Lursoft news

Līdz 31.martam Lursoft AML izziņas pieejamas bez maksas!

2022. gada 1. marts

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, daudzas pasaules valstis noteikušas sankcijas pret Krievijas uzņēmumiem, organizācijām un eliti. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, ANO, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, OFAC un Latvijas sankciju sarakstos iekļauti jau vairāk nekā 1340 subjekti no Krievijas. 

ANO, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, ASV Valsts kases Ārlietu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un arī Latvijas sankciju sarakstos ik dienu nonāk aizvien jaunas personas no Krievijas, tāpēc uzņēmējiem savu sadarbības partneru, klientu un piegādātāju izvērtēšana jāveic vēl atbildīgāk un rūpīgāk.

Esot atbildīgiem pret biznesa vidi un noteiktajām sankcijām, Lursoft lietotājiem līdz š.g. 31.martam tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve AML izziņām.

AML izziņas izstrādātas, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un VID vadlīnijās noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem, tādējādi uzņēmējiem padarot vienkāršāku likumā noteikto pienākumu veikt risku novērtējumu. 

AML izziņa iekļauj plašu risku izvērtējumu. Tostarp, arī šobrīd jo īpaši svarīgo uzņēmuma un ar to saistīto personu  (amatpersonu, dalībnieku, patieso labuma guvēju) automatizēto pārbaudi sankciju sarakstos. AML izziņā veiktās pārbaudes balstītas uz datiem, kas publicēti pirmavotos – sankciju sarakstos, LR Uzņēmumu reģistrā u.c.,  – Lursoft nodrošinot, ka informācija tiek regulāri aktualizēta. Tas esošajā situācijā ir ļoti būtiski, jo biznesa lēmumi jābalsta tikai uz aktuāliem un patiesiem datiem. 

AML izziņā vienkopus izvērtētie riski:

 • Juridiskā forma;
 • Maksātnespēja;
 • Likvidācijas process;
 • Darbības apturēšana;
 • Saimnieciskās darbības apturēšana;
 • Nodokļu parādi;
 • Juridiskās adreses pārbaude;
 • Valstu riski gan uzņēmuma īpašniekiem, gan patiesajiem labuma guvējiem un to kontroles ķēdēs esošajām personām;
 • Uzņēmuma, to īpašnieku, amatpersonu, patieso labuma guvēju un to kontroles ķēdēs esoši personu pārbaude sankciju sarakstos.

Gadījumā, ja uzņēmuma darbībā būs paaugstināts risks, izziņā par to būs redzams brīdinājums. Nepieciešamības gadījumā AML izziņa nodrošina iespēju veikt padziļinātu izpēti par kādu no riska faktoriem. 

AML IZZIŅAS PARAUGS

Lai piekļūtu AML izziņai, Lursoft meklētājā atrodiet interesējošo uzņēmumu un klikšķiniet uz “AML izziņa”.

VAI

Svarīgi: Lursoft nodrošina, ka nepieciešamības gadījumā uzraugošajām iestādēm varēsiet pierādīt, ka esat veikuši klientu risku izvērtēšanu!

Lai ievērotu sankcijas un klientu risku izvērtēšanas prasības, Lursoft piedāvā arī virkni citus pakalpojumus:

 • Sankciju saraksti – sankcijas.lursoft.lv 

Lursoft vienotā sarakstā apvienojis informāciju par Latvijas, ANO, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un OFAC sankciju sarakstos iekļautajiem subjektiem. Saraksts ik dienu vairākkārt tiek atjaunots no pirmavotiem, lai nodrošinātu piekļuvi aktuālajai informācijai, un ikvienam uzņēmējam ir pieejams bez maksas.

Uz Sankciju sarakstiem: https://sankcijas.lursoft.lv

 • Sankciju monitorings

Lai sekotu līdzi aktuālajai informācijai un būtu drošs, ka pret kādu no klientu sarakstā esošajiem uzņēmumiem vai ar to saistītajām personām nav vērstas sankcijas, Lursoft nodrošina Sankciju monitoringu. Monitorings ir svarīgs atbalsts regulārai klientu uzraudzībai.

Uzzināt vairāk par monitoringa iespējām.

 • AML risku izmaiņu monitorings

Monitorings ļauj uzraudzīt klientu AML risku izmaiņas, saņemot paziņojumus, ja uzņēmumam, piemēram, reģistrēts nodokļu parāds, atceltas visas amatpersonas, reģistrēts īpašnieku valsts risks u.c.

Uzzināt vairāk par monitoringa iespējām.

 • Personu pārbaude Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni

Situācijās, kad nepieciešams uzreiz pārbaudīt informāciju sankciju sarakstos par vairākiem klientiem, Lursoft nodrošina iespēju augšupielādēt Excel formātā apkopotu savu klientu sarakstu un automatizēti pārbaudīt visu sarakstā esošo juridisko personu, kā arī ar tām saistīto personu – amatpersonu, dalībnieku, patieso labuma guvēju, prokūristu, arī patieso labuma guvēju kontroles ķēdēs esošo personu  – atrašanos sankciju sarakstos. Pārbaudes rezultātā saņemsiet pārskatāmu sarakstu ar informāciju, vai kāda no personām ir atrasta sankciju sarakstos.

Kā veikt personu pārbaudi Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni.

Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem par sankciju ievērošanu un klientu risku izpēti, kā arī Lursoft risinājumiem, kas var atvieglot likumu prasību izpildi veikt risku izvērtēšanu, aicinām sazināties ar savu Lursoft klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai arī zvanot pa tālruni 67844300. 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*