Blog

TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Zemgalē 2022. gadā

2023. gada 8. jūnijs

Aizvadītajā gadā turpinājis augt Zemgalē reģistrēto uzņēmumu samaksāto nodokļu apjoms. Lursoft pētījuma dati atklāj, ka pērn reģiona uzņēmumi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajos nodokļos samaksājuši 435,35 milj. EUR, kas ir par 13% vairāk nekā 2021. gadā un par 30,23% vairāk nekā 2020. gadā.

Lursoft pēta, kuras nozares Zemgalē nodokļos 2022. gadā samaksājušas visvairāk, kā arī apkopojis datus par TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionā.

Zemgales reģiona uzņēmumu nodokļu maksājumi veido 4,42% no kopējās summas, kuru nodokļos pērn samaksājuši visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi. Lursoft apkopotie dati rāda, ka no kopējās nodokļu summas, kuru valsts kopbudžetā pagājušajā gadā samaksājuši Zemgalē reģistrētie uzņēmumi, 193,75 milj. EUR veido valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un 98,07 milj. EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Neskatoties uz to, ka kopējais darbinieku skaits, kas pērn nodarbināts reģiona uzņēmumos, bijis pat nedaudz mazāks nekā 2021. gadā, aizvadītajā gadā auguši gan reģiona VSAOI, gan IIN maksājumi, rāda Lursoft dati.

Balstoties uz VID publiskotajiem datiem, Zemgales novadā reģistrētie uzņēmumi 2022. gadā ar darba vietām nodrošināja 48,12 tūkstošus darbinieku (2021. gadā – 48,15 tūkstoši), uzņēmumu veiktajām IIN iemaksām gada laikā augot par 17,63%, bet VSAOI – par 13,71%.

Lursoft izpētījis, ka darbinieku un arī uzņēmumu skaita ziņā ietilpīgākā nozare Zemgalē 2022. gadā bijusi kravu pārvadājumi pa autoceļiem. Pētījuma dati liecina, ka šajā nozarē reģistrētie 450 reģiona uzņēmumi pērn nodarbināja 2282 strādājošos. Samaksāto nodokļu apjoma ziņā tā aizvadītajā gadā Zemgalē bijusi sestā lielākā nozare. No reģionā reģistrētajiem nozares uzņēmumiem 2022. gadā lielākie nodokļu maksātāji bijuši SIA “ASMENS & KO” no Jelgavas un Bauskas novada uzņēmums SIA “IR AUTO”. Abi uzņēmumi VID administrētajos nodokļos pērn samaksājuši vairāk nekā 1 milj. EUR.

Lursoft Multi atskaites dati liecina, ka SIA “ASMENS & KO” 2022. gadā uzrādījis gan apgrozījuma, gan peļņas kāpumu. Salīdzinot ar 2021. gadu, pērn SIA “ASMENS & KO” apgrozījums audzis par 35,34%, sasniedzot 9,72 milj. EUR, savukārt peļņa pēc nodokļiem teju dubultojusies, palielinoties līdz 743,17 tūkst. EUR. Balsoties uz VID publiskoto informāciju, kravu pārvadātāja, kas 2022. gadā nodarbināja 98 darbiniekus, veikto nodokļu iemaksu apjoms pagājušajā gadā audzis līdz 1,38 milj. EUR. Analizējot uzņēmuma vidējās nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku, redzams, ka SIA “ASMENS & KO” gadījumā gan IIN, gan arī VSAOI iemaksas uz vienu nodarbināto bijušas zemākas nekā vidēji nozarē valstī. Lursoft izpētījis, ka 2022. gadā Latvijā reģistrētie kravu pārvadāji pa autoceļiem uz vienu darbinieku VSAOI samaksājuši vidēji 3,46 tūkst. EUR, bet IIN – 1,66 tūkst. EUR. Tikmēr SIA “ASMENS & CO” gadījumā tie bijuši, attiecīgi, 2,39 tūkst. EUR un 1,35 tūkst. EUR.

Lielākos nodokļus Zemgalē pērn samaksājuši degvielas mazumtirgotāji degvielas uzpildes stacijās, rāda Lursoft pētījuma dati. Lai arī reģionā reģistrēti vien 10 šīs nozares uzņēmumi, tie 2022. gadā VID administrētajos nodokļos samaksājuši 82,33 milj. EUR. Samaksāto nodokļu ziņā līderis to vidū, vienlaikus arī esot lielākajam nodokļu maksātājam reģionā, ir AS “Virši-A”, kura nodokļu iemaksu apmērs pagājušajā gadā audzis par 19%, sasniedzot 59,17 milj. EUR. No tiem 3,3 milj. EUR veidoja uzņēmuma samaksātās VSAOI, bet vēl 1,44 milj. EUR – IIN. Balstoties uz VID sniegto informāciju, aizvadītajā gadā ievērojami audzis AS “Virši-A” darbinieku skaits. Ja 2021. gadā uzņēmumā strādāja 598 darbinieki, tad pērn – jau 702. Rēķinot vidējās nodokļu iemaksas uz vienu strādājošo, jānorāda, ka AS “Virši-A” gadījumā tās bijušas augstākas nekā nozarē vidēji.

