Blog

Informāciju par saviem patiesajiem labuma guvējiem reģistrējuši tikai 10% no ārvalstu komersantu filiālēm

2020. gada 4. decembris

Ar š.g. 1.jūliju spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā paredz, ka līdz 2021.gada 1.janvārim patiesos labuma guvējus jāatklāj arī Latvijā reģistrētajām ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām.

Lursoft apkopotā informācija rāda, ka šobrīd Latvijā reģistrētas 676 ārvalstu komersantu filiāles, bet no tām informāciju par patiesajiem labuma guvējiem reģistrējusi vien retā. Lursoft izpētījis, ka uz š.g. 1.decembri patiesos labuma guvējus nebija norādījušas 604 ārvalstu komersantu filiāles, tātad, 89,35% no kopējā skaita. Jāatgādina, ka šiem subjektiem iespēja izpildīt likuma prasības ir vēl līdz 1.janvārim, jo pretējā gadījumā, to neizdarot, filiāle var tikt izslēgta no reģistra. 

Tas nozīmē, ka situācijās, kad jūsu klientu vai piegādātāju lokā ir atrodamas ārvalstu komersantu filiāles, obligāti jāveic to pārbaude, pārliecinoties, vai tās ir paziņojušas savus patiesos labuma guvējus. Šim nolūkam lietderīgi izmantot datu atlasi, kas palīdzēs ne tikai iegūt informāciju, vai klients ir reģistrējis savus patiesos labuma guvējus, bet arī aktualizēt pārējo informāciju, kas ir svarīga un nepieciešama darbā ar klientu. Savukārt, lai sekotu līdzi izmaiņām un tam, vai norādītajā laika periodā klients ir reģistrējis patiesos labuma guvējus vai arī šajos datos veicis izmaiņas, ieteicams izmantot Klientu Portfeļa monitoringu, kas palīdz sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Izpētot to ārvalstu komersantu filiāļu datus, kuras vēl nav sniegušas informāciju par saviem patiesajiem labuma guvējiem, Lursoft secinājis, ka sestā daļa no tām reģistrētas pēdējo divu gadu laikā. Šogad vien reģistrētas 38 ārvalstu komersantu filiāles, kuras līdz šim nav sniegušas ziņas par saviem patiesajiem labuma guvējiem.

Piemēram, šogad maijā reģistrētā lietuviešu We Block UAB filiāle Latvijā. Lai arī reģistrēta vien neilgi pirms likuma grozījumu stāšanās spēkā, filiāle nav norādījusi savus patiesos labuma guvējus. Lursoft izpētījis, ka UAB We Block Latvijas filiāle nodarbojas ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību un novembra beigās tā bija uzkrājusi 24,78 tūkst. EUR lielu nodokļu parādu.

Analizējot ārvalstu komersantu filiāļu datus, redzams, ka tieši tuvējo kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – uzņēmumi ir visaktīvākie filiāļu reģistrētāji Latvijā. Lursoft izpētījis, ka no tām 604 ārvalstu komersantu filiālēm, kuras līdz šim nav paziņojušas patiesos labuma guvējus, 150 pārstāv uzņēmumus no Igaunijas, bet vēl 115 – no Lietuvas. Filiāles Latvijā arī reģistrējuši uzņēmumi no Ķīnas, Portugāles, Honkongas u.c. valstīm.

Visbiežāk ārvalstu komersantu filiāles Latvijā nodarbojas ar datorprogrammēšanu, kā arī būvniecību un nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu. Arī lielāko nodokļu maksātāju vidū starp visām ārvalstu komersantu filiālēm izvirzījusies datorprogrammēšanas nozarē strādājošā Accenture Latvijas filiāle. VID sniegtā informācija liecina, ka Accenture nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2019.gadā pieauguši līdz 24,54 milj. EUR. Filiāle aizvadītajā gadā nodarbinājusi 1614 darbiniekus. Jānorāda, ka nodarbināto skaits Accenture Latvijas filiālē ar katru gadu pieaug – ja 2016.gadā tie bijuši 917 darbinieki, tad 2017.gadā 1210 nodarbinātie, bet 2018.gadā – jau 1496 darbinieki.

