Lursoft news

Pārbaude esamībai patiesā labuma guvēju kontroles ķēdēs – papildu resurss pilnīgākai klienta izvērtēšanai

2020. gada 28. oktobris

Klientu izpētes procesā viens no pienākumiem ir identificēt savus klientus un to patiesos labuma guvējus. Pretējā gadījumā, nepilnīgi veicot izpēti un neidentificējot riskus, uzņēmums var tikt pakļauts dažādiem riskiem, kas var ierobežot to turpmāko darbību.

VID publiskotā informācija liecina, ka šogad vien piemēroto sodu apmērs par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem pārsniedz 240 tūkst. EUR. Šogad sodi piemēroti jau vairāk nekā 250 nodokļu maksātājiem.

Ņemot vērā, ka iepriekšminēto likumu prasību izpildei uzraugošās institūcijas pievērš aizvien lielāku vērību, ir svarīgi klientu un to patieso labuma guvēju identificēšanai pieiet ar lielu atbildību.

Kas ir patiesais labuma guvējs?

Patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kas ir uzņēmuma īpašnieks, kas kontrolē uzņēmumu, vai arī persona, kuras interesēs tiek dibinātas darījuma attiecības.

SIA gadījumā par patieso labuma guvēju uzskata fizisko personu, kurai tieši vai netieši pieder vairāk nekā 25% kapitāldaļu vai balstiesīgo akciju, ar kurām tā uzņēmumu tiešā vai netiešā veidā kontrolē. Tiesa, kontrole var izpausties gan tiešā, gan netiešā veidā, tāpēc ir svarīgi izvērtēt arī patiesā labuma guvēja kontroles ķēdi un pārliecināties, vai uzņēmums, ar kuru grasāties slēgt līgumu, nav atrodams kādā no šīm ķēdēm. Kontroles ķēdes gadījumā intereses uzņēmumā tiek īstenotas pastarpināti caur citām Latvijā vai arī ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, dažkārt ķēdes var būt arī sazarotas, ar īpašniekiem ārvalstīs un ārzonu kompānijās.

Kā pārliecināties, ka potenciālais klients nav atrodams kādā no patieso labuma guvēju ķēdēm?

Lai atvieglotu pārbaudes procesu, Lursoft nodrošina iespēju informāciju ērti pārbaudīt uzņēmuma izziņā – Lursoft datu bāzē atrodiet interesējošo Latvijā vai ārvalstīs reģistrēto uzņēmumu vai personu un tā izziņas labajā pusē klikšķiniet uz saites “Pārbaude juridiskās / fiziskās personas esamībai patiesā labuma guvēju kontroles ķēdēs”. Rezultātos pārskatāmā veidā tiks atainotas gan patiesā labuma guvēju kontroles ķēdes, kurās meklētais uzņēmums vai persona reģistrēts šobrīd, gan arī tās, kur bijis reģistrēts agrāk.

Izziņā iekļautā informācija ne tikai palīdzēs pārlūkot klienta saistību ar citiem uzņēmumiem, bet arī redzēt to pārstāvības valstis, līdz ar to arī izvērtēt valsts risku, kas ir vēl viens faktors, kuram jāpievērš uzmanība klientu izpētes procesā.

Kur vienkopus atrast vajadzīgo informāciju klienta identificēšanai un risku izpētei?

Ātrai un visaptverošai klientu izpētei izmanto Lursoft AML izziņu , kurā iekļauta svarīgākā klienta riska novērtējuma procesā analizējamā informācija, ko nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un  VID vadlīniju prasības.

AML izziņā iekļautā informācija:

 • Juridiskās formas risks;
 • Informācija par uzņēmuma, tā amatpersonu un patiesā labuma guvēju maksātnespējas procesiem;
 • Informācija par uzņēmuma likvidācijas, darbības apturēšanas, saimnieciskās darbības apturēšanu;
 • Uzņēmuma nodokļu parādi;
 • Saimnieciskās darbības risks;
 • Informācija par uzņēmuma īpašnieku maiņu pēdējā gada laikā;
 • Valstu riski – tostarp gan īpašnieku, gan patieso labuma guvēju un to ķēžu valstu risks;
 • Pārbaude sankciju sarakstos – gan uzņēmuma, gan īpašnieku, amatpersonu un patieso labuma guvēju
 • Juridiskās adreses pārbaude – uzņēmuma adresē reģistrēto, kā arī likvidēto uzņēmumu, struktūrvienību un iestāžu skaits;
 • Informācija par uzņēmuma pēdējo iesniegto gada pārskatu;
 • Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem.

Līdztekus jau AML izziņā esošajai informācijai, tiek piedāvāta iespēja pārbaudīt, vai ar uzņēmumu saistītās personas ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta uzturētajā Politiski nozīmīgu personu reģistrā.

Pārbaudes rezultātā saņemsiet informāciju, vai kāda no personām – amatpersonas, dalībnieki, patiesā labuma guvēji, kas saistīti ar pārbaudāmo uzņēmumu:

 • ir politiski nozīmīga persona,
 • ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Izziņā tiek norādīta arī informācija, ja ar uzņēmumu saistītā persona nav ne politiski nozīmīga persona, ne arī ar politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Iespēju veikt ar uzņēmumu saistīto personu informācijas pārbaudi Politiski nozīmīgu personu reģistrā Lursoft nodrošina tikai likuma subjektiem*, kuru lietotāji ir autorizējušies Lursoft sistēmā. Lai saņemtu jaunizveidoto iespēju un iegūtu plašāku informāciju par Lursoft pakalpojumiem, kas var palīdzēt klientu risku izvērtēšanas procesā, lūdzu, sazinieties ar savu Lursoft klientu konsultantu vai arī rakstot uz info@lursoft.lv.

* kredītiestādes, finanšu iestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, nodokļu konsultanti, zvērināti notāri, zvērināti advokāti, neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, inkasācijas pakalpojumu sniedzēji, izložu un azartspēļu organizētāji, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji u.c. likumā noteiktās personas.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*