Blog

Žurnāla “Kapitāls” februāra numurā uzzini, kuri ir lielākie ārvalstu kapitāla uzņēmumi Latvijā

2018. gada 7. februāris

Ārvalstu tiešās investīcijas ir viens no rādītājiem, kas sniedz objektīvu priekšstatu, vai ārvalstu investori uzticas valsts ekonomiskai izaugsmei  un stabilitātei ilgtermiņā.

Šobrīd ārvalstu tiešās investīcijas ir reģistrētas 34263 Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā, kas kopumā ir 16% no visiem valstī reģistrētajiem aktīvajiem uzņēmumiem. Kaut arī sākotnēji šķiet, ka Latvijā reģistrēto ārvalstu investoriem piederošo uzņēmumu procentuālais īpatsvars ir neliels, to pienesums Latvijas tautsaimniecībā ir ievērojams. To apliecina statistikas dati, kur redzams, ka 2016. gadā no Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma 42,03% veidojuši uzņēmumi, kuru pamatkapitālā ir vismaz 51% ārvalstu investīcijas. Turklāt gada laikā ārvalstu investoriem piederošo uzņēmumu apgrozījuma kopējais īpatsvars palielinājies par 3%. Vienlaikus jāatzīmē, ka ka ārvalstu investori pēdējos divos gados izvēlējušies lielākas investīcijas no Latvijas uzņēmumu pamatkapitāla izņemt nekā ieguldīt, to uzkrātais apjoms pērn sarucis par 75,4 milj eiro un tagad mērāms ar 7,21 miljardam eiro.

Lai saprastu ārvalstu investoru vērtējumu par izaugsmes iespējām Latvijā, kā arī par riskiem un problēmjautājumiem, kurus Latvijas politikas veidotāji risina kūtri un nepietiekami, jau trešo gadu Ārvalstu investoru padome un Rīgas Ekonomikas augstskola veido pētījumu. Šoreiz pētnieki secinājuši, ka kopējais investoru vērtējums salīdzinājumā ar  iepriekšējo gadu kļuvis pozitīvāks. Vienlaikus pētījumā norādīts, ka ir virkne jautājumu, kuros investori vēlaizvien neredz progresu un pozitīvu virzību.

Piemēram, politisku apsvērumu dēļ valdība vēl aizvien nav ķērusies pie demogrāfijas jautājuma risināšanas, kas savukārt nākotnē aizkavēs visas valsts attīstību. Darbaspēka pieejamība  pēdējo 3 gadu laikā ir ievērojami pasliktinājusies un tas attiecināms ne tikai uz augstākā vai vidējā līmeņa speciālistiem, bet arī uz vienkārša darba darītājiem.

Vēl viena no ilglaicīgi nerisinātām problēmām, par kuru ārvalstu investori snieguši kritisku vērtējumu, ir nepietiekama kreditoru interešu aizsardzība maksātnespējas procesos un nesakārtotā tiesu sistēma. Pētnieki norāda, ka ārvalstu investori viskritiskāk vērtējuši pretrunas tiesiskajā regulējumā, kā arī pārmērīgu birokrātiju un neefektīvu tiesu sistēmu.  Jāpiekrīt, ka šajos jautājumos pēdējo gadu laikā patiešām politikas veidotāji nav veikuši būtiskus uzlabojumus.

Vienlaikus ārvalstu investori atzīst, ka tuvāko gadu laikā ar ES stuktūrfondu līdzekļu pieejamību un iecerēto lielo projektu īstenošanu varētu būt sagaidāma valsts ekonomikas straujāka izaugsme. Nenoliedzami, investori šajā aspektā saredz vairākus ieguvumus – gan tiešā veidā, proti, iesaistoties projektu realizācijā, gan pastarpināti – prognozējot, ka šādos apstākļos pieaugs pakalpojumu un preču patēriņš iekšējā tirgū.

Jāatzīst, ka Latvijas politiķu vilcināšanās ar būtisko jautājumu nerisināšanu, un vienlaikus apjausma, ka jau pēc  2-3 gadiem ES struktūrfondu finansējums ievērojami saruks, racionāli domājot par perspektīvi tuvākajos 5 gados,  liek krietni vien piesardzīgāk vērtēt ārvalstu investoru intereses pieaugumu nākotnē.

Žurnāla Kapitāls februāra numurā publicētie sadarbībā ar Lursoft tapušie ārvalstu tiešo investīciju topi, kuri atklās, kuri ārvalstu uzņēmumi strādā ar lielāko apgrozījumu un peļņu, bet kuri – nodrošina visvairāk darba vietu.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*