Lursoft dati rāda, ka otrs lielākais nodokļu maksātājs Zemgalē ir degvielas mazumtirgotājs SIA “Astarte-Nafta”. Tiesa, salīdzinot ar 2021. gadu, pērn tā kopējais nodokļu iemaksu apjoms sarucis par 4,36%, samazinoties līdz 22,9 milj. EUR. Vienlaikus jānorāda, ka aizvadītajā gadā palielinājies gan uzņēmuma samaksātā IIN (+14,64%), gan VSAOI (+13,74%) apjoms, kā arī darbinieku skaits (+2,5%). Jānorāda, ka kopumā visi Latvijā reģistrētie degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumi pagājušajā gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši 518,5 milj. EUR. Nozare Latvijā ar darba vietām 2022. gadā nodrošināja 3754 strādājošos.

Lursoft izpētījis, ka lielākos nodokļus 2022. gadā valsts kopbudžetā samaksājuši Jelgavā (95,45 milj. EUR), Aizkraukles novadā (87,80 milj. EUR) un Dobeles novadā (80,28 milj. EUR) reģistrētie uzņēmumi, savukārt Bauskas novada, kurā reģistrēts arī trešais lielākais nodokļu maksātājs reģionā – SIA “AGROCHEMA LATVIA” – uzņēmumi pērn VID administrētajos nodokļos samaksājuši 58,01 milj. EUR. Ķīmiskā un minerālā mēslojuma tirdzniecības, kā arī graudaugu iepirkšanas un pārdošanas uzņēmums SIA “AGROCHEMA LATVIA” aizvadītajā gadā uzrādījis ievērojamu apgrozījuma kāpumu. Ja 2021. gadā Bauskas novada uzņēmums apgrozīja 56,24 milj. EUR, tad 2022. gadā tā apgrozījums palielinājās jau līdz 109,11 milj. EUR.  Lursoft izpētījis ka pagājušajā gadā ievērojami audzis ne tikai SIA “AGROCHEMA LATVIA” apgrozījums, bet arī peļņa, kas pērn sasniedza 5,09 milj. EUR pēc nodokļu nomaksas, kas ir teju trīs reizes vairāk nekā 2021. gadā. Strauji pieaudzis arī nodokļu apjoms, kuru lietuviešu kapitāla uzņēmums pērn samaksājis VID administrētajos nodokļos. Lursoft izziņas dati rāda, ka 2021. gadā minerālmēslu tirgotājs valsts kopbudžetā nodokļu maksājumos samaksāja 7,79 milj. EUR, bet 2022. gadā jau 17,17 milj. EUR. Jānorāda, ka pagājušajā gadā Bauskas novadā reģistrēti deviņi uzņēmumi, kuru nodokļu iemaksu apjoms valsts kopbudžetā gada laikā pārsniedza 1 milj. EUR.

Starp TOP lielākajiem nodokļu maksātājiem Zemgalē ierindojušies ne tikai tirgotāji, bet arī graudu pārstrādes nozarē strādājošais AS “Dobeles dzirnavnieks”, liecina Lursoft apkopotie dati. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn AS “Dobeles dzirnavnieks” nodokļu maksājumos samaksājis par 30,20% vairāk, tā nodokļu iemaksām augot līdz 9,38 milj. EUR. No tiem 2,76 milj. EUR veidoja graudu pārstrādes uzņēmuma samaksātās VSAOI un 1,41 milj. EUR – IIN. VID publiskotie dati rāda, ka pagājušajā gadā AS “Dobeles dzirnavnieks” bija darba devējs 383 darbiniekiem (+5,5% pret 2021. gadu). Rēķinot uzņēmuma veiktās nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku, Lursoft aprēķinājis, ka AS “Dobeles dzirnavnieks” gadījumā tie bijuši 7,20 tūkst. EUR uz vienu darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 3,69 tūkst. EUR vidēji uz vienu darbinieku iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

