Blog

Lursoft izziņās tagad publicēta informācija par komersantu dalību Padziļinātās sadarbības programmā

2019. gada 6. marts

Ar š.g. janvāri pilnveidota valsts un komersantu Padziļinātās sadarbības programma, tajā iekļaujot 4062 uzņēmumus. No šiem dalībniekiem 79 iekļauti Zelta līmenī, bet 378 – Sudraba līmenī.

Lai pretendētu uz iekļaušanu programmā, uzņēmumi tika vērtēti pēc 15 dažādiem kritērijiem, tostarp, vai uzņēmumam nav nodokļu parādu, nav aktuāla maksātnespējas procesa, VID sistēmā nav negatīvu ierakstu, kas liecinātu par negodprātīgu rīcību u.c.

Dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID turpmāk vērtēs ik ceturksni, bet jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1.janvāra.

Informācija par uzņēmumiem, kuri, pēc VID izvērtējuma, atbilst dalībai programmā un iekļauti kādā no Padziļinātās sadarbības programmas līmeņiem, publicēta arī Lursoft izziņās sadaļā “Apbalvojumi”, kalpojot kā papildu informācija, veicot klientu un piegādātāju izvērtēšanu.

Lai uzņēmums tiktu iekļauts programmas Bronzas līmenī, tam iepriekšējā gadā un izvērtēšans brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējuma skaits nedrīkst pārsniegt 10 reizes. Šiem uzņēmumiem pēdējo trīs gadu laikā VID administrēto nodokļu kopsumma gada laikā pārsniedz 10 tūkst.EUR, un iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80% no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas.

Sudraba līmenī iekļauto uzņēmumu apgrozījumam pēdējos trīs pārskata gados ik gadu jāpārsniedz 4 milj.EUR, bet VID administrēto nodokļu maksājumiem šajā periodā ik gadu jāpārsniedz 500 tūkst.EUR. Šī līmeņa dalībniekiem iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumu skaits nedrīkst pārsniegt 1 reizi, bet iepriekšējā gada un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējiem darba vietā gūtajiem ieņēmumiem jābūt lielākiem par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu valstī.

Programmas Zelta līmenī iekļauti uzņēmumi, kuriem iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi, un pēdējo trīs pārskatu gadu laikā apgrozījums katrā gadā pārsniedzis 4 milj.EUR. Šo trīs gadu laikā uzņēmuma VID administrēto nodokļu maksājumu apjomam ik gadu jāpārsniedz 700 tūkst.EUR, savukārt iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu uzņēmuma darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtajiem ienākumiem jābūt lielākiem par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu. Līdztekus šiem nosacījumiem, uzņēmumā jābūt ieviestai arī nodokļu risku vadībai.