Blog

Patieso labuma guvēju ķēdēs atrodamas ne tikai juridiskas, bet arī fiziskas personas

2020. gada 4. decembris

Svarīgs klientu izpētes procesa posms ir klientu identificēšana un patieso labuma guvēju noskaidrošana.

Kā zināms, patiesais labuma guvējs uzņēmumā vienmēr ir fiziska persona, taču Lursoft pētījuma dati parāda, ka fiziskās personas var būt atrodamas arī patiesā labuma guvēja kontroles ķēdes posmos, kuros lielākoties gan ierasts redzēt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētus uzņēmumus un organizācijas.

Lursoft pētījis, kas ir šie uzņēmumi, kuru patieso labuma guvēju ķēdes posmos reģistrētas fiziskās personas, kā arī skatījis, kas gan ir šīs personas, kuras tajos atrodamas.

Vairāki desmiti uzņēmumu, kuriem patiesā labuma guvēja ķēdē ir fiziskās personas

Lursoft pētījums atklāj, ka fiziskās personas kādā no patiesā labuma guvēja kontroles ķēdes starpposmiem reģistrētas 72 uzņēmumos, un kontroles ķēdēs atrodamas kopskaitā 54 fiziskās personas, no tām puse ir no Latvijas.

Piemēram, Aivara Lemberga bērni Anrijs un Līga. Abu vārdi atrodami piecu uzņēmumu patieso labuma guvēju ķēdēs. To vidū ir SIA “Inter-Rīga”, kura vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Lielbritānijā reģistrētais Bureau Projects Ltd. Viens no SIA “Inter-Rīga” patiesajiem labuma guvējiem ir Rudolfs Meroni. Kā lasāms Lursoft izziņā publiskotajā informācijā, R. Meroni par SIA “Inter-Rīga” patieso labuma guvēju tiek uzskatīts pamatojoties uz holdinga struktūru, holdinga struktūrā esošajiem korporatīvajiem amatiem un aresta lēmumiem, jo persona tādējādi īsteno kontroli pār SIA “Inter-Rīga” dalībnieku Bureau Projects Ltd. Otrs SIA “Inter-Rīga” patiesais labuma guvējs ir Aivars Lembergs, kurš savas intereses uzņēmumā īsteno netiešas līdzdalības veidā caur saviem bērniem Anriju un Līgu Lembergiem. Caur saviem bērniem Aivars Lembergs īsteno savas patiesā labuma guvēja intereses arī uzņēmumos AS “Kālija Parks”, SIA “PMT Balticum”, AS “Ventspils tirdzniecības osta” un AS “Ventbunkers”.

Vēl biežāk nekā Anrijs un Līga Lembergi patieso labuma guvēju ķēdēs atrodams Andreou Loucas. Minētā persona atrodama sešu ar ātro kreditēšanas jomu saistīto uzņēmumu patieso labuma kontroles ķēdēs – AS “4finance”, SIA “ONDO”, SIA “Vivus”, SIA “4finance IT”, SIA “4finance Media” un SIA “Debt Solution”. Visos iepriekšminētajos uzņēmumos ir divi patiesie labuma guvēji – Edgars Dupats un Vera Boiko. Ja Edgars Dupats uzņēmumos kā patiesais labuma guvējs reģistrēts uz īpašumtiesību pamata, tad Vera Boiko – uz darījuma attiecību pamata, kur kā patiesā labuma guvēja ķēdes viens no sākuma posmiem figurē Andreou Loucas, no kura tālāk caur Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem patiesā labuma guvēja ķēdes nonāk līdz Latvijas ātro kredītu firmām. 

Lursoft izpētījis, ka viens no biežākajiem pamatojumiem, kā tiek īstenotas intereses uzņēmumā, kurā kā viens no patiesā labuma guvēju kontroles ķēdes posmiem ir fiziskā persona, ir uz darījumu attiecību vai arī uz pilnvarojuma līguma pamata.

