Lursoft news

Lursoft pieejami divi jauni katalogi, kas sniedz plašākas nekustamo īpašumu darījumu tirgus izpētes iespējas

2022. gada 13. decembris

Lursoft katalogu sadaļa papildināta ar jaunumiem: Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas katalogu un Būvju klasifikācijas katalogu.

Izmantojot abos katalogos ietverto informāciju, kā arī datus no Nekustamo īpašumu darījumu kataloga, tagad tiek nodrošināta iespēja analizēt nekustamo īpašumu darījumus ne tikai pēc to adreses/ reģiona, bet arī pēc to objekta veida.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas katalogā var iepazīties ar lauksaimniecības, daudzdzīvokļu māju apbūves, individuālo dzīvojamo māju apbūves u.c. darījumiem. Kopskaitā sadalījumā pēc 12 dažādiem lietošanas mērķiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kas sniedz iespēju ērti pārskatīt līdzvērtīgus īpašumus, lai analizētu darījumu dinamiku, tirgus aktivitāti un pētītu līdzvērtīgu īpašumu darījumu cenas.

Būvju klasifikācijas katalogā visi būvju darījumu gadījumi sadalīti atbilstoši to lietošanas veidam – ēkas un inženierbūves. Izvēloties interesējošo būvju veidu, nekustamo īpašumu darījumu sarakstā Lursoft nodrošina arī paplašinātu informāciju, piemēram, ļaujot pārlūkot visus dzīvokļu, telpu, ēku u.tml. darījumus.

Gan Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, gan arī Būvju klasifikācijas katalogā nodrošināta iespēja apskatīt visus konkrētajai klasifikācijai atbilstošos darījumus, kā arī iegūt paplašinātu izziņu par katru no tiem.

Nekustamo īpašumu darījumu katalogi ir ērts risinājums, lai ātri iegūtu nepieciešamo informāciju, taču, ja nepieciešama informācija uzreiz par vairākiem nekustamo īpašumu darījumiem, tostarp, atlasīta pēc konkrētiem kritērijiem (piemēram, teritorijas, darījuma summas, lietošanas mērķa, perioda), rekomendējam izmantot Datu atlases pakalpojumus. Pakalpojums ļaus iegūt informāciju par nekustamo īpašumu darījumiem, kas atlasīta tieši pēc Jūsu izvēlētajiem kritērijiem. Lai pieteiktos Datu atlasei, aicinām sazināties ar savu Lursoft klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru.

Nekustamo īpašumu darījumu katalogā pārskatāmā veidā apkopoti dati no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma tirgus datus bāzes, ļaujot iegūt vērtīgu informāciju, lai:

  • Analizētu nekustamā īpašuma darījumu tirgus aktivitāti;
  • Gadījumos, ja vēlies pirkt vai pārdot nekustamo īpašumu, noskaidrotu līdzvērtīgu,  blakus esošu nekustamo īpašumu darījumu vērtības;
  • Izpētītu nekustamā īpašuma darījumu tendences;
  • Iepazītos ar konkrētā īpašuma darījumu vēsturi.

Informāciju par nekustamā īpašuma darījumiem var meklēt gan pēc konkrētas adreses, gan arī kadastra numura vai darījuma datuma. Papildu tam iespējams iepazīties arī ar nekustamā īpašuma darījumiem, kas reģistrēti ne tikai konkrētā adresē, bet arī interesējošajā pilsētā/ novadā vai ielā, tādējādi iegūstot visaptverošu informāciju arī par darījumu aktivitāti plašākā teritorijā.

Lursoft Katalogu sadaļa nodrošina piekļuvi strukturētai informācijai par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Lielbritānijas uzņēmumiem, uzņēmējdarbības nozarēm, sankcijām un adresēm, kā arī nekustamo īpašumu darījumiem.

UZ LURSOFT KATALOGIEM

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*