Lursoft news

Lursoft izziņās iekļauti dati par sociālā uzņēmuma statusu

2022. gada 22. februāris

Šogad aprīlī apritēs četri gadi, kopš spēkā stājās Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu sociālās uzņēmējdarbības vidi.

Līdz 2018.gada 5.decembrim sociālā uzņēmuma statusu bija ieguvušas 27 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 2019.gadā Labklājības ministrija sociālā uzņēmumu statusu piešķīra vēl 81 SIA. Šobrīd sociālā uzņēmuma statuss reģistrēts 197 uzņēmumiem, liecina Lursoft apkopotā informācija.

Lai klienta izvērtēšanas procesā varētu pārbaudīt, vai uzņēmumam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, šāda informācija tagad iekļauta arī Lursoft izziņās. 

Lursoft lietotājiem ir iespēja pārbaudīt:

  • vai uzņēmumam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
  • vai piešķirtais sociālā uzņēmuma statuss šobrīd ir aktīvs;
  • uzņēmuma sociālo mērķi;
  • sociālā uzņēmuma lēmuma datus;
  • kad un cik lieli finanšu atbalsti uzņēmumam piešķirti.

Lai pārbaudītu, vai uzņēmumam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss:

  1. Lursoft datu bāzē atrodi interesējošo uzņēmumu;
  2. Uzņēmuma izziņas labās puses izvēlnē sadaļā “Citi” meklē informāciju “Sociālo uzņēmumu reģistra dati”;
  3. Ja uzņēmumam šobrīd vai arī iepriekš bijis piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, varēsi iepazīties ar datiem no Sociālo uzņēmumu reģistra.

Sociālo uzņēmumu galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem, un gūtā peļņa tiek investēta sociālā mērķa īstenošanā nevis pārdalīta. 

Jānorāda, ka, mainoties sabiedrībai un tajā pastāvošajām sociālajām problēmām, pēdējos gados attīstījies un mainījies arī sociālā uzņēmuma jēdziens. Sociālie uzņēmumi vairs nav tikai darba integrācijas uzņēmumi, kas rada darba vietas īpašām personu grupām. Mūsdienās par sociāliem uzņēmumiem tiek uzskatīti arī tādi uzņēmumi, kas atbilst arī citiem kritērijiem. Latvijā noteikts, ka sociālā uzņēmuma statuss tiek piešķirts uzņēmumiem, kuri veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošo saimniecisko darbību, piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšanu, izglītības veicināšanu, vides aizsardzību un saglabāšanu, atbalstu zinātnei, kultūras daudzveidības nodrošināšanu u.c.

Lursoft izpētījis, ka uzņēmumi, kuriem šobrīd ir aktīvs sociālā uzņēmuma statuss, visbiežāk darbību saistījuši ar dažādu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī izglītības pakalpojumiem. Vienlaikus reģistrā atrodami arī vairāki uzņēmumi, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, interneta portālu darbību, tāpat arī to vidū ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar apģērbu ražošanu, sporta pakalpojumu nodrošināšanu u.c.

Jāpiebilst, ka sociālie uzņēmumi darbojas visos Latvijas reģionos, tomēr lielākā daļa, .t.i, 75%, reģistrēta Rīgā.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*