Blog

Lursoft AML izziņās tagad iespēja arī iegūt informāciju no Politiski nozīmīgu personu reģistra

2020. gada 28. jūlijs

Ikvienam uzņēmējam pirms darījums slēgšanas ir svarīgi veikt rūpīgu sava klienta izvērtējumu, lai konstatētu iespējamos sadarbības riskus. Īpaši aktuāli tas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem*, kuriem klientu pārbaudi un risku izvērtēšanu kā obligātu pienākumu nosaka likums.

Novērtējuma procesā jāaptver un jānovērtē plašs risku spektrs, tostarp identificējot klientu, noskaidrojot tā patiesos labuma guvējus, kā arī noskaidrojot, vai ar uzņēmumu saistītām personām nav reģistrēts politiski nozīmīgas personas statuss.

Visaptveroša, aktuāla un uzticama informācija šādiem nolūkiem klientu izpētei vienuviet pieejama Lursoft AML izziņā, kas sagatavota, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma un uzraugošo institūciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta) sagatavotajās vadlīnijās noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem.

Turklāt tagad, līdztekus jau AML izziņā esošajai informācijai, tiek piedāvāta iespēja arī pārbaudīt ar uzņēmumu saistītās personas Valsts ieņēmumu dienesta uzturētajā Politiski nozīmīgu personu reģistrā.

Pārbaudes rezultātā saņemsiet informāciju, vai kāda no personām – amatpersonas, dalībnieki, patiesā labuma guvēji, kas saistīti ar pārbaudāmo uzņēmumu:

  • ir politiski nozīmīga persona,
  • ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Ja kādai no personām, kas saistīta ar klienta uzņēmumu, piešķirts kāds no iepriekšminētajiem statusiem, likums paredz veikt padziļinātu klienta izpēti.

Izziņā tiek norādīta arī informācija, ja ar uzņēmumu saistītā persona nav ne politiski nozīmīga persona, ne arī ar politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

AML izziņa nodrošina iespēju iegūt vispusīgu klienta risku novērtējumu, aptverot:

  • Klienta risku, kas piemīt klienta juridiskajai formai, īpašnieku struktūrai, klienta vai klienta patiesā labuma guvēja saimnieciskajai darbībai;
  • Valsts un ģeogrāfisko risku;
  • Saistīto personu pārbaudi sankciju sarakstos.

 

AML izziņas paraugs

 

 

Iespēju veikt ar uzņēmumu saistīto personu informācijas pārbaudi Politiski nozīmīgu personu reģistrā Lursoft nodrošina tikai likuma subjektiem, kuru lietotāji ir autorizējušies Lursoft sistēmā. Lai saņemtu jaunizveidoto iespēju un iegūtu plašāku informāciju par Lursoft pakalpojumiem, kas var palīdzēt klientu risku izvērtēšanas procesā, lūdzu, sazinieties ar savu Lursoft klientu konsultantu vai arī rakstot uz info@lursoft.lv.

 

* kredītiestādes, finanšu iestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, nodokļu konsultanti, zvērināti notāri, zvērināti advokāti, neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, inkasācijas pakalpojumu sniedzēji, izložu un azartspēļu organizētāji, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji u.c. likumā noteiktās personas.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*