Lursoft news

Pārbaude sankciju sarakstos kļuvusi vēl ērtāka un ātrāka

2021. gada 14. jūnijs

Klientu izpētes process nav tikai formāla darbība, lai izpildītu likumu prasības, bet gan svarīgs nosacījums, lai pasargātu savu biznesu no riskiem. Tostarp, no finansiāliem zaudējumiem un reputācijas riskiem, ar kuriem uzņēmumam vai iestādei var nākties saskarties, nenodrošinot prasības veikt klientu un piegādātāju pārbaudi sankciju sarakstos.

Lursoft apkopotā informācija liecina, ka šogad gada pirmajos piecos mēnešos VID piemērojis sodus jau vairāk nekā 31 tūkst. EUR apmērā par NILLTFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārkāpumiem. Kopumā līdz šim saimnieciskās darbības veicējiem VID piemērojis naudas sodus par likuma prasību nepildīšanu vairāk nekā 760 tūkst. EUR apmērā. Kā viens no biežākajiem VID konstatētajiem pārkāpumiem – nav veikts visu klientu NILLTFN risku novērtējums, nav dokumentēts NILLTFN un sankciju risku novērtējums. 

Lursoft savu klientu ērtībām izstrādājis vairākus pakalpojumus, kas uzņēmējiem, iestādēm un organizācijām palīdz veikt klientu izpēti, tostarp, pārbaudot to esamību sankciju sarakstos. Kā liecina Lursoft Sankciju katalogā pieejamā informācija, kurā regulāri tiek aktualizēti dati no Latvijas, ANO, ES, Apvienotās karalistes un OFAC sankciju sarakstiem, šobrīd sankcijas reģistrētas pret 14467 subjektiem, tostarp 8683 personām. 

Lai atvieglotu klientu izpētes procesu un informācijas pārbaudi sankciju sarakstos padarītu ērtāku un vienkāršāku, Lursoft piedāvā jaunu pakalpojumu – Personu pārbaudi sankciju sarakstos, augšupielādējot datni

Priekšrocības, klientu pārbaudei izmantojot pakalpojumu “Personu pārbaude sankciju sarakstos, augšupielādējot datni”:

– Ātrāka un ērtāka klientu pārbaude;

– Automatizētais pārbaudes process ļauj izslēgt cilvēcisko kļūdu varbūtību;

– Pārskatāmi pārbaudes rezultāti;

– Apliecinājums, lai pierādītu klientu pārbaudi sankciju sarakstos;

– Lursoft pārbaužu veikšanai nodrošina aktuālāko sankciju sarakstu informāciju.

Izveidotais risinājums ievērojami atvieglo, piemēram, Publisko iepirkumu likumā paredzēto prasību izpildi, jo pasūtītājs var veikt pretendentu, apakšuzņēmēju un ar to saistīto personu pārbaudi automatizētā veidā. Jāatzīmē, ka arī Iepirkuma uzraudzības biroja publiskotajā skaidrojumā “Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos” norādīts, ka “Piemēroto sankciju pārbaudei var izmantot pasūtītāja paša izveidotu vai pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu elektronisku rīku, kas atvieglo un automatizē informācijas pārbaudi iepriekš minētajos sarakstos”.

Izmantojot jauno pakalpojumu, iespējams augšupielādēt .xlsx vai .xls formātā apkopotu savu klientu sarakstu, un automatizēti veikt visu sarakstā esošo juridisko personu, kā arī to saistītās personas –  amatpersonu, dalībnieku, patieso labuma guvēju, prokūristu un patieso labuma guvēju kontroles ķēdēs esošo personu – pārbaudi sankciju sarakstos. Pakalpojuma funkcionalitāte nodrošina arī iespēju izvēlēties, kāda statusa saistīto personu automatizēto pārbaudi veikt. Līdz ar to klients, atbilstoši uzņēmumā vai iestādē noteiktajai kārtībai, var brīvi izvēlēties statusu/ -us, kuru personu automatizēta pārbaude un kuros sankciju sarakstos ir veicama.

Pārbaudes rezultāti tiek atspoguļoti pārskatāmā saraksta veidā, norādot, vai personai ir atrasta atbilstība kādā no sankciju sarakstiem, kā arī iegūto informāciju par veikto pārbaudi iespējams ērti saglabāt gan PDF formātā, gan izgūt arī kā 7zip datni. Būtiski, ka veiktie pārbaudes rezultāti, kurā fiksēts gan pieprasījuma datums, gan laiks, ir izmantojams arī kā pierādījums, lai uzraugošajām iestādēm nepieciešamības gadījumā varētu apliecināt klienta pārbaudes veikšanu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Lursoft jauno pakalpojumu un tā izmantošanas nosacījumiem, aicinām sazināties ar savu Lursoft klientu konsultantu.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*