Tā tas ir arī trīs uzņēmumos, kuros viens no patiesajiem labuma guvējiem ir Raimonds Namiķis. Dati rāda, ka uzņēmējs reģistrēts kā patiesais labuma guvējs nekustamā īpašuma firmā SIA “NFH”, lai gan nav atrodams tā dalībnieku vidū, taču savas intereses uz pilnvarojuma līguma pamata īsteno caur tā kapitāldaļu turētāju Artūru Namiķi, kuram pieder 50% SIA “NFH” daļu. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, Artūrs Namiķis kā patiesais labuma guvējs nav reģistrēts nevienā uzņēmumā, lai gan SIA “NFH” pieder daļas vēl trīs kapitālsabiedrībās – SIA “Safin”, SIA “SAFIN Invest” un SIA “Safin NES”. Izņemot SIA “SAFIN Invest”, kurā kā patiesais labuma guvējs reģistrēts Ģirts Savickis, kuram pieder 30% uzņēmuma kapitāldaļu, abos pārējos gadījumos uz Artūra Namiķa pilnvarojuma līguma pamata par patieso labuma guvēju reģistrēts Raimonds Namiķis.

Analizētie dati parāda, ka atsevišķos uzņēmumos patiesie labuma guvēji ir tā īpašnieku uzticamības personas vai arī radinieki, kā tas ir jau pieminētajos ar Aivaru Lembergu vai arī ar Artūru Namiķi saistītajos uzņēmumos. Tiesa, tas nebūt nav vienīgais šāda veida gadījums. Lursoft apkopotā informācija parāda, ka tāda situācija ir arī, piemēram, mēbeļu ražošanas uzņēmumā SIA “LĀMA”. 91,09% šī uzņēmuma daļu pieder 1934.gadā dzimušajai Dzintrai Stūrītei, taču kā patiesais labuma guvējs, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistrā publiskoto informāciju norādīts īpašnieces dēls Andis Stūrītis. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, pati Dzintra Stūrīte ne šobrīd, ne arī iepriekš nav bijusi patiesā labuma guvēja nevienā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, savukārt kā SIA “LĀMA” līdzīpašniece viņa reģistrēta jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1995.gadā. Tikmēr pats Andis Stūrītis kā kapitāldaļu turētājs reģistrēts divos uzņēmumos – SIA “IDALGO” (100%) un SIA “BIĶERCIEMS” (51,52%). Abos uzņēmumos viņš reģistrēts arī kā patiesais labuma guvējs.

Lursoft izpētījis, ka 36% no visiem uzņēmumiem, kuru patieso labuma guvēju ķēdēs atrodamas fiziskās personas, šīs personas ir attiecīgā uzņēmuma kapitāldaļu turētāja radinieki

Sarežģīts un laikietilpīgs process

Patieso labuma guvēju ķēdes var būt sarežģītas un sazarotas, tāpēc to izpēte var būt ļoti laikietilpīga. Lai atvieglotu uzņēmumu, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību ikdienu, Lursoft patieso labuma guvēju izpētes procesa atvieglošanai radījis vairākus pakalpojumus:

  • Iespēju izziņās pārbaudīt gan aktuālos, gan vēsturiskos patiesos labuma guvējus, kā arī pārskatīt patieso labuma guvēju ķēdes;
  • Iegūt kompleksu informāciju ar uzņēmuma patieso labuma guvēju risku izvērtējumu, ko ietver Lursoft AML izziņa, kas izstrādāta, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, kā arī VID vadlīniju prasībām. Izziņā iespējams saņemt patieso labuma guvēju valsts risku izvērtējumu, kā arī vienkopus pārskatīt informāciju, vai uzņēmuma patiesais labuma guvējs vai arī kāda no patiesā labuma guvēja kontroles ķēdes posmos esošajām personām nav iekļauta Latvijas vai starptautisko sankciju sarakstos;
  • Iespēju pārbaudīt, vai interesējošā juridiskā vai arī fiziskā persona nav reģistrēta kādā no patieso labuma guvēju ķēdēm;
  • Grafiski pārskatīt personas saistības ar citiem uzņēmumiem kā patiesajai labuma guvējai ar Saistību grafa vai Saistību grafa kartē palīdzību.

Informācija par patiesajiem labuma guvējiem ir nozīmīga ikvienam, veicot klienta vai sadarbības partnera izpēti, tāpēc jau 12.janvārī Lursoft aicina interesentus uz Online semināru “Patiesais labuma guvējs, tā noskaidrošana, izpēte, riski”, kurā speciālisti skaidros, kam pievērst uzmanību un kādi ir riski, kas saistīti ar klienta vai sadarbības partnera patiesajiem labuma guvējiem, kā arī to, kāda informācija par patiesajiem labuma guvējiem ir jāizvērtē.

VAIRĀK PAR SEMINĀRU UZZINI ŠEIT

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.