Blog

Debitoru portfelis – efektīvs rīks, kā bez papildu izmaksām atgūt klientu kavētos maksājumus

2021. gada 25. februāris

Uzņēmēji, kuri kaut reizi ir saskārušies ar kavētiem klientu maksājumiem, zina, cik sarežģīts, laikietilpīgs un dārgs var būt parādu atgūšanas process. Lai to padarītu vienkāršāku un ļautu samazināt izdevumus, kas uzņēmējiem rodas parādu atgūšanas procesā, Lursoft izstrādājis Debitoru portfeli.

To atzinīgi jau novērtējuši daudzi uzņēmumi, atzīstot, ka parādu atgūšanas process, pateicoties Debitoru portfelim, ir vienkāršāks, ātrāks un arī lētāks.

Lursoft dati liecina, ka, pateicoties Debitoru portfelim, savus līdzekļus uzņēmējiem izdevies atgūt no dažādu nozaru uzņēmumiem, sākot ar dažus desmitus lieliem parādiem, beidzot ar kavētiem maksājumiem vairāku simtu tūkstošu eiro apmērā.

Debitoru portfelis ir daudzu uzņēmēju pirmā izvēle parādu atgūšanas procesa organizēšanā, jo tas pierādījis savu efektivitāti. Lursoft dati liecina, ka uzņēmējiem sekmīgi izdevies atgūt 63,55%  no visiem Debitoru portfelī reģistrētajiem kavētajiem maksājumiem. Būtiski, ka Debitoru portfelis ir vienkārši lietojams, piedevām, tā izmantošana nerada papildu izmaksas, jo Lursoft abonentiem pakalpojums pieejams bez papildu samaksas.

No visiem Debitoru portfelī reģistrētajiem parādiem apmaksāti 63,55%, taču vairākās nozarēs parādu atgūšanas rādītājs ir vēl augstāks. Lursoft analizētie dati parāda, ka ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē strādājošie uzņēmumi pēc tam, kad saņēmuši aicinājumu veikt parāda atmaksu, pretējā gadījumā informācija par to tiks publicēta Lursoft Kavēto maksājumu datu bāzē, apmaksājuši 82,05% no visiem kavētajiem maksājumiem. Teju tikpat augstu parādu apmaksas rezultātu uzrādījuši arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas, kā arī lauksaimniecības sektorā strādājošie uzņēmumi. 

Tikmēr visvairāk parādu reģistrēts tirdzniecības sektorā strādājošajiem uzņēmumiem. Pēc Lursoft aprēķiniem, tie veido teju ceturto daļu no visiem Debitoru portfelī reģistrētajiem kavētajiem maksājumiem. Tirgotāju savlaicīgi neapmaksāto rēķinu summas svārstās no dažiem centiem līdz summai, kas pārsniedz 200 tūkst. EUR. Parādu vidējā summa nozarē – 182 eiro. 

Nozares, kuru uzņēmumiem visbiežāk tiek reģistrēti kavēti maksājumi:

  1. Tirdzniecība
  2. Būvniecība
  3. Apstrādes rūpniecība
  4. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi
  5. Transports un uzglabāšana.

Analizējot datus par parādu vidējo apmēru, Lursoft aprēķinājis, ka tie ir 258 eiro. Tiesa, dažādās nozarēs šie rādītāji būtiski atšķiras. Piemēram, viszemākā vidējā parāda summa ir izmitināšanas un ēdināšanas sektorā – 93 eiro, kamēr lauksaimniecībā kavēto maksājumu vidējā summa ir 547 eiro, bet ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas sanācijas nozarē – pat 743 eiro. 

