Blog

Kavēto maksājumu atguves efektivitāte, pateicoties Debitoru portfelim, atsevišķās nozarēs pārsniedz pat 80%

2022. gada 24. marts

Lursoft klientiem izdevies atgūt 59% no visiem klientu kavētajiem maksājumiem, kurus tie reģistrējuši Debitoru portfelī, savukārt vēl 6% gadījumu parādus izdevies atgūt daļējā apmērā.

Parādu atguves efektivitāte, kā arī tas, ka uzņēmējiem, izmantojot Debitoru portfeli, izdevies atgūt arī parādus, kas mērāmi vairākos desmitos tūkstošos eiro, apliecina Debitoru portfeļa  darbības efektivitāti.

14% no visiem Debitoru portfelī pievienotajiem parādiem reģistrēti ēku būvniecības nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, liecina Lursoft apkopotā informācija. To parādu apmērs ievērojami atšķiras – sākot no pāris eiro līdz pat nepilniem 150 tūkst. EUR. Lursoft apkopotā informācija atklāj, ka no visiem rēķiniem, kuru apmaksu kavējuši ēku būvnieki, 62% gadījumu, pēc parāda reģistrācijas Debitoru portfelī, veikta to apmaksa pilnā apmērā, bet vēl 6% gadījumu rēķins apmaksāts daļēji. 

Otra lielākā parādnieku grupa, kuras parādu skaits Debitoru portfelī pārsniedz 10% robežu, ir mazumtirdzniecība. Jāizceļ, ka mazumtirdzniecības sektorā kavēto maksājumu atguves efektivitāte pēc to reģistrēšanas Debitoru portfelī ir vēl augstāka, jo, pateicoties Debitoru portfelim, parādus izdevies atgūt pat 73% gadījumu. 

Analizējot datus par Debitoru portfelī reģistrētajiem parādniekiem, jāsecina, ka daudzos gadījumos uzņēmējiem būtu izdevies izvairīties no līdzekļu iesaldēšanas, kā tas ir savlaicīgi nesaņemtu rēķinu apmaksas gadījumā, ja vien pirms darījuma tiktu rūpīgi izvērtēts potenciālais sadarbības partneris. Lursoft izziņās, līdztekus informācijai par uzņēmumu īpašniekiem, amatpersonām, patiesajiem labuma guvējiem un finanšu rādītājiem, pieejama arī plaša cita veida informācija, kas ļauj veikt objektīvu klienta izvērtēšanu. Svarīgs aspekts šajā gadījumā ir informācija par uzņēmuma kavētajiem maksājumiem, tāpat arī nodokļu parādiem, VID pieņemtajiem lēmumiem, nodrošinājumiem u.c. apgrūtinājumiem, kas signalizē par uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālajām problēmām.

Lursoft izpētījis, ka no visiem uzņēmumiem, kas reģistrēti Debitoru portfelī, 69% ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro. Pētījums atklāj, ka bieži vien nodokļu parāds debitoriem reģistrēts nevis tikai vienreiz, bet gan jau ilgstoši, kas jo īpaši jāuztver kā signāls rūpīgākai sadarbības nosacījumu izvēlei ar konkrēto klientu, lai izvairītos no turpmākiem sarežģījumiem. 

Uzzini vairāk par Debitoru portfeli

Ne mazāk svarīgs faktors klienta izvērtēšanā ir arī finanšu datu analīze. Lursoft izpētījis, ka no visiem parādniekiem, kas reģistrēti Debitoru portfelī un līdz šim nav likvidēti, pārskatus par 2020.gadu iesnieguši 75%. Tas nozīmē, ka pārējie uzņēmumi turpina darbu, primāri jau neizpildot normatīvajos aktos paredzētās prasības iesniegt ikgadējus finanšu pārskatus, tāpēc šāda informācija obligāti jāņem vērā un jāuztver kā papildus riska faktors sadarbībā. Jānorāda, ka informācija par pēdējo iesniegto gada pārskatu iegūstama ne tikai Lursoft uzņēmumu izziņās, bet arī Lursoft esošajās AML izziņās. AML izziņas pārskatāmā veidā ļauj izvērtēt vairākus būtiskus riska faktorus, kas, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un VID vadlīnijās noteikto, jāizvērtē veicot klientu riska novērtējumu. 

