Blog

Rīgā koncentrēti 74% no visiem uzņēmumiem ar reģistrētiem nodrošinājumiem

2016. gada 4. oktobris

Ja laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam vairumā gadījumu nodrošinājumus reģistrējuši zvērināti tiesu izpildītāji, tad pēdējo gadu laikā aizvien lielāku skaitu nodrošinājumu piemērojis VID. Lursoft aprēķini liecina, ka, piemēram, 2011.gadā, salīdzinot zvērinātu tiesu izpildītāju un VID piemēroto nodrošinājumu skaitu, zvērināti tiesu izpildītāji reģistrējuši teju 90% no visiem nodrošinājumiem un turpmākajos gados to īpatsvars tikai palielinājies, savukārt, sākot ar 2014.gadu, būtiski pieaudzis VID piemēroto nodrošinājumu skaits un līdz ar to arī īpatsvars. Tas uzskatāmi atspoguļojas arī pagājušā gada statistikā, kad zvērināti tiesu izpildītāji piemērojuši 6075 nodrošinājumus, savukārt VID – 9427 (attiecīgi- 39,2% pret 60,8%).

Pārliecinošā vairākumā starp uzņēmumiem, kuriem reģistrēti nodrošinājumi, ir vietējā kapitāla uzņēmumi, tiesa, pēdējo gadu laikā to īpatsvars ir samazinājies – ja vēl 2013.gadā no visiem uzņēmumiem ar reģistrētiem nodrošinājumiem 90,3% bijuši vietējā kapitāla, tad šogad – vairs tikai 80,6%. Tā vietā ievērojami gan skaitliskā, gan īpatsvara ziņā palielinājies ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaits. Lursoft aprēķini rāda, ka 2013.gadā bijuši vien nedaudz vairāk nekā 220 uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, kuriem piemērots nodrošinājums, bet jau 2015.gadā to skaits palielinājies vairāk nekā 10 reizes.

Nozares, kurām visbiežāk tiek reģistrēti nodrošinājumi, lieliski atspoguļo arī populārākās uzņēmējdarbības jomas Latvijā. Pēc Lursoft aprēķiniem, pēdējos trijos gados visbiežāk nodrošinājumi tiek reģistrēti mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem, aiz kuriem seko vairumtirdzniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, būvniecība un sauszemes transporta pārvadājumi. Pēdējo trīs gadu laikā līdere bijusi tieši mazumtirdzniecības nozare, tiesa gan, tās pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem nav bijis ļoti izteikts, un tai ļoti līdzīgus rezultātus uzrādījusi jau iepriekš pieminētā vairumtirdzniecība un nekustamo īpašumu joma.

Ņemot vērā, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu ierindojas mazo uzņēmumu kategorijā, likumsakarīgs ir fakts, ka vairumā gadījumu nodrošinājumi tiek reģistrēti uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir robežās līdz 140 tūkst.EUR. Pēc Lursoft aprēķiniem, vairāk nekā 80% no visiem uzņēmumiem, kuriem reģistrēts nodrošinājums, strādājuši ar apgrozījumu līdz 140 tūkst.EUR, tiesa, pēdējos gados, lai arī nedaudz, tomēr šo uzņēmumu īpatsvars ir nedaudz samazinājies, un tā rezultātā palielinājies to uzņēmumu skaits, kuri strādājuši ar apgrozījumu, kas bijis robežās no 140 tūkst.EUR līdz 5 milj.EUR.

Tradicionāli visvairāk nodrošinājumu tiek reģistrēts Rīgas uzņēmumiem, tiesa, pēdējos gados galvaspilsētas uzņēmumu ar nodrošinājumiem skaits palielinājies. Pēc Lursoft aprēķiniem, piemēram, 2010.gadā  Rīgā reģistrēti 66% no visiem uzņēmumiem, kuriem piemēroti nodrošinājumi, bet, piemēram, pērn to īpatsvars veidojis jau 72,3% un līdzīga tendence saglabājusies arī šogad. Tas ļauj izdarīt secinājumus, ka Rīgas uzņēmēji savai uzņēmējdarbībai, iespējams, pieiet daudz vieglprātīgāk, kā rezultātā tiem nodrošinājumi tiek reģistrēti daudz biežāk nekā reģionu uzņēmumiem. Jo, lai gan galvaspilsētā faktiski reģistrēta puse no visiem Latvijas aktīvajiem uzņēmumiem, Rīgā reģistrētas ¾ Latvijas uzņēmumu ar piemērotiem nodrošinājumiem.

Ja analizējam 2016.gada tendences, tad redzams, ka šogad samazinājies Latgalē un Vidzemē reģistrēto uzņēmumu, kuriem piemērots nodrošinājums, īpatsvars. Tā, piemēram, ja pērn Latgalē bija reģistrēti 3,3% no visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem ar nodrošinājumiem, tad šogad šis rādītājs samazinājies līdz 2,3%, savukārt Vidzemē sarucis no 4% pagājušajā gadā līdz 2,9% šogad.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*