Lursoft news

Izziņās iekļauta informācija, ja uzņēmums saņēmis nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu

2020. gada 20. aprīlis

Lursoft izziņās paplašināts pieejamais informācijas apjoms un tagad tajās iekļauta informācija, ja VID atbalstījis uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai arī atlikšanu uz laiku līdz trīs gadiem.

Informācija iekļauta uzņēmumu izziņas sadaļā “Valsts atbalsts”. Šajā sadaļā publicēta arī informācija par gadījumiem, kad VID izmaksājis atlīdzību dīkstāvē esošo uzņēmumu darbiniekiem.

Jānorāda, ka līdz š.g. 17.aprīlim nodokļu brīvdienas piešķirtas 2197 uzņēmumiem 37,716 milj.EUR apmērā.

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30%, kā arī uzņēmumi, kuru apgrozījums samazinājies par 20%, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • uzņēmuma eksporta apjoms 2019.gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks par 500 tūkst.EUR;
  • Uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto samaksa 2019.gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
  • Ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019.gada 31.decembrī bija vismaz 500 tūkst.EUR.

Jānorāda, ka nodokļu atbalsta pasākumiem var pieteikties uzņēmumi, kuru nodokļu parāds nepārsniedz 1000 eiro.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Lursoft savā vairāk nekā divdesmit gadu garajā darbības pieredzē ir pārliecinājies, ka uzņēmējiem ir svarīgi veikt savu klientu un piegādātāju rūpīgu izpēti,  analizējot pēc iespējas plašāku informācijas klāstu, jo tas sniedz pilnīgāku ainu par uzņēmuma līdzšinējo darbību un tā attīstības prognozēm. Šī iemesla dēļ Lursoft pastāvīgi papildina izziņās pieejamās informācijas apjomu, lai ļautu saviem klientiem strādāt efektīvāk un mazināt biznesa riskus.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*