Lursoft news

3 praktiski soļi sankciju ievērošanā

2022. gada 25. februāris

Jau vairākus gadus klientu izpēte ir obligāts pienākums ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai, taču šobrīd, ņemot vērā notikumus Ukrainā, šis jautājums ieguvis jaunu aktualitāti, jo ik dienu izskan paziņojumi par jaunu sankciju piemērošanu pret Krievijas eliti un uzņēmējiem.

Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa skaidro, ka līdz šim bieži vien praksē konstatēts, ka Latvijas uzņēmumi uz šī pienākuma izpildi raudzījušies formāli. “Mūsu novērojumi liecina, ka lielāka izpratne par šo jautājumu ir valsts un pašvaldību iestādēm, to kapitālsabiedrībām, kā arī finanšu institūcijām, kurām noteiktas iekšējās procedūras un vadlīnijas, kā arī ir speciāli apmācīti speciālisti, kas izprot šo procesu. Diemžēl, savādāka situācija ir mazo un vidējo uzņēmumu grupā,” teic D. Kiopa. Viņa skaidro, ka sankciju pārbaude, nenoliedzami, nav ļoti vienkāršs process, jo sankciju sarakstos iekļauto personu pieraksts ir dažāds, tās ne vienmēr var viennozīmīgi identificēt, kā arī nav iespējas vienuviet gūt skaidras atbildes, kā uzņēmumam rīkoties, ja tiek konstatēta, piemēram, daļēja sakritība ar sadarbības partneri vai tā pārstāvi kādā no starptautiskajiem sarakstiem. “Jāsaka, ka šajā brīdī atrunas par to, ka tas ir sarežģīti, būtu jānoliek malā, jo ir virkne risinājumi, kas nodrošina iespējas veikt personu pārbaudi sankciju sarakstos,” tā Lursoft valdes locekle.

“Aicinām Latvijas uzņēmējus būt atbildīgiem un solidarizēties ar ukraiņiem, konsekventi ievērojot noteiktās sankcijas un nekavējoties pārtraukt sadarbību ar sankcionētām personām,” uzsver D. Kiopa.

Ņemot vērā, ka sankciju sarakstos ik dienu nonāk aizvien jaunas personas, tad  klientu izpētes process prasa tam veltīt daudz vairāk laiku, jo jāizvērtē arī ar klientu saistītās personas –  patiesos labuma guvējus, dalībniekus un amatpersonas. 

Lai palīdzētu uzņēmumiem labāk noorientēties sankciju piemērošanas prasībās, esam sagatavojuši 3 svarīgākos soļus, kas būtu  jāņem vērā darījumu slēgšanas procesos un arī klientu ikdienas uzraudzībā. 

1.solis – pārbaudi, vai persona nav atrodama sankciju sarakstos – sankcijas.lursoft.lv

Svarīgs aspekts klientu izvērtēšanas procesā ir pārbaužu veikšana sankciju sarakstos. Ņemot vērā, ka pastāv vairāki sankciju saraksti, tie regulāri tiek atjaunoti, pārbaužu veikšana var aizņemt daudz laika. Jāuzsver, ka pēdējo divu dienu laikā sankciju sarakstos iekļauti vairāki simti jaunu personu – gan juridiskas, gan fiziskas personas u.c. 

Lai atvieglotu uzņēmējiem šo procesu, Lursoft vienotā sarakstā apvienojis informāciju par  Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautajiem subjektiem. Saraksts ik dienu vairākkārt tiek atjaunots no pirmavotiem, lai nodrošinātu piekļuvi aktuālākajai informācijai.

Pārbaužu veikšana Sankciju sarakstos pieejama bez maksas, tādējādi ikvienam nodrošinot pieejamību informācijai, kas svarīga klientu izvērtēšanai. Svarīgi, ka Lursoft nodrošina piekļuvi ne tikai aktuālajai informācijai, bet arī vēsturiskajiem datiem, lai izvērtēšanas procesa laikā ļautu ikvienam arī pārliecināties, vai interesējošais subjekts iepriekš nav atradies kādā no sankciju sarakstiem, jo arī šādu informāciju līguma slēgšanas procesā nedrīkst atstāt bez ievērības.

sankcijas.lursoft.lv

Jāpiebilst, ka klientu izpētes procesā svarīgi pārbaudīt ne tikai juridisko personu, ar kuru paredzēts slēgt darījumu, bet arī tās saistītās personas. Šim nolūkam atbalsts uzņēmējiem ir Lursoft AML izziņa, kurā aptverti un analizēti VID izstrādātajās vadlīnijās definētie riski, kuri jāpārbauda uzņēmumiem klientu izpētes procesā.

