Blog

Tirdzniecības nozare ir vienlīdz populāra visu vecumu uzņēmumu vidū

2020. gada 8. aprīlis

Pēdējos trijos gados ik gadu Latvijā tiek reģistrēti nedaudz vairāk nekā 10 tūkstoši jaunu komersantu, tajā pašā laikā likvidēto uzņēmumu skaits ik gadu pārsniedzis jau 20 tūkstošu atzīmi. Lursoft apkopotā statistika liecina, ka 2019.gadā vien likvidēti nepilni 24 tūkstoši uzņēmumu.

Jānorāda, ka kopumā Latvijā patlaban reģistrēti 154 tūkstoši uzņēmumu un vairāk nekā puse no tiem dibināti pēdējo desmit gadu laikā.

Lai gan pēdējos gados ir kritusies jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte, vecumā līdz 5 gadiem ir teju trešdaļa (31,44%) no visiem Latvijas uzņēmumiem. Vēl tikpat (31,62%)  liels uzņēmumu skaits ir vecumā no 5 līdz 10 gadiem. Vecuma posmā no 10 līdz 14 gadiem jau darbojas uz pusi mazāks uzņēmumu skaits, savukārt ar katru nākamo vecuma grupu to skaits ir vēl mazāks. Tiesa, šeit liela nozīme ir ne tikai apstāklim, ka daļa uzņēmumu nav izturējuši laika pārbaudi un ir savu darbību izbeiguši, bet arī faktam, ka dažādos laika periodos ir arī atšķirīga jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte. Piemēram, ja pēdējos desmit gados Komercreģistrā ierakstīts vairāk nekā 131 tūkstotis jaunu uzņēmumu, vēl desmit gadus pirms tam šis rādītājs bijis par aptuveni 30% zemāks.

Atšķiras uzņēmumu vecumu sadalījums Rīgā un reģionos

Kamēr Rīgā un Pierīgā, kur reģistrēta lielākā daļa no visiem Latvijas uzņēmumiem, uzņēmumu sadalījums pa vecuma grupām ir ļoti līdzīgs tam, kāds tas ir Latvijā kopumā, reģionos vērojamas atšķirības.

Tāpat kā Latvijā kopumā, arī reģionos vairāk nekā puse no visiem aktīvajiem uzņēmumiem ir vecumā līdz 10 gadiem. Tiesa, kamēr Kurzemē, Vidzemē un Latgalē tie ir aptuveni 55% no visiem aktīvajiem uzņēmumiem reģionā, Zemgalē šis rādītājs ir augstāks – 59%. Tikmēr Pierīgā un Rīgā uzņēmumi vecumā līdz 10 gadiem veido pat 66% no kopējā aktīvo skaita.

Aktīvie uzņēmumi pa vecuma grupām sadalījumā pa reģioniem, % no kopējā skaita

Vecums Kurzeme Vidzeme Zemgale Latgale Pierīga Rīga
0 līdz 4 28,62 28,06 31,04 28,21 32,82 32,36
5 līdz 9 27,07 26,66 28,00 26,81 33,65 33,50
10 līdz 14 17,50 17,01 16,78 17,26 16,90 16,73
15 līdz 19 11,61 11,84 11,80 13,33 8,32 9,63
20 un vairāk 15,20 16,44 12,39 14,39 8,31 7,79

 