Vienlaikus jānorāda, ka uzņēmuma apgrozījuma apjoms un peļņa ne vienmēr ir garants tam, ka savlaicīgi tiks veikti visi norēķini, jo Debitoru portfelī atrodami arī vairāki Latvijas TOP uzņēmumi, kuri kavējuši rēķinu apmaksu. Tiesa, lielo uzņēmumu gadījumā novērots, ka pēc Debitoru portfeļa atgādinājuma vēstules nosūtīšanas kavētais maksājums ātri vien tiek apmaksāts, un informācija par debitoru nenonāk publiski pieejamajā Kavēto maksājumu datu bāzē. 

Lursoft apkopotā informācija atklāj, ka daļai uzņēmumu grūtības ar rēķinu nomaksu radījuši Covid-19 ierobežojošie pasākumi, kuru dēļ tiem nācies uz laiku pilnībā vai daļēji ierobežot saimniecisko darbību. To apliecina arī dati par Debitoru portfelī iekļautajiem uzņēmumiem, kuriem piešķirts valsts atbalsts Covid-19 krīzes seku mazināšanai. Lursoft izpētījis, ka šāda veida valsts atbalstu saņēmuši 16% no visiem parādniekiem. Visbiežāk starp šiem parādniekiem, kas saņēmuši valsts atbalstu, figurē ēdināšanas pakalpojumu un būvniecības sektorā strādājoši uzņēmumi. Lursoft izpētījis, ka valsts atbalstu saņēmušo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vidū ir salīdzinoši augsta parādu atmaksas efektivitāte, jo apmaksāti 72% no visiem Debitoru portfelī reģistrētajiem parādiem. Jānorāda, ka ēdināšanas sektorā strādājošo uzņēmumu kopējā parādu atmaksas efektivitāte, pēc Debitoru portfeļa datiem, sasniedz 70%. 

Lai sekotu līdzi savu klientu un sadarbības partneru maksājumu disciplīnai, izmanto Klientu Portfeļa Kavēto maksājumu datu bāzes monitoringu. Pakalpojums nodrošinās efektīvu uzraudzības procesu un ļaus savlaicīgi reaģēt, tādējādi mazinot sava biznesa riskus. Lasi šeit vairāk par monitoringa iespējām.

Virknē nozaru parādu atguves efektivitāte, pateicoties Debitoru portfelim, ir vēl augstāka, liecina Lursoft apkopotie dati. Līderi šajā ziņā ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, kur parādnieki, pēc Debitoru portfeļa atgādinājuma saņemšanas, atmaksājuši kavētos maksājumus 80% gadījumu.

Lai arī no lauksaimniecības apakšnozarēm zivsaimniecības sektorā reģistrēts vismazākais skaits parādu, šī apakšnozare izceļas ar visaugstāko Debitoru portfeļa efektivitātes rādītāju. Aprēķināts, ka parādnieki no šīs nozares pilnā apmērā samaksājuši pat 86% no visiem parādiem. Jānorāda, ka atsevišķos gadījumos, pretstatā reizēm, kad kavētā maksājuma atmaksa veikta drīz pēc parāda reģistrēšanas Debitoru portfelī, parādnieki nav bijuši tik naski, parādu apmaksājot vien pēc gada vai vēl ilgāka perioda kopš tā reģistrēšanas Debitoru portfelī. Tomēr šādi gadījumi apliecina, ka ar Debitora portfeļa palīdzību veiksmīgi izdodas atgūt arī parādus, kuru apmaksa kavēta jau ilgstoši. Tā, piemēram, kādam no Debitoru portfeļa lietotājiem izdevies pērn oktobra sākumā atgūt parādu, kura apmaksas termiņš bija jau 2020.gada janvāris. Tāpat arī, pateicoties Debitoru portfelim, 2020.gada jūnijā apmaksāts rēķins, kura apmaksa bija jāveic līdz 2018.gada septembra beigām, un šie ir vien atsevišķi piemēri, kas liecina, ka Debitoru portfelis sasniedz savu mērķi un nodrošina uzņēmējiem vērtīgu atbalstu parādu atgūšanas procesā.

Debitoru portfeļa parādu atguves efektivitāte pa nozarēm

NozareParādu atguves efektivitāte, %
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība80,70
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde80,85
Apstrādes rūpniecība73,09
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana73,76
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana70,00
Būvniecība63,28
Tirdzniecība69,08
Transports un uzglabāšana55,07
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi71,36
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi43,21
Finanšu un apdrošināšanas darbības20,37
Operācijas ar nekustamo īpašumu61,97
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi56,33
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība63,18
Izglītība50,98
Veselība un sociālā aprūpe62,86
Māksla, izklaide un atpūta55,07
Citi pakalpojumi66,09

UZZINI, KĀ STRĀDĀ DEBITORU PORTFELIS

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*