Blog

TOP nozares pēc samaksāto nodokļu apjoma 2019.gadā

2020. gada 17. aprīlis

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija liecina, ka Latvijā reģistrētie uzņēmumi 2019.gadā valsts kopbudžetā nodokļos samaksājuši 7,58 miljardus eiro. Tas ir par 5,72% vairāk nekā gadu iepriekš.

39% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem nodrošinājusi tirdzniecība

Lursoft veiktais pētījums parāda, ka visievērojamāk samaksāto nodokļu apjoms gada laikā audzis lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, savukārt lielākais kritums bijis ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē. Lauksaimniecības sektors VID administrētajos nodokļos aizvadītajā gadā samaksājis 177,05 milj.EUR, kas ir par 31,01% vairāk nekā gadu iepriekš. Kā rāda Lursoft aprēķini, lielāko daļu jeb 116,53 milj.EUR no lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības samaksātajiem nodokļiem samaksājuši mežsaimniecības apakšnozarē strādājošie uzņēmumi, 53,36 milj.EUR – augkopībā un lopkopībā strādājošie, bet atlikušos 7,16 milj.EUR – zivsaimniecības apakšnozares uzņēmumi.

Lielāko nodokļu kopsummu pērn tāpat kā iepriekšējos gados valsts kopbudžetam nodrošinājusi tirdzniecība. Lursoft apkopotā informācija rāda, ka vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu remonta nozarē strādājošie uzņēmumi 2019.gadā VID administrētajos nodokļos samaksājuši 2,98 miljardus eiro, kas ir 39,34% no kopējas nodokļu summas, kuru aizvadītajā gadā valsts budžetā iemaksājuši visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi. Salīdzinot ar gadu iepriekš, nozares samaksāto nodokļu apjoms pērn audzis par 4,81% jeb 136,84 milj.EUR. Rēķinot pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu darbinieku, tirdzniecības sektors 2019.gadā bija otrajā vietā aiz elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozares.

Tirdzniecības nozarē ir vislielākais nodokļu maksātāju skaits – vairāk nekā 36 tūkstoši. Tie pērn kopā nodarbinājuši 154,89 tūkstošus darbinieku. Rēķinot pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu, tirdzniecības sektorā tie 2019.gadā bijuši 81,29 tūkst.EUR, starp visām nozarēm to ierindojot sestajā vietā.

Lielākie nodokļu maksātāji tirdzniecības nozarē 2019.gadā, gluži tāpat kā iepriekšējos gados, bijuši degvielas tirgotāji. Līderis to vidū lietuviešu kapitāla uzņēmums SIA “ORLEN Latvija”. Gada laikā summa, kuru VID administrētajos nodokļos samaksājis SIA “ORLEN Latvija”, palielinājusies par 22,54%, sasniedzot 196,78 milj.EUR.

Jāteic, ka pagājušajā gadā bijuši kopskaitā seši tirgotāji ar valsts kopbudžetā nodokļos samaksātiem vairāk nekā 100 milj.EUR. To vidū ir jau pieminētais SIA “ORLEN Latvija”, arī SIA “Circle K Latvia”, SIA “NESTE LATVIJA”, SIA “PHILIP MORRIS LATVIA”, SIA “Baltic Sales Network” un SIA “Pirmas”, uzņēmumi, kuru samaksāto nodokļu summā lielu daļu veido akcīzes nodoklis par degvielas vai arī tabakas tirdzniecību. Minētie uzņēmumi ir arī lielākie pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu strādājošo.

Latvijas uzņēmumu nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā sadalījumā pa nozarēm

Nozare Kopējais samaksāto nodokļu apjoms 2019.gadā, milj.EUR Izmaiņas pret 2018.gadu, % Uzņēmumu skaits
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 2980,52 4,81 36667
Apstrādes rūpniecība 830,63 3,34 12907
Transports un uzglabāšana 567,77 4,21 10018
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 488 8,85 8883
Profesionālie, zinātniski un tehniskie pakalpojumi 322,4 10,1 19448
Būvniecība 320,4 14,26 14442
Operācijas ar nekustamo īpašumu 314,67 14,38 11374
Veselība un sociālā aprūpe 277,25 15,98 2326
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 274,71 -19,11 720
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 259,18 13,49 8238
Finanšu un apdrošināšanas darbības 251,3 4,05 2849
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 191,08 14,25 5855
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 177,05 31,01 6033
Māksla, izklaide un atpūta 119,8 1,22 3678
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 94,8 13,99 554
Citi pakalpojumi 37,89 7,75 6445
Izglītība 37,33 11,57 2154
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 16,77 1,13 87
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 13,76 -22,6 370
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība 0,08 -0,13 29
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība 0,01 -15,75 2

Tirdzniecības nozarē strādā 24,11% no visiem nodokļu maksātājiem, tiek nodarbināti 20,55% no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem un kopumā nozare pērn valsts kopbudžetā nodokļos samaksājusi 39,34% no visiem nodokļiem, kurus 2019.gadā iekasējis VID.

