Lursoft news

Lursoft datu bāzes studiju darbu izstrādei pieejamas par īpaši izdevīgiem nosacījumiem

2018. gada 5. februāris

Mācību procesā studenti apgūst  plašu teorētisko zināšanu bāzi, kuru nākotnē praktiski pielietot darba vietā vai arī veidojot savu biznesu.

Lai studiju darbos analizētie scenāriji būtu pēc iespējas pietuvināti praktiskajai uzņēmējdarbībai un studējošajiem būtu iespēja analizēt dažādas biznesa situācijas, Lursoft izglītības iestāžu audzēkņiem piedāvā piekļuvi datu bāzēm.

Piesakoties “Studenta komplektam”, tiek nodrošināta piekļuve:

 • Informācijai par uzņēmumu amatpersonām, prokūristiem un dalībniekiem;
 • Uzņēmumu finanšu datiem, tostarp gan gada pārskatiem, gan finanšu analīzei;
 • Nozaru finanšu koeficientiem;
 • Informācijai no Komercķīlu reģistra;
 • Informācijai no Maksātnespējas reģistra;
 • Saistību grafam;
 • Personas profilam;
 • Statistikas datiem.

Piekļuve Lursoft datu bāzēm studējošajiem nodrošina plašu informāciju, kas ļauj izvērtēt ne tikai konkrētu uzņēmumu attīstību, bet arī analizēt nozaru un Latvijas biznesa vides izaugsmi.

Ieguvumi, piesakoties Studentu komplektam:

 • studiju darbu praktisko daļu varēs balstīt uz reāliem datiem, veicot datu analīzi vairāku gadu griezumā;
 • statistikas dati palīdzēs gūt vispārīgu priekšstatu par tendencēm Latvijas uzņēmējdarbībā un sekmīgāk prognozēt nākotnes attīstības scenārijus;
 • plašais datu klāsts ļaus padziļināti izvērtēt situācijas attīstības iemeslus un rast cēloņsakarības;
 • pieejamā informācija nodrošinās iespēju pētāmo uzņēmumu datus salīdzināt gan ar nozares, gan ar visu Latvijā reģistrēto uzņēmumu vidējiem finanšu rādītājiem;
 • studējošais varēs izprast saistības starp vairākiem uzņēmumiem.

Maksa par Studentu komplekta izmantošanu ir 7,11 EUR un, aktivizējot pieeju, studējošajam ir iespēja divu mēnešu periodā veikt līdz 100 pieprasījumiem, iegūstot studiju procesam nepieciešamo informāciju. Jānorāda, ka Studenta komplektam studējošais viena kalendārā gada ietvaros var pieteikties divas reizes.

Pieteikties Studentu komplektam, izmantojot savas izglītības iestādes informācijas sistēmu, patlaban var

Studējošos, kuru mācību iestādes nenodrošina iespēju tiešsaistē aktivizēt Lursoft Studentu komplektu, aicinām pakalpojumam pieteikties, aizpildot pieteikuma formu lursoft.lv, vai arī vēršoties Lursoft birojā personīgi.

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*