Blog

100 adresēs 6,5 tūkstoši uzņēmumu

2020. gada 24. marts

Cik uzņēmumus var satilpināt vienā dzīvoklī? Izrādās, pat vairāk nekā 400. To atklāj Lursoft veiktais pētījums, kurā analizētas adreses, kurās reģistrēts visvairāk uzņēmumu. 

Kopumā TOP 100 populārākajās adresēs reģistrēti 6,5 tūkstoši uzņēmumu, savukārt vispopulārākajā adresē – Vīlandes ielā 12-3, Rīgā – pat 435 uzņēmumi. 

Vienā dzīvoklī 435 itāļiem piederoši uzņēmumi

It visu šajā adresē reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā ieguldījumus veikuši pārstāvji no Itālijas. Kopskaitā šajā adresē reģistrēto uzņēmumu dalībnieku vidū atrodamas 292 fiziskas personas no Itālijas. Alessandro Siniscalchi kā dalībnieks reģistrēts pat 34 šajā adresē reģistrētajiem uzņēmumiem, savukārt Pier Felice Poddogje – 30. 

Lielākā daļa no Vīlandes ielā 12-3 reģistrētajiem 435 uzņēmumiem reģistrēti pirms 4-5 gadiem (70,80%) un pēdējos trīs gados tiem nav piepulcējies neviens jauns uzņēmums. Tiesa, lai arī tie dibināti jau pirms vairākiem gadiem, tikai divi no adresē reģistrētajiem uzņēmumiem – SIA “Company Service Solutions” un SIA “GEMINI GROUP” – iesnieguši pārskatus par saimniecisko darbību 2018.gadā. Abu uzņēmumu apgrozījums aizpagājušajā gadā bijis 0 eiro un tie abi strādājuši ar zaudējumiem. SIA “Company Service Solutions” gadījumā tie bijuši 15,09 tūkst.EUR, savukārt SIA “GEMINI GROUP” – 225 eiro. Ar ko nodarbojas šie itāļiem piederošie uzņēmumi, kas cieši saspiedušies vienā dzīvoklī Vīlandes ielā 12? 82,76% gadījumu tie snieguši informāciju, ka sniedz neklasificētus individuālos pakalpojumus. Izpētot, kas ietilpst šajā nozarē, Lursoft secinājis, ka šī NACE apakšnozare ietver tetovēšanas salonus, eskorta un iepazīšanās dienestu pakalpojumus, tāpat arī dažādus ar monētām darbināmus pašapkalpošanās automātus, piemēram, fotokabīnes, arī astrologu darbību u.tml.

Ar laiku, visticamāk, Vīlandes ielā 12-3 reģistrēto uzņēmumu skaits saruks, jo 92 no šajā adresē reģistrētajiem 435 uzņēmumiem ir izbeigta darbība, savukārt vēl 72 ir apturēta saimnieciskā darbība, bet 16.martā vēl vairākiem šajā adresē reģistrētiem uzņēmumiem, balstoties uz Uzņēmumu reģistra lēmumu, izbeigta darbība, līdz ar to atceltas arī amatpersonas.

Apskatītā adrese – Vīlandes iela 12-3 – nebūt nav vienīgā, kurā reģistrēts liels skaits uzņēmumu. Pēc Lursoft rīcībā esošajiem datiem, Latvijā ir kopskaitā 9 adreses, kurās juridisko adresi reģistrējuši 100 vai vairāk uzņēmumu. Tās visas – Rīgā.

