Lursoft news

Par nepietiekamu klientu risku izvērtēšanu piemēroti sodi jau 240 tūkst.EUR apmērā

2019. gada 29. jūlijs

Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic pārbaudes uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN) prasību izpilde.

Jau gandrīz divus gadus gan VID, gan arī  nevalstiskās organizācijas un konsultāciju uzņēmumi organizē dažādus informatīvus seminārus, kuros tiek stāstīts par NILLTFN prasību izpildi un veicamajiem pasākumiem.

2018. gada novembrī VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte ziņoja, ka uzsākts aktīvs darbs pie NILLTFN likumu subjektu darbības uzraudzības.
No šobrīd VID publicētās informācijas izriet, ka biežākie pārbaudēs konstatētie trūkumi ir Iekšējā kontroles sistēmā atklātas nepilnības, nav veikta darbinieku apmācība, nepietiekama klientu izpēte, tai skaitā nav noskaidroti patiesā labumu guvēji, kā arī nav noteikti NILLTF* riski.

Lursoft apkopotā informācija rāda, ka par likuma prasību neievērošanu VID no š.g. maija līdz jūlija vidum sodījis jau 75 uzņēmumus, salīdzināšanai, laika periodā no 2017. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim sodi bija piemēroti 52 uzņēmumiem. Kopējais piemērotā soda apmērs sasniedz jau gandrīz 240 tūkstošus eiro.**

Trešā daļa no visiem uzņēmumiem, kuriem piemēroti sodi, ir grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumu sniedzēji.

Analizējot šos uzņēmumus, redzams, ka tie bijuši aktīvi saimnieciskās darbības veicēji un kā ārpakalpojuma sniedzēji par 2018.gadu sagatavojuši finanšu pārskatus 1016 uzņēmumiem.

Kā rīkoties, lai nenonāktu to uzņēmumu skaitā, kam VID konstatē nepietiekamu klientu izpēti?

VID organizētajos semināros un izdales materiālos norādīts ieteikums klientu izpētei izmantot publisko informāciju, tai skaitā  Lursoft kā informācijas avotu. Daudzi Lursoft klienti jau šobrīd atzinuši, ka VID savās organizētajās pārbaudēs atzinīgi novērtē, ja klientu pārbaudes procesā tiek izmantoti Lursoft pakalpojumi. Tādēļ, lai veiktu klientu izpēti, aicinam izmantot šādus pakalpojumus:

  • AML izziņu, kas veidota saskaņā ar VID vadlīnijām, vienkopus parādot svarīgākos datus, kas ļauj veikt risku novērtējumu – juridiskās formas, īpašnieku un patiesā labuma guvēja valsts u.c. riskus, kā arī automatizēti pārbauda sakritības sankciju sarakstos;
  • Uzņēmuma pilno izziņu, kurā ir iekļauta informācija gan par uzņēmuma amatpersonām un dalībniekiem, gan arī par patiesajiem labuma guvējiem;
  • Personu saistību grafu, kas uzskatāmi atspoguļo personu saistības ar uzņēmumiem.
  • Sadarbības partneru un klientu monitoringu, kas palīdz veikt nepieciešamo uzraudzību un sekot līdzi izmaiņām klientu/partneru statusā uzņēmumu reģistrā, Maksātnespējas datu bāzē, būt informētam, ja tiek reģistrēti nodokļu parādi u.c.

Lai veiktu esošo klientu sākotnēju izpēti, lietderīgi izmantot Datu atlases iespējas, kas ļauj pārbaudīt klientus, atlasot informāciju par uzņēmuma pārstāvjiem, darbības nozari u.c. izvērtēšanai svarīgu informāciju.

*Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana

** Dati uz 19.07.2019.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.