Kopumā, pēc Lursoft aprēķiniem, visas ārvalstu komersantu filiāles, kuras līdz š.g. 1.decembrim vēl nebija atklājušas savus patiesā labuma guvējus, 2019.gadā kopā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājušas 95,41 milj. EUR. To vidū 16 ārvalstu komersantu filiāles katra nodokļos aizvadītā gada laikā samaksājusi vairāk nekā 1 milj. EUR. Minētās filiāles pērn kopā ar darba vietām nodrošinājušas teju 4 tūkstošus darbinieku, tāpēc var uzskatīt, ka to izslēgšana no reģistra vai pat darbības apturēšana uz laiku varētu būtiski ietekmēt gan klientus un piegādātājus, gan darbiniekus.

Kā jau iepriekš minēts, visām ārvalstu komersantu filiālēm līdz 2020.gada beigām Uzņēmumu reģistrā jānorāda informācija par saviem patiesajiem labuma guvējiem, vai arī, pretējā gadījumā, tām draud izslēgšana no reģistra. Tiesa, atsevišķu filiāļu turpmākā darbība jau šobrīd ir apturēta vai apgrūtināta, jo, kā liecina Lursoft pētījums, tām reģistrēta darbības izbeigšana, saimnieciskās darbības apturēšana. 

Pēc apkopotās informācijas, saimnieciskā darbība šobrīd apturēta 46 jeb nepilniem 8% no visām ārvalstu komersantu filiālēm, kas nav reģistrējušas savus patiesos labuma guvējus. Daļai no tām reģistrēti arī nodokļu parādi. Lielākais nodokļu parādnieks starp visām ārvalstu komersantu filiālēm ir kompānijas “Duty Free Trading LLP” filiāle Latvijā. Lursoft izziņas dati rāda, ka š.g. 8.oktobrī VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde pieņēmusi lēmumu par filiāles saimnieciskās darbības apturēšanu, nosakot, ka no š.g. 16.oktobra tā vairs nevar veikt darījumus. Kompānijas “Duty Free Trading LLP” filiāles Latvijā nodokļu parāds novembra beigās sasniedza jau 2,07 milj. EUR. Filiāle, kas nodarbojas ar pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializētās vairumtirdzniecību, pērn nodarbināja 1 strādājošo.

Jāteic, ka vairāk nekā 1000 eiro liels nodokļu parāds reģistrēts 57 ārvalstu komersantu filiālēm, savukārt to kopējais nodokļu parāds uz š.g. 7.novembri veidoja 3,45 milj. EUR.

Runājot par apgrūtinājumiem, 22 ārvalstu komersantu filiālēm reģistrēti arī nodrošinājumi. Tie lielākoties paredz liegumu veikt filiāles reorganizāciju, reģistrēt komercķīlas vai tās pārjaunot, kā arī reģistrēt komercreģistrā filiāles slēgšanu, kā tas ir Nordic Toolbox Latvijas filiāles gadījumā. VID piemērotais nodrošinājums filiālei reģistrēts aizvadītā gada maijā, savukārt kopš š.g. janvāra filiālei vairs nav aktuālu amatpersonu. Jānorāda, ka šobrīd no visām ārvalstu komersantu filiālēm, 29 nav aktuālu amatpersonu, tāpēc to pilnvērtīga darbība jau tagad faktiski ir apgrūtināta, savukārt vēl daļai filiāļu darbība varētu tikt izbeigta tuvākajā laikā, ja tās nebūs izpildījušas likuma prasības un reģistrējušas savus patiesos labuma guvējus.

Tāpēc Lursoft atgādina, ka līdz š.g. beigām ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā reģistrējušas savas filiāles vai pārstāvniecības, ir jāatklāj patiesos labuma guvējus. 

Gadījumā, ja tas netiks izdarīts, filiāle vai pārstāvniecība, Uzņēmumu reģistram uzsākot vienkāršotās likvidācijas procesu, tiks izslēgta no reģistra.

Dati apkopoti uz 01.12.2020.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*