Atšķirībā no Rīgas Klusajā centrā esošās Vīlandes ielas 12-3, pārējās adreses, kurās arī reģistrēts vairāk nekā 100 uzņēmumu, neatrodas galvaspilsētas centrā. Tā, piemēram, Baltā ielā 1B ir reģistrēti 186 uzņēmumi un to īpašnieks teju katram uzņēmumam ir cits, piedevām, ārvalstu ieguldījumi atrodami gandrīz trešdaļai  – 30,65% no visiem uzņēmumiem. Jāteic, ka starp Baltā ielā 1B reģistrētiem uzņēmumiem ir arī augstāka gada pārskatu iesniegšanas disciplīna – tos iesnieguši 56,5% no visiem uzņēmumiem, savukārt apzinīgākie starp TOP 100 adresēm ir Pulkveža Brieža ielā 28A reģistrētie uzņēmumi. Šajā biroja ēkā no 45 reģistrētajiem uzņēmumiem gada pārskatus par 2018.gadu iesnieguši visi bez izņēmuma. Apzinīgie ir AS “New Hanza Capital” un KS “Pillar Holding Company” piederošās kapitālsabiedrības.

Starp apzinīgajiem jāizceļ arī Ķelnes ielā 1 reģistrētos uzņēmumus, kur no 51 adresē reģistrētā uzņēmuma pārskatus par 2018.gadu iesnieguši 49 uzņēmumi, savukārt pārējie divi reģistrēti pēdējo divu gadu laikā, līdz ar to pārskats par 2018.gadu tiem nav bijis jāiesniedz.

Analizējot datus par TOP 100 populārākajām adresēm, redzams, ka augstākā disciplīna gada pārskatu iesniegšanā ir uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta kādā no biroju ēkām nevis daudzdzīvokļu namu dzīvokļiem. Šie uzņēmumi ne tikai disciplinētāk iesniedz gada pārskatus, bet arī retāk nonākuši starp firmām, kuru saimnieciskā darbība apturēta vai arī reģistrēti citi apgrūtinājumi.

Itāļi nesmādē arī Pļavniekus

Jāteic, ka liels skaits itāļiem piederošu uzņēmumu reģistrēti ne tikai Rīgas Klusajā centrā, bet arī samērā necilā daudzdzīvokļu mājā galvaspilsētas mikrorajonā – Ulbrokas ielā 1-38. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka šajā 62,7m2 nelielajā dzīvoklī satilpuši 46 uzņēmumi. Pilnīgi visu šajā adresē reģistrēto kapitālsabiedrību dalībnieki ir fiziskas personas no Itālijas un tikai vienā gadījumā persona vienlaikus ir dalībnieks divos uzņēmumos.

Teju visas šajā adresē reģistrētās firmas norādījušas, ka nodarbojas ar tirgus un sabiedriskās domas izpēti. Ar atsevišķiem izņēmumiem tie visi reģistrēti 2013. un 2014.gadā un pēdējo pārskatu iesnieguši vien par 2017.gadu, norādot, ka to apgrozījums šajā pārskata gadā bijis 0 eiro. No visiem Ulbrokas ielā 1 – 38 reģistrētajiem uzņēmumiem nodokļu parāds reģistrēts pusei, tiesa, parāda apmērs visiem ir identisks – 210 eiro –, un saimnieciskā darbība apturēta vien diviem uzņēmumiem, bet vienam, SIA “Aurora Project”, gadu pēc reģistrācijas 2012.gadā uzsākts likvidācijas process, kas turpinās vēl aizvien.

Jāsaka, ka šobrīd Latvijā reģistrētas kopskaitā 4 adreses, kurās reģistrēti vismaz 10 uzņēmumi, kas pilnībā pieder fiziskām personām no Itālijas. Bez jau pieminētās Vīlandes ielas 12 – 3 un Ulbrokas ielas 1 – 38, itāļi iecienījuši arī Balto ielu 1B, kurā reģistrēti 16 itāļiem piederoši uzņēmumi, kā arī Maskavas ielu 291 k-2 – 43, kurā patlaban mājvietu raduši 12 dienvidu zemes uzņēmējiem piederoši uzņēmumi.

