Blog

Biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām un politiskajām organizācijām līdz 31.martam jāiesniedz gada pārskats

2019. gada 6. marts

Līdz mēneša beigām, 31.martam, pārskatus par aizvadīto gadu jāiesniedz Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām un politiskajām organizācijām. Līdz šim to izdarījušas 1664 organizācijas, tikmēr par 2017.gadu iesniegti 17511 pārskati.

Gada ārskatus organizācijas aicinātas iesniegt elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur pieejamas gada pārskata sastāvdaļu strukturētas formas, kas nodrošina datu precizitāti, jo notiek automātiska dokumentu pareizības pārbaude, un tas ļauj novērst matemātiskas kļūdas aprēķinos.

Jāņem vērā, ka likuma normas no gada pārskata sastādīšanas neatbrīvo arī tās biedrības, nodibinājumus vai arodbiedrības, kuras pārskata periodā nav veikušas saimnieciskos darījumus.

Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*