Lursoft news

Līdz marta beigām piekļūsti Lursoft AML izziņu informācijai bez maksas!

2021. gada 17. marts

Lursoft kļuvis par uzņēmēju atbalstu AML jautājumos, organizējot bezmaksas seminārus un sniedzot individuālas konsultācijas par klientu risku izvērtēšanas niansēm. Lai uzņēmējiem klientu izvērtēšanas procesu padarītu vienkāršāku un ērtāku, Lursoft izstrādājis arī vairākus tam speciāli paredzētus pakalpojumus.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums nosaka subjektu loku, kuram obligāti jāveic savu klientu risku izvērtēšana. To vidū iekļauti nodokļu konsultanti, kredītiestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, notāri, advokāti, arī aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu u.c., tiesa, biznesa risku mazināšanai klientu izvērtēšana ir svarīga ne tikai iepriekšminētajām personām, bet ikvienam uzņēmējam. 

Tāpēc no 17. marta līdz mēneša beigām Lursoft ikvienam dāvina bezmaksas piekļuvi AML izziņām!

Klientu izvērtēšana var būt laikietilpīgs process, jo pieprasa aplūkot lielu informācijas apjomu, tāpēc daudzi Latvijas uzņēmēji jau izmanto Lursoft radītos risinājumus, kas būtiski uzlabo to ikdienas darbu klientu izvērtēšanā.

Lursoft AML izziņā lietotājiem vienuviet tiek nodrošināta aktuāla, visaptveroša un uzticama informācija, kas sagatavota, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma un uzraugošo institūciju, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, vadlīnijām risku izvērtēšanai.

Lursoft AML izziņā vienuviet pieejama plaša un visaptveroša informācija par uzņēmumu:

  • Pamatdati;
  • Risku novērtējums (juridiskās formas, maksātnespējas, saimnieciskās darbības apturēšanas, nozares, īpašnieku maiņas u.c. riski);
  • Valstu riski (vienkopus pārskatāma informācija par uzņēmuma īpašnieku, patiesā labuma guvēja valstu u.c. riskiem);
  • Juridiskās adreses pārbaude (ļauj pārbaudīt, cik uzņēmumu un struktūrvienību reģistrēts konkrētajā adresē, cik no šiem uzņēmumiem ir fiksēti dažādi apgrūtinājumi);
  • Pārbaude sankciju sarakstos;
  • Papildu rādītāji, piemēram, par kuru gadu uzņēmums iesniedzis savu pēdējo gada pārskatu, norāde, ja uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu.

Papildus tam, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, kā arī uzraugošajām institūcijām, noslēdzot vienošanos ar Lursoft, AML izziņā iespējams veikt ar uzņēmumu saistīto personu pārbaudi politiski nozīmīgu personu reģistrā.

Lursoft AML izziņa sniedz iespēju operatīvi izvērtēt klienta riskus, uzreiz iegūstot informāciju, ja kādai no risku grupām jāpievērš padziļināta uzmanība. Nepieciešamības gadījumā varat izmantot AML izziņā pieejamās iespējas saņemt papildu informāciju par interesējošajiem uzņēmuma riskiem.

Lai piekļūtu AML izziņai, www.lursoft.lv meklētājā atrodiet interesējošo uzņēmumu, atveriet tā izziņu un klikšķiniet uz pogas “AML izziņa”.

Svarīgi – Lursoft nodrošina, ka nepieciešamības gadījumā uzraugošajām iestādēm varēsiet pierādīt, ka esat veikuši klientu risku izvērtēšanu.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*