Lursoft apkopotā informācija rāda, ka neviena cita nozare ne uzņēmumu skaita, ne nodarbināto, ne arī samaksāto nodokļu apjoma ziņā nav ar tik lielu pārsvaru kā mazumtirdzniecība. Pēc Lursoft datiem, gana lielu skaitu no visiem nodokļu maksātājiem, 12,13%, veido arī profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi. Tie aptver tādas apakšnozares kā juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, konsultēšana komercdarbībās un vadībzinībās, centrālo biroju darbība. Tiesa, neskatoties uz lielo uzņēmumu skaitu, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu uzņēmumos 2019.gadā nodarbināti vien 5,76% no visiem Latvijas uzņēmumos nodarbinātajiem un šie uzņēmumi devuši 4,26% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, kas aizvadītajā gadā iekasēti valsts kopbudžetā. Lielākais nodokļu maksātājs šajā nozarē 2019.gadā bijis SIA “Circle K Business Centre”, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu mātes uzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, nodrošinot tos ar grāmatvedības, finanšu kontroles, finanšu atskaišu sagatavošanu, cilvēkresursu pārvaldību u.c. pakalpojumiem. SIA “Circle K Business Centre” VID administrētajos nodokļos pagājušajā gadā samaksājis 7,13 milj.EUR, par 5,87% vairāk nekā gadu iepriekš. Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem, kas pārstāv profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus, ir arī SIA “Rimi Baltic” (5,76 milj.EUR), SIA “Ernst & Young Baltic” (4,84 milj.EUR), SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (4,53 milj.EUR), SIA “PricewaterhouseCoopers” (3,43 milj.EUR).

Lielākie nodokļi uz vienu uzņēmumu – elektroenerģijas nozarē

Lursoft aprēķinājis, ka 2019.gadā vidējais samaksāto nodokļu apjoms uz vienu uzņēmumu bijis 49,81 tūkst.EUR, savukārt nodokļu summa uz vienu strādājošo – 10,05 tūkst.EUR. Teju pusē nozaru samaksāto nodokļu apjoms uz vienu uzņēmumu tomēr bijis augstāks, atsevišķās nozarēs tam pārsniedzot arī 100 tūkst. EUR atzīmi. Līdere to vidū pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu pagājušajā gadā bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare ar 381,55 tūkst.EUR lieliem maksājumiem nodokļos uz vienu uzņēmumu, tikmēr viszemākais rādītājs bijis uzņēmumiem, kas ir mājsaimniecības kā darba devējas, – 2,88 tūkst.EUR uz vienu uzņēmumu 2019.gadā. Šī nozare gan nav īpaši skaitliski plaši pārstāvēta – 2019.gadā tā apvienojusi vien 29 nodokļu maksātājus. To vidū lielākais nodokļu maksātājs nozarē pērn bijis SIA “DNP”, kas valsts kopbudžetā nodokļos samaksājis 16,29 tūkst.EUR. Tikmēr, kā liecina Lursoft izziņā pieejamā informācija, uz š.g. 7.aprīli minētajam uzņēmumam reģistrēts jau 55,30 tūkst.EUR liels nodokļu parāds un aizvadītā gada oktobrī VID lēmis par SIA “DNP” saimnieciskās darbības apturēšanu. Vien dažas dienas vēlāk uzņēmumam pasludināts maksātnespējas process.

Neskatoties uz to, ka līdere pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu pagājušajā gadā bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare, dinamikā redzams, ka nozares kopējais samaksāto nodokļu apjoms 2019.gadā sarucis, uzrādot otru lielāko kritumu, nozares uzņēmumu samaksāto nodokļu apjomam gada laikā samazinoties par 19,11%. Vēl lielāks nodokļu krituma apjoms bijis vien ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kas 2018.gadā nodokļos samaksāja 17,78 milj.EUR, bet pērn šī summa bijusi par 22,6% mazāka, sarūkot līdz 13,76 milj.EUR. Tiesa, pēc samaksāto nodokļu kopajoma ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozare atrodas saraksta lejasgalā, jo vēl mazāks pienesums nodokļu izteiksmē pērn bijis vien no mājsaimniecībām kā darba devējām un ārpusteritoriālajām organizācijām un institūcijām. Balstoties uz VID sniegto informāciju, Lursoft aprēķinājis, ka ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē 2019.gadā bija reģistrēti 370 nodokļu maksātāji un tie nodarbināja 3361 darbinieku.

Lursoft dati rāda, ka 16,35% no kopējā šīs nozares nodokļu apjoma samaksājis kūdras ieguves uzņēmums SIA “Laflora”. Tā samaksāto nodokļu apjoms pēdējo gadu periodā ik gadu palielinājies, aizvadītajā gadā sasniedzot jau 2,25 milj.EUR. Vienlaikus šis Jelgavas novadā reģistrētais uzņēmums nodarbinājis 8,39% no visiem nozarē strādājošajiem darbiniekiem.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*