanai un virtuālās aprūpes pakalpojumu ieviešanai. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA “Mājas aprūpe” norāda, ka pieprasījums pēc uzņēmuma sociālās aprūpes pakalpojumiem palielinās. Tas veicinājis arī uzņēmuma apgrozījuma un peļņas kāpumu. Aizpērn SIA “Mājas aprūpe” apgrozīja 1,63 milj. EUR un nopelnīja 44,11 tūkst. EUR. 

Kopējais sociālā statusa uzņēmumu apgrozījums 2020.gadā sasniedza 20,4 milj. EUR, bet peļņa – 1,05 milj. EUR.  SIA “Mājas aprūpe” pēc apgrozījuma 2020.gadā ierindojusies 3.vietā, savukārt 1.pozīcijā – SIA “Rototeh”, bet 2. – SIA “Ģimenes zobārstniecība”. 

Lursoft izziņas informācija rāda, ka 2011.gadā reģistrētais industriālās tehnikas rezerves daļu un OTR riepu vairumtirgotājs SIA “Rototeh” iesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā kā darba integrācijas sociālais uzņēmums, veicinot sociāli neaizsargāto iedzīvotāju integrāciju darba tirgū. Ropažu novadā reģistrētais uzņēmums 2020.gadā nodarbināja 15 darbiniekus, apgrozīja 2,13 milj. EUR un gadu noslēdza ar 88,76 tūkst. EUR peļņu. 

Jānorāda, ka 44% no visiem sociālā statusa uzņēmumiem reģistrēti Rīgā. Vēl 6% reģistrēti Ogres novadā, bet 5% – Ķekavas novadā. Uzņēmumi, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, reģistrēti 32 pašvaldībās. 

Teju visu sociālā statusa ieguvušo uzņēmumu kapitāldaļu turētāji ir no Latvijas, izņēmums ir vien SIA “Visas Iespējas”, kur 25% kapitāldaļu turētājs ir David James Verrier no Lielbritānijas, kā arī SIA “Ludzas amatnieku centrs”, kur viens no dalībniekiem ir Frank Andraschko no Vācijas. SIA “Visas Iespējas” pārējie 75% daļu pieder Gustavam Mārtiņam Upmanim. Uzņēmēji kopīgi radījuši platformu, kas apkopo jauniešu organizācijas un to rīkotos projektus gan Latvijā, gan pasaulē, tā ļaujot ikvienam jaunietim atrast sev atbilstošākās iespējas un izmantot savu potenciālu. 

Pēc Lursoft pētījuma datiem, ir personas, kuras vienlaikus atrodamas starp dalībniekiem vairākos sociālā statusa uzņēmumos. Viens no tādiem ir nodibinājums “Sokrata tautskola”, kas ir gan SIA “Dvēseles miers”, gan arī SIA “Sirdsapziņas skola” kapitāldaļu turētājs. Pieejamā izziņa liecina, ka SIA “Sirdsapziņas skola” definējusi, ka tās sociālais mērķis ir attīstīt vispārējās izglītības iestādi ar profesionālu ievirzi no pirmsskolas līdz vidusskolai ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarota garīguma, intelekta, darba tikuma attīstību. Tikmēr SIA “Dvēseles miers” nodarbojas ar sociālo rehabilitāciju, psihosociālo atbalsta programmu izstrādi un vadīšanu, kā arī konsultācijām.

Lursoft izziņās iekļauti dati par sociālā uzņēmuma statusu

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*