No Rīgā un Pierīgā reģistrētajiem uzņēmumiem vismazāko daļu veido uzņēmumi, kas reģistrēti pirms 20 gadiem un senāk, pārējos reģionos šajā grupā aktīvo uzņēmumu ir pat vairāk nekā vecuma posmā no 15 līdz 20 gadiem. Nepilni 40% no visiem uzņēmumiem reģionos, kas vecāki par 20 gadiem, ir zemnieku saimniecības, kamēr Rīgā un Pierīgā no visiem tie ir 7%, jo vairākumu no uzņēmumiem šajā vecumā (62%) veido sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Lursoft dati rāda, ka vislielāko apgrozījumu starp uzņēmumiem, kas vecāki par 20 gadiem, 2018.gadā uzrādījusi 1999.gadā reģistrētā valsts kapitālsabiedrība AS “Latvijas valsts meži”, kas apgrozījusi 333,2 milj.EUR un nopelnījusi 109,8 milj.EUR. Tajā pašā laikā līdzvērtīgi rezultāti ir arī privātā kapitāla uzņēmumiem. Piemēram, SIA “Mikrotīkls”, kas šogad martā nosvinēja savu 24.dzimšanas dienu, 2018.gadā apgrozījis 258,7 milj.EUR un nopelnījis 79,3 milj.EUR.

Lursoft aprēķinājis, ka to uzņēmumu, kuri jau pārsnieguši 20 gadu slieksni, kopējais apgrozījums 2018.gadā bija 9,5 miljardi eiro, bet peļņa – 750,05 milj.EUR. Interesanti, ka tieši šajā grupā ietilpstošo uzņēmumu kopējie nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2018.gadā bijuši vislielākie – šie uzņēmumi valsts kasi nodokļu maksājumos papildinājuši par 1,38 miljardiem eiro.

Lielākais kopējais apgrozījums un arī peļņa 2018.gadā bijis uzņēmumiem, kuru vecums ir robežās no 10 līdz 14 gadiem – tie apgrozījuši 10,88 miljardus eiro, nopelnījuši 829,83 milj.EUR. Kopumā šajā vecuma grupā ietilpst nedaudz vairāk nekā 26 tūkstoši uzņēmumu, un tie 2018.gadā ar darba vietām nodrošinājuši  108,18 tūkstošus darbinieku. Visvairāk darbinieku gan nodarbinājuši uzņēmumi, kas ietilpst vecuma grupā no 5 līdz 9 gadiem, kas ir arī lielākā grupa pēc tajā ietilpstošo uzņēmumu skaita.

Ja raugāmies pēc vidējā nodarbināto skaita uzņēmumā, redzams, ka ar katru vecuma grupu tas tikai palielinās. Kamēr uzņēmumi, kas ir jaunāki par pieciem gadiem, katrs nodarbinājuši vidēji 1,5 darbiniekus, nākamajā vecuma grupā (5-9 gadus veci uzņēmumi) vidējais darbinieku skaits jau sasniedzis 3, 10-14 gadu kategorijā tie ir 4 darbinieki, savukārt uzņēmumi, kas jau pārkāpuši 15 gadu slieksnim, katrs nodarbina vidēji 7 darbiniekus. Tiesa, vecuma grupā līdz 5 gadiem daļai uzņēmumu vēl nav pienākusi kārta pirmā gada pārskata iesniegšanai, tāpēc faktiski šajā grupā nodarbināto skaits ir lielāks.

Uzņēmumu finanšu rezultāti sadalījumā pa to vecumu grupām

Vecums Apgrozījums, miljardi EUR Peļņa, miljoni EUR Darbinieki Nodokļi, miljoni EUR
0 līdz 4 6,78 350,08 74977 354,85
5 līdz 9 9,41 520,49 142565 922,90
10 līdz 14 10,88 829,83 108182 947,71
15 līdz 19 9,76 615,02 104077 1184,52
20 un vairāk 9,50 750,05 106322 1378,66

 

TOP nozare visu vecumu uzņēmumu vidū – mazumtirdzniecība

Analizējot uzņēmumus pa vecuma grupām, dati atklāj interesantu ainu, kā gadu gaitā mainījusies dažādu nozaru popularitāte, kā arī to, kuras nozares ir ilgdzīvotājas.