2. solis – ja nepieciešams vienlaikus pārbaudīt vairākus klientus

Nereti var būt situācijas, kad nepieciešamas vienlaikus pārbaudīt informāciju uzreiz par vairākiem klientiem. Piemēram, darījumā iesaistītas vairākas puses, vēlaties pārbaudīt, vai sankciju sarakstos nav atrodams kāds no jau esošajiem klientiem, vai arī padziļinātas klientu izpētes procesā nepieciešams izpētīt klienta lielākos sadarbības partnerus.

Šādos gadījumos ērtākais risinājums ir personu pārbaude sankciju sarakstos, augšupielādējot datni (failu). Pakalpojuma ietvaros varat augšupielādēt Excel (.xlsx vai .xls) formātā apkopotu savu klientu sarakstu un automatizēti veikt visu sarakstā esošo juridisko personu, kā arī ar tām saistīto personu – amatpersonu, dalībnieku, patieso labuma guvēju, prokūristu un arī patieso labuma guvēju kontroles ķēdēs esošo personu – pārbaudi sankciju sarakstos. Pārbaudes rezultātā pārskatāmā veidā iegūsiet sarakstu, kurā būs norādīta informācija, vai kāda no personām ir atrasta sankciju sarakstos. 

Kā veikt personu pārbaudi Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni

Izmantojot šādu Lursoft nodrošinātu risinājumu, klientu izpēti sankciju sarakstos varēsiet veikt ātrāk un ērtāk, kā arī automatizētais pārbaudes paraksts ļaus izslēgt cilvēcisko kļūdu varbūtību. 

Ņemot vērā, ka uzņēmumam ir arī jāspēj pierādīt, ka tas ir veicis patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, kā arī klienta un ar to saistīto personu pārbaudi sankciju sarakstos, Lursoft fiksē pārbaužu pieprasījumu datumus un laiku, lai uzņēmums nepieciešamības gadījumā varētu uzraugošajām iestādēm apliecināt klienta pārbaudes veikšanu.

3. solis – veic regulāru klientu uzraudzību

Ņemot vērā Krievijas visaptverošo uzbrukumu Ukrainai, pasaules valstis regulāri ziņo par jaunām sankcijām pret Krieviju. Lai izsekotu līdzi aktuālajai informācijai un būtu drošs, ka pret kādu no klientu sarakstā esošajiem uzņēmumiem vai ar to saistītajām personām nav vērstas sankcijas, svarīgs ir regulārs uzraudzības process.

Gadījumā, ja monitorings identificēs sakritību starp Eiropas Savienības, OFAC, ANO vai Latvijas Nacionālajā sankciju sarakstu un Jūsu klientu sarakstu, saņemsiet par to paziņojumu ar saiti uz Sankciju saraksta izziņu. Tajā varēsiet pārliecināties par Sankciju sarakstos konstatētajām sakritībām, kā arī iegūt informāciju par to, kurā no sarakstiem un programmām persona iekļauta. Sankciju monitorings ļauj uzraudzīt gan Latvijā, gan arī ārvalstīs reģistrētas juridiskās un fiziskās personas.  

Lursoft uzsver, ka situācijās, kad klientu izpētes procesā konstatēta sakritība ar sankciju sarakstos iekļautu personu, jāpārtrauc sadarbība ar konkrēto juridisko vai fizisko personu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 17.pantā noteiktajā kārtībā par to jāziņo Valsts drošības dienestam vai Finanšu izlūkošanas dienestam.

Lai saņemtu atbalstu un atbildes uz jautājumiem par klientu pārbaudi sankciju sarakstos un klientu uzraudzību, aicinām sazināties ar savu Lursoft klientu konsultantu.

Lai uzņēmējiem sniegtu skaidrojumu un izglītotu par sankciju pārkāpšanas riskiem, klientu izpēti, kā arī iekšējās kontroles sistēmas izveidi, Lursoft regulāri organizē izglītojošos un skaidrojošus seminārus. Aktuālajam semināru sarakstam aicinām sekot līdzi šeit.

Papildu informācija:

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*