Analizējot datus par lielākajām nodokļu iemaksām uz vienu darbinieku, līdzīgi kā pārējos reģionos, arī Zemgalē priekšplānā izvirzījušies mežizstrādes nozares uzņēmumi. Līderis šajā ziņā ir Dobeles uzņēmums SIA “Foster forest”, kas pagājušajā gadā nodarbinājis tikai vienu darbinieku, taču IIN samaksājis 35,49 tūkst. EUR. Līderi samaksātā IIN apjoma ziņā uz vienu darbinieku lielākoties ir uzņēmumi ar vienu vai diviem darbiniekiem, taču to vidū ir arī izņēmumi. Piemēram, SIA “Viduslatvijas mežsaimnieks” no Jelgavas, kas 2022. gadā bija darba devējs 22 darbiniekiem, pērn uz vienu strādājošo IIN samaksājot 26,20 tūkst. EUR. Arī gadu iepriekš uzņēmuma veiktās IIN iemaksas uz vienu darbinieku bijušas būtiski augstākas nekā nozarē vidēji, proti, 17,23 tūkst. EUR. Jānorāda, ka mežizstrādes nozarē, kuru kā savu pamatdarbību norādījis SIA “Viduslatvijas mežsaimnieks”, 2022. gadā Latvijā uz vienu darbinieku IIN samaksāti 4,35 tūkst. EUR.

Lursoft aprēķinājis, ka Zemgalē reģistrētie uzņēmumi uz vienu darbinieku IIN pērn samaksājuši vidēji 2,04 tūkst. EUR, bet VSAOI – 4,03 tūkst. EUR. Jānorāda, ka ir virkne uzņēmumu, kuros abu nodokļu vidējās iemaksas uz vienu darbinieku aizvadītajā gadā bijušas būtiski augstākas. Piemēram, līderis pēc VSAOI apjoma uz vienu darbinieku pagājušajā gadā bijis tirgus izpētes, vadības un konsultatīvo pakalpojumu sniedzējs SIA “Jaax Invest” no Jēkabpils. Uzņēmuma samaksāto VSAOI apjoms uz vienu darbinieku 2022. gadā sasniedzis 34,77 tūkst. EUR. SIA “Jaax Invest” aizvadītajā gadā nodarbināja 2 darbiniekus.

TOP nozares Zemgalē pēc lielākajiem nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā 2022. gadā

Nr.p.k.NozareNodokļu kopsumma, milj. EURNozarē strādājošo uzņēmumu skaitsDarbinieku skaits nozares uzņēmumos
1Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās82.33101064
2Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība22.681398
3Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība19.0822250
4Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība16.5739209
5Slimnīcu darbība15.9161614
6Kravu pārvadājumi pa autoceļiem15.314502282
7Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku10.341931496
8Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana10.01511399
9Elektroenerģijas ražošana9.7266192
10Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana9.5311907

TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Zemgalē 2022. gadā

Nr.p.k.UzņēmumsPilsēta/ novadsKopējie samaksātie VID administrētie nodokļi 2022. gadā, milj. EURSamaksāto nodokļu apjoma izmaiņas pret 2021. gadu, %VSAOI kopsumma 2022. gadā, milj. EURIIN kopsumma 2022.gadā, milj. EURDarbinieku skaits 2022. gadā
1AS “VIRŠI-A”Aizkraukles novads59.1719.003.311.44702
2SIA “ASTARTE-NAFTA”Dobeles novads22.9-4.361.250.51326
3SIA “AGROCHEMA LATVIA”Bauskas novads17.17120.460.310.1738
4AS “Dobeles dzirnavnieks”Dobeles novads9.3830.202.761.41383
5SIA “Linas Agro”Jelgavas novads8.236.620.530.2949
6SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”Jēkabpils novads7.569.884.382.38602
7SIA “Valtek”Jelgavas novads7.2179.890.520.2763
8SIA “Elagro Trade”Jelgavas novads6.8138.130.740.3578
9SIA “EAST METAL”Dobeles novads6.7717.124.772.40654
10SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA”Jelgava6.3411.294.072.22569
11SIA “Dotnuva Baltic”Jelgavas novads6.2472.740.600.3157
12SIA “JELD-WEN LATVIJA”Aizkraukles novads5.8973.803.461.63609
13SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”Jelgavas novads5.1721.192.151.05410
14AS “Balticovo”Bauskas novads5.0551.341.930.95318
15AS “TĒRVETES AL”Dobeles novads4.68-15.720.360.1767
16SIA “Alwark”Jelgavas novads4.6618.290.650.3361
17VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””Jelgava3.98-6.022.661.32527
18SIA “MĀRKSMENS”Dobeles novads3.9415.601.420.59380
19SIA “Baltyre Latvia”Jelgava3.862.450.290.1523
20“GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIAJelgavas novads3.66-6.641.270.55234

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*