Blog

Pēdējo divu gadu laikā, pateicoties Debitoru portfelim, uzņēmēji atguvuši 7,43 milj.EUR

2020. gada 4. marts

Uzticēšanās savam klientam, protams, ir apsveicama lieta, taču ne vienmēr tā sevi attaisno. Ne velti Lursoft uzņēmējiem vienmēr atgādinājis, lai klientiem uzticas, taču pirms tam pārbauda un neaizmirst sekot līdzi izmaiņām to statusā. Tādējādi vienmēr ir iespēja operatīvi pieņemt lēmumu un mainīt turpmākos sadarbības nosacījumus.

Situācijās, kad tomēr nākas saskarties ar klientu kavētiem maksājumiem, ir svarīgi izvērtēt efektīvākās un arī uzņēmuma budžetam draudzīgākās metodes, izvēloties tādas, kas uzrāda labus atguves rezultātus, bet vienlaikus arī nepieprasa no uzņēmuma lielus finanšu un darba resursu ieguldījumus.

Atgūta vairāk nekā puse no visiem parādiem

Daudzi Lursoft klienti atzinīgi novērtējuši Debitoru portfeli – iespēju ar minimālām izmaksām atgūt klientu kavētos maksājumus un nepieciešamības gadījumā par klientu negodprātību informēt arī citus uzņēmumus, lai palīdzētu tiem izvairīties no riskiem.

Lursoft apkopotā statistika rāda, ka no visiem kavētajiem maksājumiem, kuri pēdējo divu gadu periodā reģistrēti Debitoru portfelī, kavētāji apmaksājuši 63,33% rēķinu. Kopumā kopš 2018.gada sākuma Lursoft Debitoru portfelī reģistrēti parādi 15,04 milj.EUR vērtībā, no kuriem uzņēmumiem izdevies atgūt jau 7,43 milj.EUR.

Iesniegto un apmaksāto parādu apjomi ir atšķirīgi, sākot no dažiem eiro līdz vairākiem tūkstošiem eiro, no kuriem lielākais pat pārsniedzis 256 tūkst.EUR. Parādnieks rēķina apmaksu kavējis jau vairāk nekā 6 mēnešus, pēc kuriem uzņēmums parādu reģistrējis Lursoft Debitoru portfelī. Pēc kavētā maksājuma pievienošanas Debitoru portfelī, parādnieks tā apmaksu veicis drīz pēc vēstules saņemšanas, lai informācija par to netiktu publicēta Kavēto maksājumu datu bāzē.

Jāteic, ka tieši nevēlēšanās nonākt publiski pieejamajā Kavēto maksājumu datu bāzē, ir spēcīgs motivators, kas liek parādniekiem pēc iespējas ātrāk norēķināties. Pretējā gadījumā informācija par uzņēmuma kavētajiem maksājumiem kļūst publiski pieejama visiem Lursoft lietotājiem.

Visvairāk parādnieku – tirdzniecības, būvniecības, sabiedriskās ēdināšanas nozarēs

Pēdējo divu gadu laikā visvairāk kavētu maksājumu Lursoft Debitoru portfelī reģistrēts tirdzniecības, būvniecības un sabiedriskās ēdināšanas sektoros strādājošajiem uzņēmumiem. No šīm nozarēm visaktīvāk aicinājumam apmaksāt kavētos maksājumus atsaukušās ēdināšanas pakalpojumu un mazumtirdzniecības sektoros strādājošās firmas. Debitoru portfeļa statistika liecina, ka apmaksāti attiecīgi 76,3% un 75,4% no visiem Debitoru portfelī reģistrētajiem parādiem.  Specializēto būvdarbu nozarē strādājošie uzņēmumi apmaksājuši 62,6% no visiem parādiem, savukārt vairumtirdzniecībā un ēku būvniecībā – attiecīgi 56,5% un 55,3%.

Debitora portfeļa augsto efektivitāti pierāda tā rezultāti. Divpadsmit nozarēs parādnieki savus kavētos maksājumus pēc tam, kad kreditori problēmas risināšanai pieslēguši Debitoru portfeli, apmaksājuši 100% apmērā, savukārt vēl četrās nozarēs kavēto maksājumu atguves efektivitāte pārsniegusi 90%. Lielākais no tiem bijis kāds 3,3 tūkst.EUR liels kavētais maksājums, kas pēc reģistrēšanas Debitoru Portfelī apmaksāts astoņu dienu laikā.