Piemēram, no visiem uzņēmumiem, kas reģistrēti pēdējo piecu gadu laikā, tikai 3,91% saistīts ar lauksaimniecību, mežsaimniecību vai zivsaimniecību.  Vecāku uzņēmumu vidū šīs nozares īpatsvars palielinās, savukārt no visiem uzņēmumiem, kas sasnieguši jau 20 gadu slieksni, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumi veido teju piekto daļu. Vērtējot faktiskos skaitļos, atšķirība gan nav tik krasa, jo starp pēdējo piecu gadu laikā reģistrētajiem uzņēmumiem ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību saistīti 1894 uzņēmumi, savukārt starp uzņēmumiem, kas dibināti pirms 2000.gada, tādi ir 2992.

Kamēr lauksaimniecības sektorā strādājošo uzņēmumu skaits laika gaitā samazinājies, pretēju tendenci uzrādījis informācijas un komunikācijas pakalpojumu sektors. Ja starp uzņēmumiem, kuri sasnieguši 20 gadu slieksni, šī nozare veido 1,95%, tad starp pēdējos piecos gados reģistrētajiem uzņēmumiem – 6,03%.

Lursoft pētījums parāda, kā atsevišķas nozares pēdējos gados ir ieguvušas aktualitāti vai arī to zaudējušas, līdz ar to šajās sfērās uzņēmumi pēdējos gados tiek reģistrēti mazāk, taču viena nozare ir vienlīdz populāra visu vecumu uzņēmumu vidū. Tā ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kas veido 20-24% no visu vecumu grupās esošajiem uzņēmumiem.

Uzņēmumu sadalījums pa nozarēm pa vecuma grupām, %

Nozare/ uzņēmumu vecums 0 līdz 4 5 līdz 9 10 līdz 14 15 līdz 19 20 un vairāk
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 3,91 4,66 5,71 12,57 19,57
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 0,13 0,20 0,47 0,21 0,20
Apstrādes rūpniecība 7,37 7,88 7,27 7,73 7,44
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 0,13 0,47 0,69 0,47 0,63
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 0,26 0,31 0,36 0,37 0,33
Būvniecība 9,41 9,55 9,24 5,97 3,60
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 20,43 20,66 21,93 23,09 24,51
Transports un uzglabāšana 6,00 5,72 6,58 5,89 5,48
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 4,54 3,11 2,57 3,69 3,19
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 6,03 6,42 4,75 3,32 1,95
Finanšu un apdrošināšanas darbība 1,97 1,70 1,90 1,42 0,81
Operācijas ar nekustamo īpašumu 5,37 6,37 8,93 10,55 6,25
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 10,19 15,32 13,17 9,96 5,04
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 5,57 6,00 4,47 3,53 1,82
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 0,05 0,06 0,05 0,02 0,05
Izglītība 1,46 1,40 1,18 1,05 0,77
Veselība un sociālā aprūpe 1,11 1,21 1,92 1,57 1,61
Māksla, izklaide un atpūta 2,94 2,43 1,93 1,37 0,71
Citi pakalpojumi 3,82 4,16 4,28 4,12 3,26
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība 0,04 0,01 0,01 0,03 0,02
Ārpusteritoritoriālo organizāciju un institūciju darbība 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nav norādīta nozare 9,29 2,36 2,59 3,07 12,76

Tikmēr to ietekme uz kopējo apgrozījumu visās uzņēmumu vecumu grupās ir daudz lielāka. Lursoft aprēķinājis, ka tirdzniecības sektorā strādājošie uzņēmumi 2018.gadā apgrozījuši 37,6% no kopējā šajā vecuma grupā strādājošo uzņēmumu apgrozījuma, 15-19 gadu vecuma grupā tie ir pat 49,5% no kopējā šajā grupā ietilpstošo uzņēmumu apgrozījuma 2018.gadā, savukārt starp uzņēmumiem, kas vēl nav pārkāpuši 5 gadu slieksnim, tirdzniecība nodrošinājusi 57,5% no šīs vecuma grupas uzņēmumu kopējā apgrozījuma.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*