Tiesa, Debitoru portfeļa dati liecina, ka uzņēmējiem nevajadzētu zaudēt cerību atgūt arī apjomīgākus parādus. Tā, piemēram, Lursoft secinājis, ka, pateicoties Debitoru portfelim, kādam uzņēmējam izdevies sekmīgi ātrā laikā atgūt pat 600 tūkst. EUR lielu parādu. Lursoft gan uzsver, ka svarīgi rīkoties nekavējoties, tiklīdz tiek kavēta rēķina apmaksa, neatliekot kavētā maksājuma reģistrēšanu Debitoru portfelī uz vēlāku laiku, jo dati uzrāda – jo ātrāk tiek reģistrēts debitora parāds, jo augstāka iespēja to atgūt. Bieži vien parāds tiek atmaksāts jau pirmo desmit dienu laikā pēc tā reģistrēšanas Debitoru portfelī, jo parādnieks nevēlas, lai šī informācija būtu publiski pieejama Lursoft datu bāzē, apzinoties, ka tas var apgrūtināt tālāko darbību, piesaistot jaunus klientus, piegādātājus un vēloties izmantot citu sniegtos pakalpojumus un produkciju ar pēcapmaksu. 

Ātra rīcība parādu atgūšanā svarīga arī tāpēc, ka uzņēmējdarbībā katra diena nes jaunas pārmaiņas un ietekmē biznesa virzību, tādējādi, pēc mēneša, diviem vai gada parādniekam varbūt jau būs apturēta saimnieciskā darbība, pasludināta maksātnespēja vai arī uzsākta likvidācija, kas ļoti strauji samazina jebkādu iespēju atgūt parādu. 

Apkopotā informācija rāda, ka šobrīd no visiem uzņēmumiem, kuriem fiksēti kavēti maksājumi, 4% šobrīd reģistrēts maksātnespējas process, savukārt 18% parādnieku šobrīd apturēta saimnieciskā darbība. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izmantot Debitoru portfeli jau parāda atgūšanas sākuma procesā, neatliekot to uz vēlāku laiku, taču, pirms sadarboties ar attiecīgo uzņēmumu, rūpīgi izvērtēt tā līdzšinējo darbību, tostarp Lursoft izziņas sadaļā “Apgrūtinājumi” pārbaudot arī informāciju par potenciālā klienta līdzšinējiem kavētajiem maksājumiem, jo pozitīvi peļņas rādītāji vai pieaugošs apgrozījums vēl nebūt nav garantija tam, ka klients patiesi laikus veiks rēķina apmaksu. To apliecina Lursoft apkopotie dati, jo Debitoru portfelī atrodama informācija arī par vairākiem uzņēmumiem, kuri vēl 2019.gadā apgrozījuši vairākus miljonus eiro, taču tie nav veikuši savlaicīgu rēķinu apmaksu. Lursoft aprēķinājis, ka parādnieku vidējais apgrozījums 2019.gadā bija 235,3 tūkst. EUR, savukārt 21,6% no visiem parādniekiem apgrozījums aizpagājušajā gadā pārsniedza 1 milj. EUR robežu.

Informācija par Debitoru portfelī reģistrētajiem parādiem 

NozareParādu atguve, %Parāda vidējā summa nozarē, EUR
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde82,05432
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana81,82236
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība81,81547
Veselība un sociālā aprūpe76,67218
Izglītība71,15212
Apstrādes rūpniecība70,67357
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi67,0793
Tirdzniecība66,77182
Būvniecība64,94492
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija64,76743
Citi pakalpojumi61,97188
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi61,65259
Operācijas ar nekustamo īpašumu58,42182
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi55,97237
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība54,46280
Transports un uzglabāšana54,19381
Māksla, izklaide un atpūta51,34136
Finanšu un apdrošināšanas darbības42,86229

Lai uzzinātu, kā parādu atgūšanas procesā izmantot Debitoru portfeli, un kādai informācijai svarīgi pievērst uzmanību klientu izvērtēšanas procesā, sazinies ar savu Lursoft klientu konsultantu, piesakoties on-line konsultācijai. Ja vēl neesi Lursoft klients, sazinies ar mūsu Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai arī zvanot pa tālruni 67844300.

Papildu informācija par Lursoft Debitoru portfeli: https://www.lursoft.lv/lv/debitoru-portfelis

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*