To vidū ir arī izmitināšanas sektorā strādājošās firmas, kuras apmaksājušas 91,9% no visiem kavētajiem maksājumiem.

Lursoft Debitoru portfelī parādi visbiežāk reģistrēti uzņēmumiem, kuri strādā šādās nozarēs:

  1. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;
  2. Ēku būvniecība;
  3. Ēdināšanas pakalpojumi;
  4. Specializētie būvdarbi;
  5. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus.

Lursoft aprēķinājis, ka pēdējo divu gadu laikā Debitoru portfelī ēku būvniecības uzņēmumiem reģistrēti kavētie maksājumi 2,58 milj.EUR apmērā, specializēto būvdarbu veicējiem – 1,17 milj.EUR, bet inženierbūvniecības – 1,10 milj.EUR apmērā.

Analizējot ēku būvniecības uzņēmumus, kuri iekļauti Debitoru portfelī kavēto maksājumu dēļ, jāizceļ kāds 2012.gadā dibināts uzņēmums, kuram pēdējo divu gadu laikā vien reģistrēti 47 kavēti maksājumi par kopumā 65,56 tūkst.EUR. No tiem 27 rēķinus pēc Debitoru portfeļa iesaistes uzņēmums nomaksājis pilnībā, bet vēl 3 – daļēji.

Lai izvairītos no šādām situācijām, kad uzņēmuma nauda tiek iesaldēta neapzinīgu debitoru dēļ, kuri laikus neveic saņemto pakalpojumu vai preču apmaksu, Lursoft rekomendē pirms darījuma slēgšanas veikt klienta izpēti, pārliecinoties arī, vai Kavēto maksājumu datu bāzē tam nav reģistrēti neapmaksāti parādi. Pārbaudot šādu informāciju, uzņēmums sevi pasargā no neapzinīgiem klientiem, kuri neveic savlaicīgu apmaksu. Attiecīgajā gadījumā pakalpojuma sniedzējiem/ preču tirgotājiem, kuri nolēma sadarboties ar attiecīgo uzņēmumu, vajadzēja būt vēl piesardzīgākiem, jo, kā rāda Lursoft datu bāzē atrodamā informācija, parādniekam jau teju divus gadus pastāvīgi ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro, šī gada februāra beigās tam pārsniedzot nu jau 60 tūkst.EUR.

Tiesa, minētais ēku būvniecības uzņēmums nebūt nav rekordists. Lursoft izpētījis, ka Debitoru portfelī atrodami kopskaitā 13 uzņēmumi, kuriem pēdējo divu gadu laikā reģistrēti vairāk nekā 40 kavēti maksājumi. Starp tiem jāizceļ kāda pilnsabiedrība, kurai kopš 2018.gada sākuma fiksēti 200 kavēti maksājumi. Parāda kopējā summa veidojusi 32,11 tūkst.EUR, no tiem 21,43 tūkst.EUR kreditoriem, pateicoties Debitoru portfelim, jau izdevies atgūt.

Debitoru portfeļa priekšrocības

Daudzi uzņēmēji ir novērtējuši Lursoft pakalpojumu Debitoru portfelis, kas ļauj bez augstām finansiālajām izmaksām sasniegt labus rezultātus debitoru parādu atgūšanā.

Debitoru Portfeļa darbības princips nozīmē, ka kreditors paziņo par debitora nenokārtotajām saistībām vēl pirms to nodošanas parādu piedziņai. Savukārt, ja debitors turpina ignorēt aicinājumu veikt parāda nomaksu, informācija par kavēto maksājumu tiek publiskota Lursoft datu bāzē un ir pieejama ikvienam interesentam. Tieši risks nonākt publiskā parādnieku datu bāzē mudina debitorus pēc iespējas ātrāk norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm.

Debitoru portfeļa lietotāju uzsver šādas priekšrocības:

  • tam ir fiksēta lietošanas maksa – nav jāmaksā procenti no atgūtās parādu summas;
  • iespēja pievienot neierobežotu skaitu parādu;
  • parādu atgūšanai izmanto Lursoft vārdu.

Lai uzzinātu par to, kā sākt lietot Debitoru portfeli, sazinies ar savu klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot pa tālruni 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*