Blog

Zinātniskā konference “Bankas mainīgajā pasaulē” notiks 29.septembrī

2020. gada 14. septembris

Covid-19 ierobežojumu dēļ, Tiesību zinātņu pētniecības institūta (TZPI) un Banku augstskolas pavasarī organizētā konference “Bankas mainīgajā pasaulē” tika pārcelta uz rudeni, uz š.g. 29.septembri. Konference tiek plānota divās daļās: 1.sesija “Kredītiestāžu darbības un uzraudzības juridiskie aspekti” norisināsies 29.septembrī no plkst. 9.00 klātienē, Latvijas Universitātes Lielajā Aulā. Papildus būs iespēja konferenci vērot arī tiešsaistē. 2.sesija: “Banku sektora attīstība un izaicinājumi” norisināsies 29.septembrī no plkst. 14.00 tiešsaistē, Banku augstskolas mājaslapā. 

TZPI vadītājs, profesors Ringolds Balodis norāda: ’’Tēmas, kuras aizskar konference, ir ļoti aktuālas un izskatās ar nemainīgu aktualitāti, kamdēļ nevarējām konferenci nerīkot. Bankas pamazām kļūst par policijas iecirkņu filiālēm un izskatās, ka jebkurš bizness vai nevalstiska organizācija valstī ir nokļuvusi aizdomu ēnā, banku uzraugu optimizē, pievienojot Latvijas Bankai utt. Izskatās, ka gadiem pastāvējusī banku sistēma ir uzmetusi kūleni un esam nonākuši pavisam, pavisam citā pasaulē. Par to, kā šai pasaulē dzīvot runās arī mūsu konferences referenti.”

Konferencē abās sesijās ar referātiem uzstāsies zinātnieki, lietpratēji un arī amatpersonas no Banku augstskolas, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas apgabaltiesas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra: Edvīns Danovskis, Ringolds Balodis, Jānis Kārkliņš, Māris Ruķeris, Juris Stukāns, Artis Stucka, Gaidis Bērziņš, Jānis Grasis, Juris Juriss, Aldis Lieljuksis, Jānis Rozenbergs, Gunārs Kūtris, Guna Paidere, Jekaterina Kuzmina, Aivars Spilbergs,  Andris Fomins, Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga u.c. Tajā tiks aptverti dažādi ar kredītiestāžu darbību saistīti temati: Eiropas Centrālās Bankas jaunā ekonomiskā politika, regulatoru darbības uzraudzība, banku risku pārvaldība un banku klientu tiesības, informācijas sniegšanas pieprasījumi, banku maksātnespējas un likvidācijas jautājumi, banku risku pārvaldība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, iesaldēšanas, arestēšanas un konfiskācijas problemātika.

Reģistrēties uz konferences 1.sesiju “Kredītiestāžu darbības un uzraudzības juridiskie aspekti” klātienē, Latvijas Universitātē var šeit, vairāk informācijas par konferenci atradīsiet TZPI mājaslapā. Atgādinām, ka konferences 2.sesija ar banku ekspertu referātiem norisināsies tikai tiešsaistē, kuru varēs vērot Banku augstskolas Youtube kanālā. Jautājumu gadījumā par 2.sesijas norisi, rakstiet uz Banku augstskolu: Eduards.Aksjonenko@ba.lv

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, kas saistīta ar Covid-19 izplatību, gadījumā, ja tiek mainīti noteiktie ministru un valsts iestāžu vadītāju rīkojumos ietvertie pasākumi slimības Covid-19 izplatības ierobežošanai, organizātori patur iespēju pārcelt pasākumu tiešsaistē vai atteikt dalību klātienē, nodrošinot iespēju konferenci vērot tiešsaistē. Ja normatīvie akti noteiks samazināt klātienes pasākumā dalībnieku skaitu, tad iespēja apmeklēt konferenci klātienē tiks saglabāta tiem, kas pirmie veica reģistrāciju. 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*