Blog

Informāciju par saviem akcionāriem atklājuši tikai 35% akciju sabiedrību

2024. gada 8. jūlijs

Aizvadītā gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas cita starpā nosaka akciju sabiedrībām pienākumu atklāt savus akcionārus. Informāciju par akcionāriem akciju sabiedrībām jāatklāj līdz š.g. 30. septembrim. Gadījumos, kad minētā prasība netiks izpildīta, akciju sabiedrībai var tikt piemērota vienkāršotā likvidācija.

“Lursoft IT” izpētījis, ka pēdējos gados jaunas akciju sabiedrības tiek reģistrētas aizvien mazāk. Ja vēl 2018. gadā reģistrētas 52 akciju sabiedrības, tad turpmākajos gados to skaits ievērojami sarucis. Pērn bijušas vien 14 jaunas akciju sabiedrības.

Pētījuma dati liecina, ka vairāk nekā trešdaļa no visām akciju sabiedrībām (37,6%) reģistrētas vēl pirms 2000. gada un akciju sabiedrību vidējais vecums jau pārsniedz 18 gadus.

“Lursoft IT” dati rāda, ka šobrīd Latvijā reģistrētas 899 akciju sabiedrības, taču, neskatoties uz to, ka līdz 30. septembrim, kad jābūt atklātai akcionāru informācijai, atlikuši vairs mazāk nekā trīs mēneši, to izdarījuši vien 35%.

Pētījuma ietvaros, analizējot datus par akciju sabiedrībām, redzams, ka aktivitāte, atklājot informāciju par akcionāriem, dažādās nozarēs ir atšķirīga. Kamēr atsevišķās nozarēs savus akcionārus atklājušas jau teju visas akciju sabiedrības, ir arī tādas, kurās to līdz šim nav izdarījusi neviena no nozarē strādājošajām akciju sabiedrībām. Piemēram, izdevējdarbības jomā šobrīd reģistrētas trīs akciju sabiedrības – AS “Latvijas mediji”, AS “Cits medijs” un AS “Netkarīgā” –, taču līdz pētījuma sagatavošanas brīdim informāciju par saviem akcionāriem nebija iesniedzis neviens no iepriekš nosauktajiem uzņēmumiem. Tāpat arī līdz pētījuma sagatavošanas brīdim informāciju par akcionāriem nebija sniegusi neviena no specializēto būvdarbu nozarē strādājošajām akciju sabiedrībām, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozares akciju sabiedrībām u.c.

“Lursoft IT” gan izpētījis, ka no četriem automobiļu, piekabju un puspiekabju nozarē strādājošajiem uzņēmumiem diviem šobrīd ir aktīvs maksātnespējas process. Maksātnespējas procesi patlaban reģistrēti kopskaitā piecpadsmit akciju sabiedrībām, liecina “Lursoft IT” informācija. Savukārt 32 akciju sabiedrības šobrīd ir likvidācijas procesā. To vidū arī divi uzņēmumi, kas jau iesnieguši informāciju par saviem akcionāriem.

Teju ceturtajai daļai no visām akciju sabiedrībām pamatdarbība saistīta ar finanšu pakalpojumu darbībām (izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu). Šajā nozarē akcionārus atklājuši nepilni 35% akciju sabiedrību. Savukārt nekustamo īpašumu sfērā, kas skaitliski ir otra lielākā nozare starp akciju sabiedrībām, informāciju par akcionāriem līdz šim reģistrējuši vien 20%. Šo pienākumu izpildījušas tādas nekustamo īpašumu nozarē strādājošas akciju sabiedrības kā AS “Civinity Mājas”, AS “Pillar Capital”, AS “EMJ īpašumi” un vairāki citi uzņēmumi. Vienlaikus “Lursoft IT” apkopotajos datos redzams, ka pienākumu atklāt savus akcionārus vēl nav izpildījušas daudzas citas nozarē strādājošas kapitālsabiedrības, tostarp VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Jāpiebilst, ka iepriekšminētais uzņēmums nav vienīgā valsts akciju sabiedrība, kura pētījuma sagatavošanas brīdī vēl nebija reģistrējusi informāciju par saviem akcionāriem. To vidū ir arī “Air Baltic Corporation”, “Latvijas dzelzceļš”, “Latvijas Loto”, “Latvijas pasts” un vairākas citas valstij piederošas akciju sabiedrības. Tikmēr ir arī pozitīvie piemēri, kas minēto pienākumu jau izpildījuši. To vidū, piemēram, AS “Latvenergo”, AS “Latvijas valsts meži”, AS “Rīgas siltums”.

Akciju sabiedrībās nodarbināti vairāk nekā 67 tūkstoši darbinieku

Akciju sabiedrību apgrozījums 2022. gadā veidoja 13,3% no visu Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma, liecina “Lursoft IT” apkopotie dati. Tie rāda, ka akciju sabiedrības aizpērn apgrozīja 11,6 miljardus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 923,72 milj. EUR lielu peļņu. Teju trešdaļai akciju sabiedrību apgrozījums aizpagājušajā gadā pārsniedza 1 miljonu eiro.

Aizvadītajā gadā akciju sabiedrībās bija nodarbināti vairāk nekā 67 tūkstoši darbinieku, šiem uzņēmumiem nodokļu iemaksās valsts kopbudžetā 2023. gadā kopā samaksājot 1,46 miljardus eiro.

Lielākie pelnītāji starp akciju sabiedrībām ir valsts kapitālsabiedrības AS “Latvijas valsts meži” un AS “Latvenergo”. Gan abi iepriekšminētie, gan arī trešais lielākais pelnītājs starp akciju sabiedrībām, AS “Repharm”, izpildījuši pienākumu reģistrēt informāciju par saviem akcionāriem.

AS “Repharm” reģistrēts 2008. gadā un apvieno vairākus veselības nozarē strādājošus uzņēmumus, tostarp AS “Sentor Farm aptiekas”, AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Centrālā laboratorija” u.c. AS “Repharm” peļņa pēc nodokļiem 2022. gadā sasniedza 81,39 milj. EUR. Uzņēmuma lielākais akcionārs ir AS “AB City” (88,5%), kas, savukārt, pieder vairāk nekā desmit fiziskām un juridiskām personām.

Vienlaikus “Lursoft IT” pētījuma dati rāda, ka ne visi pelnošāko akciju sabiedrību topa galvgalī esošie uzņēmumi jau reģistrējuši informāciju par saviem akcionāriem. To vidū, piemēram, ir AS “Latvijas Finieris”, kas pērn apgrozīja 404,82 milj. EUR un nopelnīja 44,93 milj. EUR. Tāpat arī Uzņēmumu reģistrā informāciju par saviem akcionāriem nav reģistrējis “Grindeks”, “Latvijas Loto”, “4finance” un virkne citu akciju sabiedrību.

Pētījumā izmantota LR Uzņēmumu reģistra publiskotā vispārpieejamā informācija, dati uz 26.06.2024.

*dati uz 08.07.2024.

Foto: Canva

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*