Blog

Lursoft AML izziņās iekļauta informācija par valsts turētajos reģistros reģistrētajām sankcijām

2022. gada 25. aprīlis

Klientu risku izvērtēšana, pārbaude sankciju sarakstos ir obligāts priekšnosacījums slēdzot darījumus. Ņemot vērā, ka visaptverošai klientu izvērtēšanai nepieciešama plaša informācija, tas var aizņemt daudz laika, tāpēc Lursoft piedāvā AML izziņas, kas vienkopus aptver plašu risku izvērtējumu.

Papildu izziņās esošajai visaptverošajai informācijai, tagad AML izziņas papildinātas ar jaunumu – datiem par piemērotajām sankcijām valsts turētajos reģistros.

Papildinājumi Lursoft AML izziņā aptver informāciju par sankcijām, kuras reģistrējuši:

 • Ceļu satiksmes drošības direkcija;
 • Civilās aviācijas aģentūra;
 • Tiesu administrācija un tiesa (Zemesgrāmata);
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.;
 • Latvijas Jūras administrācija.

AML izziņa ļauj noskaidrot, vai kādā no valsts uzturētajiem reģistriem ir reģistrēta informācija par uzņēmumam vai ar to saistītajām personām piemērotām sankcijām. Ja izziņā redzams paziņojums par uzņēmumam reģistrētām sankcijām, Lursoft nodrošina piekļuvi papildu informācijai padziļinātas izpētes veikšanai.

Papildinājumi AML izziņā vienkopus nodrošina piekļuvi informācijai par liegumiem, kas piemēroti uzņēmumiem un ar to saistīto personu īpašumā esošajiem īpašumiem. Papildu tam, AML izziņas jaunajā sadaļā pieejama informācija arī par gadījumiem, kad valsts institūcija konstatējusi, ka sankcionētajai personai ir ietekme uz attiecīgo uzņēmumu, proti, tā ir uzņēmuma faktiskais kontrolētājs, kā tas ir, piemēram, Sanatorijas “Jantarnij Bereg” gadījumā, kur par tās faktisko kontrolētāju atzīts Krievijas Federācijas prezidents Vladimirs Putins.

Informācija par valsts turētajos reģistros reģistrētajām sankcijām tiek aktualizēta reizi nedēļā, izmantojot Latvijas Atvērto datu portālā publiskoto informāciju. 

Papildu informācijai par valsts turētajos reģistros reģistrētajām sankcijām, AML izziņas papildinātas ar vēl vienu jaunumu – sadaļā “Citi ierobežojumi” iekļauts paziņojums, ja vairāk nekā 50% uzņēmuma kapitāldaļu pieder personai vai personu kopai (fiziskai un/ vai juridiskai personai) no Krievijas.

Šo faktu būtiski vērtēt 2022.gada 8.aprīlī Eiropas Komisijas pieņemtās Padomes regulas (ES) 2002/576 5.k panta kontekstā, jo publisko iepirkumu veicējiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, nosakot uzvarētājus publisko iepirkumu konkursos, no 2022.gada 9.aprīļa tas jāņem vērā. Vairāk par publisko iepirkumu veicējiem noteikto pienākumu veikt papildus izvērtēšanu var lasīt Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumā.

Par Lursoft AML izziņām

Lursoft AML izziņas izstrādātas, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un VID vadlīnijās noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem, tādējādi padarot uzņēmējiem vienkāršāku likumā noteikto pienākumu veikt risku novērtējumu.

AML izziņās iekļautā informācija balstīta uz datiem, kas publicēti pirmavotos, tostarp sankciju sarakstos, LR Uzņēmumu reģistrā u.c., nodrošinot, ka informācija regulāri tiek aktualizēta. Tas, savukārt, ļauj uzņēmējiem pieņemt lēmumus, kuru pamatā ir aktuāla, patiesa un uzticama informācija.

AML izziņās pieejams plašs risku izvērtējums:

 • Juridiskā forma;
 • Maksātnespēja;
 • Likvidācijas process;
 • Darbības apturēšana;
 • Saimnieciskās darbības apturēšana;
 • Nodokļu parādi;
 • Juridiskās adreses pārbaude;
 • Valstu riski gan uzņēmuma īpašniekiem, gan patiesajiem labuma guvējiem un to kontroles ķēdēs esošajām personām;
 • Uzņēmuma, to īpašnieku, amatpersonu, patieso labuma guvēju un to kontroles ķēdēs esošo personu pārbaude sankciju sarakstos;
 • Informācija par uzņēmumam vai to saistītajām personām piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros.

AML izziņas paraugs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*