Gan Vīlandes ielā 12 -3, gan arī Ulbrokas ielā 1 – 38 reģistrētos uzņēmumus saista ne tikai fakts, ka abos gadījumos it visu uzņēmumu īpašnieki ir fiziskas personas no Itālijas, bet arī šo uzņēmumu gada pārskatu sagatavotāji. Lursoft atlasītie dati apliecina, ka 43,68% no visiem Vīlandes ielas 12 – 3 un 71,74% no visiem Ulbrokas ielā 1-38 reģistrēto uzņēmumu iesniegtajiem gada pārskatiem sagatavojusi Līga Dzērve. Daļu no abās adresēs reģistrēto uzņēmumu gada pārskatiem sagatavojuši arī Juris Ansons un Karīna Ansone.

Lursoft izpētījis, ka savi uzņēmumi pieder arī iepriekšminētajiem gada pārskatu sagatavotājiem. Piemēram, Karīna Ansone ir divu grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanas uzņēmumu īpašniece un vadītāja vienlaikus. 2012.gadā dibinātajam SIA “BFDS PRIM” šobrīd reģistrēts jau 14,09 tūkst.EUR liels nodokļu parāds, bet 2013.gadā dibinātajam SIA “BFDS PRO” – 2,19 tūkst.EUR nodokļu parāds. Šo abu uzņēmumu kopējais apgrozījums 2018.gadā bija 66,38 tūkst.EUR, bet peļņa – nepilns tūkstotis eiro. Abiem uzņēmumiem VID piemērojis liegumu komercķīlu reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai.

Nodokļu parāds – katram piektajam

Lursoft analizējis arī datus par TOP 100 adresēs reģistrēto uzņēmumu nodokļu parādiem. Nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, reģistrēts 21% no TOP 100 populārākajās adresēs reģistrētajiem 6583 uzņēmumiem.

Izrādās, vislielākais parādnieku īpatsvars meklējams Virbu ielā 2, Rīgā, kur no šajā adresē reģistrētajiem 84 uzņēmumiem nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, uz š.g. februāri bija reģistrēts 57,14%. Pēc VID sniegtās informācijas, šo uzņēmumu kopējais nodokļu parāds ir 683,69 tūkst.EUR.

Nekustamo īpašumu starpniecības kompānijas “RBA Realty” atrodamā informācija rāda, ka  Virbu ielā 2 pieejamas biroju telpas nomai platībā no 16 līdz pat 325 m2, un to ikmēneša nomas maksas ir 2 EUR/m2. 

Nomai pieejamās telpas gan kosmētisko remontu pēdējo gadu laikā nav redzējušas, taču tas, kā liecina Lursoft apkopotā statistika, nebūt nav atturējis šos vairāk nekā 80 uzņēmumus reģistrēt savu darbību tieši Virbu ielā 2. Šeit reģistrēts liels skaits dažādu tirdzniecības uzņēmumu, firmas, kuru ikdiena saistīta ar bāru darbību, un pat kāds uzņēmums, kas nodarbojas ar aprūpes centru pakalpojumiem. Tas ir SIA “Health Technologies”, kas līdz 2010.gada vidum bija zināms ar nosaukumu SIA “Santeks Holding” un savulaik nodarbojies ar interneta pakalpojumu sniegšanu. 

Internetā pieejamā informācija par SIA “Health Technologies” darbību ir ļoti skopa, savukārt Lursoft izziņa liecina, ka uzņēmumam pagājušā gada septembrī apturēta saimnieciskā darbība, savukārt pirms mēneša  Uzņēmumu reģistrs SIA “Health Technologies” darbību izbeidzis. Uzņēmumam uzkrāts 48,80 tūkst. EUR liels nodokļu parāds un tam jau kopš 2018.gada februāra nav aktuālu amatpersonu, savukārt SIA “Health Technologies” īpašniekiem Raimondam Lauceniekam  pērn pasludināta maksātnespēja.

