Lursoft news

Lursoft izziņās iekļauta informācija par nodokļu maksātāja reitingu

2024. gada 12. maijs

Lursoft uzņēmumu izziņās tagad iespējams pārbaudīt potenciālo un esošo klientu, sadarbības partneru un piegādātāju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piešķirto nodokļu maksātāja reitingu.

Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem pozitīvai sadarbībai ar saviem klientiem, piegādātājiem un partneriem, ir rūpīga un objektīva sākotnējā izpēte, kā arī pastāvīga uzraudzība, kas ir svarīgs aspekts arī sava biznesa risku mazināšanai. Lai atvieglotu izpētes procesu, Lursoft lietotājiem tiek vienkopus nodrošināt plaša, uzticama un aktuāla informācija gan par uzņēmumiem, gan to saistītajām personām, kas ļauj pieņemt izsvērtākus biznesa lēmumus.

Paplašinot par uzņēmumiem pieejamās informācijas apjomu, Lursoft lietotāji tagad izziņās var iepazīties arī ar VID nodokļu maksātāja reitingu, kas ir vēl viens būtisks informācijas avots, lai novērtētu, kā esošie un potenciālie klienti, piegādātāji un partneri izpilda savas saistības.

Lursoft lietotājiem pieejama nodokļu maksātāja reitinga dati par vairāk nekā 135 tūkst. uzņēmumu. Reitings tiek aprēķināts visām komercsabiedrībām, ārvalstu uzņēmumu filiālēm, ES dalībvalstu, Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas kapitālsabiedrības filiālēm, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem, ja tie iesniedz gada pārskatus.

Nodokļu maksātāja reitinga noteikšanai, kas tiek pārskatīts vismaz četras reizes gadā, VID ņem vērā sešas dažādas ar nodokļu saistību izpildi raksturojošas rādītāju kopas:

 1. Reģistrācijas dati. VID pārbauda, vai nav uzsākts maksātnespējas process, vai nav apturēta saimnieciskā darbība, vai uzņēmums nav izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Reitingu ietekmē arī uzņēmuma amatpersonas vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā.
 2. Deklarāciju un pārskatu savlaicīga iesniegšana.
 3. Nodokļu samaksa.
 4. Sodi un VID aprēķinātie nodokļu maksājumi.
 5. Darba samaksas novērtējums. VID salīdzina bruto darba samaksu uzņēmumā ar vidējo bruto darba samaksas līmeni gan attiecīgajā nozarē un reģionā, gan valstī. Netipiski zemas algas liecina par aplokšņu algu riskiem un tāpēc samazina reitingu.
 6. Nodokļu deklarēšanas risku novērtējums. Reitingu var samazināt VID risku analīzē atklātie riski.

Lai noskaidrotu, kāds ir interesējošā uzņēmuma nodokļu maksātāja reitings, autorizējies Lursoft datubāzē, veic konkrētā uzņēmuma meklēšanu pēc nosaukuma vai reģistrācijas numura un tā izziņā, blakus vizītkartei, noskaidro maksātāja reitinga informāciju. Nodokļu maksātāju reitingu datus Lursoft atjauno ne retāk kā reizi mēnesī (aktuālie dati no pirmavota pieejami šeit)

Paraugs: VID Nodokļu maksātāja reitings:

Jānorāda, ka Lursoft izziņās pieejama arī informācija par uzņēmumu nodokļu (nodevu) parādiem un to analītika, tāpat arī nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā, tostarp, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem nozarē, līdz ar to nodokļu maksātāju reitings būs vēl viens objektīvs rādītājs, kas palīdzēs vēl rūpīgāk izvērtēt savus klientus, piegādātājus un sadarbības partnerus, lai gūtu priekšstatu par uzņēmuma godaprātu pildot savas saistības pret valsti.

Uzņēmumu reitingu skaidrojums:

 • A – Laba saistību izpilde. A līmeņa uzņēmums laikus un pilnībā  samaksā nodokļus un tam nav būtisku pārkāpumu risku.
 • B – Jāuzlabo saistību izpilde. Uzņēmums kopumā pilda savas saistības ar valsti, tomēr te ir vieta uzlabojumiem – savlaicīgāk iesniegt un precīzāk sagatavot deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus.
 • C – Pārkāpumi saistību izpildē. C līmeņa uzņēmums pārkāpumu dēļ ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību. Šādu uzņēmumu spēja pildīt savas biznesa saistības ir vērtējama kritiski, un, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.
 • N – Neaktīvs nodokļu maksātājs. N līmeņa uzņēmums saskaņā ar viņa paša deklarēto informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.
 • J – Jaunreģistrēts nodokļu maksātājs.  J līmeņa uzņēmums dibināts pēdējo 6 mēnešu laikā.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*