Blog

37% no visiem uzņēmējiem, kuri pērn reģistrējuši savu pirmo uzņēmumu, ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem

2021. gada 22. februāris

Lursoft apkopotā informācija liecina, ka no 9335 fiziskajām personām, kuras 2020.gadā dibinājušas jaunus uzņēmumus, nedaudz vairāk nekā pusei tas bijis līdz šim pirmais uzņēmums.

Lursoft analizējis, cik gadu vecumu sasniegušas personas, kuras pērn nolēmušas reģistrēt savu pirmo uzņēmumu, kā arī pētījis, kā, salīdzinājumā ar laiku pirms desmit gadiem, mainījies uzņēmēju, kuri dibinājuši savu pirmo uzņēmumu, vidējais vecums.

Pērn no visiem jaunajiem uzņēmējiem, kuri reģistrējuši savu pirmo uzņēmumu, vairāk nekā puse bijusi vecumā no 21 līdz 40 gadiem. Lursoft aprēķinājis, ka 32,9% no visiem dalībniekiem, kuri aizvadītajā gadā reģistrējuši savu pirmo uzņēmumu, bijuši vecumā no 21 līdz 30 gadiem, bet vēl 37,2% – vecumā no 31 līdz 40 gadiem. Vecuma posmā no 41 līdz 50 gadiem jauno uzņēmēju bijis jau uz pusi mazāk nekā vecumā no 31 līdz 40 gadiem.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, jauno uzņēmēju vidū nav reģistrētas būtiskas izmaiņas vecuma posmā līdz 30 gadiem, savukārt nedaudz vairāk ir to personu, kuras pirmo uzņēmumu nolēmušas reģistrēt vecuma posmā no 31 līdz 40 gadiem. 

Tikmēr lielākas izmaiņas dažās vecuma grupās vērojamas, salīdzinot aizvadītā gada datus ar 2010.gada rezultātiem. 

Uzņēmēju, kuri reģistrējuši savu pirmo uzņēmumu, īpatsvars sadalījumā pa vecuma grupām %

Vecuma grupa2010.gadā2020.gadā
Līdz 20 gadiem5,04,6
21 līdz 30 gadiem42,132,9
31 līdz 40 gadiem28,337,2
41 līdz 50 gadiem14,715,4
51 līdz 64 gadiem8,38,5
65 un vairāk gadu1,61,4

Pētījums atklāj, ka jauno uzņēmēju vidū būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar 2010.gadu, nav reģistrētas ne vecuma grupā līdz 20 gadiem, ne arī vecuma grupās virs 51 gada. Tikmēr samazinājies to personu īpatsvars, kuras savu pirmo uzņēmumu reģistrējušas, sasniedzot 21 līdz 30 gadu vecumu, tā vietā palielinoties personu skaitam, kas pirmo uzņēmumu reģistrējušas, sasniedzot 31 gada vecumu. Tas nozīmē, ka tāpat kā 2010.gadā, arī pērn aktīvākas jaunu uzņēmumu veidošanā  bijušas personas, kuras dzimušas laika posmā no 1980. līdz 1990.gadam.

Vidējais vecums uzņēmējiem, kuri 2020.gadā reģistrējuši savu pirmo uzņēmumu, pērn bija nedaudz virs 33 gadiem. Salīdzinot ar situāciju pirms desmit gadiem, Lursoft secinājis, ka  vidējais vecums uzņēmējiem, reģistrējot savu pirmo uzņēmumu, palielinājies par pusotru gadu.

Analizējot datus par visu Latvijā reģistrēto uzņēmumu īpašniekiem, redzams, ka to vidējais vecums pēdējo desmit gadu laikā audzis. Ja 2010.gadā tas bija 46,1 gads, tad šobrīd Latvijā reģistrēto uzņēmumu dalībnieku vidējais vecums sasniedzis  49,2 gadus.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*