Juridiskā adrese – sākot no 240 eiro gadā

Lursoft izpētījis, ka sludinājumu portālā ss.com atrodami vairāki sludinājumi, kuros piedāvāts iznomāt juridisko adresi. Atkarībā no Rīgas mikrorajona, kurā tā atrodas, mainās arī pakalpojuma cena. Piemēram, lai reģistrētu juridisko adresi Latgales priekšpilsētā, Avotu ielā, gadā būs jāšķiras no 240 eiro, savukārt Klusajā centrā, Strēlnieku ielā – no 300 eiro gadā. Tiesa, ir uzņēmumi, kuri par šādu pašu cenu piedāvā arī beztermiņa juridiskās adreses nomu.

Adrešu klāsts neaprobežojas tikai ar Rīgu, tiek piedāvāts savu uzņēmumu reģistrēt arī Ogrē, Jūrmalā.

Zinot, ka uzņēmumiem ir ļoti svarīgi būt pieejamiem savā juridiskajā adresē, firmu iznomātāji nodrošina arī vairākas iespējas korespondences saņemšanai. Piemēram, e-pastā, WhatsApp, kā arī vēstulēm var braukt pakaļ pats, ja nevēlas, lai adreses iznomātājs tās atvērtu un fotografētu vai skenētu nosūtīšanai elektroniski.

TOP 100 populārākās juridiskās adreses, kurās reģistrēts visslielākais skaits uzņēmumu

