Blog

Ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām jāatklāj patiesie labuma guvēji

2020. gada 30. septembris

Ar 1.jūliju stājušies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz jaunu pienākumu ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā reģistrē filiāles vai pārstāvniecības, – atklāt patiesos labuma guvējus.

Minētais pienākums attiecināms arī uz jau Uzņēmumu reģistrā reģistrētām ārvalstu subjektu filiālēm un pārstāvniecībām.

Grozījumi paredz, ka ārvalstu uzņēmumiem tiek doti seši mēneši, t.i., līdz 2021. gada 1. janvārim, lai informētu Uzņēmumu reģistru par to patiesajiem labuma guvējiem.

Gadījumā, ja patiesie labuma guvēji atbilstoši prasībām netiks atklāti – filiāle vai pārstāvniecība tiks izslēgta no reģistra.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*