Lursoft news

AML izziņa – iespēja operatīvi izvērtēt klienta riskus

2020. gada 30. janvāris

Lai izslēgtu riskus, ka arī Jūs sadarbojaties ar uzņēmumu, kurš iekļauts sankciju sarakstos, pirms ikviena darījuma slēgšanas rekomendējam izmantot Lursoft izstrādāto pakalpojumu “AML izziņa”, kas nodrošina klientu risku izvērtējumu.

SKATĪT LURSOFT AML IZZIŅAS PARAUGU

Pakalpojums sagatavots, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un dokumentā “Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem“ noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem. Tādējādi uzņēmējiem padarīta vienkāršāka likumā noteiktā pienākuma veikt un dokumentēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu izpilde.

Likums nosaka noteiktu likuma subjektu loku, kuriem savu klientu risku izvērtēšana ir jāveic. Tās ir kredītiestādes, nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, notāri, advokāti un citi juridisko pakalpojumu sniedzēji, personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji u.c.

Klienta riska novērtējums iekļauj informāciju par VID izstrādātajās vadlīnijās definētajiem riskiem:

  • juridisko formu;
  • maksātnespēju;
  • likvidācijas procesu;
  • darbības apturēšanu;
  • saimnieciskās darbības apturēšanu;
  • īpašnieku valsti;
  • sankcijām pret uzņēmuma īpašniekiem;
  • nodokļu parādiem;
  • saimnieciskās darbības nozari;
  • īpašnieku maiņu pēdējā gada laikā.

Papildus iepriekšminētajiem riskiem, Lursoft izziņā iekļāvis arī informāciju par uzņēmuma pēdējo iesniegto gada pārskatu, kā arī patiesā labuma guvējiem.

Gadījumā, ja kāds no minētajiem punktiem Jūsu interesējošā uzņēmuma vai iestādes darbībā var liecināt par paaugstinātu risku, izziņā būs redzams brīdinājums. Savukārt, lai nepieciešamības gadījumā veiktu padziļinātu izpēti par kādu no riska faktoriem, Klienta riska novērtējums sniedz iespēju iegūt izvērstāku izziņu, kas sniedz paplašinātu informāciju par katru konkrēto risku.

Izziņā likuma prasību izpildei izmantotas ziņas no tādiem publiski pieejamiem, uzticamiem un neatkarīgiem avotiem kā LR Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu izlūkošanas dienests.

Lai pārbaudītu uzņēmumu vai iestādi, atrodiet to meklētājā un izziņā izvēlieties pogu “AML izziņa” 

Lursoft atgādina, ka novērtējumam ir informatīvs raksturs un to būtiski var ietekmēt arī citi likumā, vadlīnijās un citos normatīvajos aktos noteiktie kritēriji, kuri novērtējumā nav vērtēti informācijas ierobežotās pieejamības dēļ.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*