Adrese Adresē reģistrēto uzņēmumu skaits T.sk. uzņēmumi, kuriem uzsākts likvidācijas process T. sk. uzņēmumi, kuriem apturēta saimnieciskā darbība T. sk. uzņēmumi, kuriem reģistrēta darbības izbeigšana
Rīga, Vīlandes iela 12 – 3 435 4 72 92
Rīga, Baltā iela 1B 186 14 19 9
Rīga, Ganību dambis 26A 156 2 17 13
Rīga, Matīsa iela 79 150 12 14 11
Rīga, Skolas iela 21 126 10 6 3
Rīga, Dārzciema iela 60 120 8 11 4
Rīga, Vienības gatve 109 117 3 6 2
Rīga, Ganību dambis 24D 111 4 5 2
Rīga, Cēsu iela 31 k-3 100 1 0 1
Rīga, Elizabetes iela 45/47 97 3 1 0
Rīga, Dzirnavu iela 57A – 4 97 0 6 0
Rīga, Dēļu iela 4 95 2 2 2
Rīga, Šmerļa iela 3 91 7 8 8
Rīga, Katlakalna iela 11 87 0 5 14
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4 85 4 2 1
Rīga, Lāčplēša iela 41A 85 6 30 11
Rīga, Virbu iela 2 84 10 28 37
Rīga, Braslas iela 20 80 39 44 7
Rīga, Aspazijas bulvāris 20 73 1 4 1
Rīga, Dzirnavu iela 68 k-2 73 2 0 0
Rīga, Maskavas iela 240 – 3 72 1 2 0
Rīga, Bieķensalas iela 21 69 6 3 2
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 118 68 3 5 3
Rīga, Margrietas iela 7 66 1 4 1
Rīga, Duntes iela 6 65 4 2 2
Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 3 65 3 4 4
Rīga, Brīvības iela 109 64 4 5 8
Rīga, Emiļa Melngaiļa iela 1A 63 2 0 0
Rīga, Miera iela 36 63 3 5 3
Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 84 62 5 14 8
Rīga, Katlakalna iela 1 62 0 1 0
Rīga, Starta iela 1 62 1 5 7
Rīga, Zemitāna iela 9 61 3 3 0
Rīga, Lielirbes iela 1 61 2 4 3
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119 60 0 0 0
Rīga, Dārzaugļu iela 1B 60 1 3 3
Rīga, Ģertrūdes iela 66 59 2 5 2
Rīga, Salamandras iela 1 59 2 4 2
Rīga, Zemitāna iela 2B 59 1 3 1
Rīga, Dzirnavu iela 87 58 2 1 1
Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 7 58 2 3 2
Rīga, Ģertrūdes iela 7 57 6 4 3
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 38 57 0 3 1
Rīga, Duntes iela 34 57 0 1 2
Rīga, Andrejostas iela 17 57 3 4 3
Rīga, Gunāra Astras iela 8B 57 1 1 1
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 21 – 20 57 3 3 1
Rīga, Krustpils iela 12 56 2 3 1
Rīga, Brīvības gatve 221 – 1 56 4 12 18
Rīga, Elijas iela 17 – 2 56 4 2 3
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21 55 2 0 1
Rīga, Graudu iela 68 55 5 5 2
Rīga, Tērbatas iela 14 – 2 55 2 3 1
Cēsu nov., Cēsis, Valmieras iela 20A 54 0 0 0
Rīga, Skanstes iela 52 54 3 0 0
Rīga, Lāčplēša iela 87, ofiss 305 53 4 8 2
Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 2 53 1 9 5
Rīga, Graudu iela 68A 53 2 2 2
Rīga, Aristida Briāna iela 9A – 2 52 0 1 1
Rīga, Elizabetes iela 75 51 5 6 1
Rīga, Blaumaņa iela 22 51 0 1 2
Ogres nov., Ogre, Akmeņu iela 47 51 4 10 3
Rīga, Ķelnes iela 1 51 0 0 0
Rīga, Alberta iela 13 50 1 1 1
Rīga, Skanstes iela 50 49 0 0 0
Rīga, Pāles iela 14 48 24 26 0
Rīga, Raunas iela 44 k-1 48 1 1 0
Rīga, Matīsa iela 76 47 2 8 5
Rīga, Tēraudlietuves iela 22 47 3 3 2
Rīga, Brīvības gatve 214M – 2 47 2 4 4
Rīga, Slokas iela 52-7.ofiss 46 2 4 3
Rīga, Vesetas iela 7 46 1 1 1
Rīga, Ulbrokas iela 1 – 38 46 1 2 0
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 20 – 12 46 4 7 4
Liepāja, Jūras iela 12 45 6 0 0
Rīga, Ulbrokas iela 23 45 2 1 0
Rīga, Dzelzavas iela 117 45 1 1 1
Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A 45 0 0 0
Rīga, Matīsa iela 78A 45 0 0 0
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 – 1 45 3 4 1
Rīga, Dzelzavas iela 74 44 1 2 0
Rīga, Maskavas iela 322 44 2 2 1
Rīga, Jaunmoku iela 34 44 0 0 1
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 21 – 11 44 1 1 0
Rīga, Ganību dambis 36 43 4 5 3
Rīga, Ventspils iela 50 43 1 1 0
Rīga, Audēju iela 14 – 3 43 0 1 2
Rīga, Citadeles iela 12 42 5 3 2
Rīga, Brīvības iela 137 41 12 17 2
Rīga, Vecpilsētas iela 19 41 1 1 1
Rīga, Pulka iela 3 41 2 4 1
Rīga, Dzirnavu iela 73 – 2 41 2 3 0
Rīga, Ieriķu iela 3 40 0 0 0
Rīga, Katlakalna iela 9 40 0 1 0
Rīga, Meža iela 4 40 3 6 0
Rīga, Uriekstes iela 3 40 1 7 2
Jelgava, Peldu iela 7 40 2 0 0
Rīga, Dzelzavas iela 120G 40 1 0 0
Rīga, Jersikas iela 29 – 2 40 1 8 2
Rīga, Strēlnieku iela 9 – 7 40 2 3 4

 

Dati apkopoti uz 11.03.2020.

Lursoft piedāvā datu atlases pakalpojumus, nodrošinot uzņēmumu atlasi pēc vairākiem kritērijiem, tostarp arī adreses, un to kombinācijām. Lai uzzinātu vairāk par šī pakalpojuma iespējām, aicinām sazinātiesa ar savu Lursoft klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot pa tālruni 67844300.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.