Blog

Dienas bizness: Liek liegumus pirms audita

2016. gada 29. septembris

Uzņēmumiem uzlikto nodrošinājumu skaits pēdējo piecu gadu laikā strauji pieaudzis, šo instrumentu aktīvi sācis izmantot VID, lai neļautu veikt izmaiņas auditējamos uzņēmumos

To liecina SIA Lursoft pētījums, kas rāda, ka laikā no 2010.gada līdz 2013.gadam vairumā gadījumu nodrošinājumus reģistrējuši zvērināti tiesu izpildītāji, bet pēdējo gadu laikā aizvien lielāku skaitu nodrošinājumu piemērojis VID. Lursoft aprēķini liecina, ka, piemēram, 2011.gadā, salīdzinot zvērinātu tiesu izpildītāju un VID piemēroto nodrošinājumu skaitu, zvērināti tiesu izpildītāji reģistrējuši teju 90% no visiem nodrošinājumiem un turpmākajos gados to īpatsvars tikai palielinājies, savukārt, sākot ar 2014.gadu, būtiski pieaudzis VID piemēroto nodrošinājumu skaits un līdz ar to arī īpatsvars. Tas uzskatāmi atspoguļots arī pagājušā gada statistikā, kad zvērināti tiesu izpildītāji piemērojuši 6075 nodrošinājumus, savukārt VID – 9427 (attiecīgi 39,2% pret 60,8%). Vairākumā starp uzņēmumiem, kuriem reģistrēti nodrošinājumi, ir vietējā kapitāla uzņēmumi, tiesa, pēdējo gadu laikā to īpatsvars ir samazinājies – ja 2013.gadā no visiem uzņēmumiem ar reģistrētiem nodrošinājumiem 90,3% bijuši vietējā kapitāla, bet šogad – vairs tikai 80,6%.

Tā vietā būtiski gan skaitliskā, gan īpatsvara ziņā palielinājies ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaits. Lursoft aprēķini rāda, ka 2013.gadā bijuši vien nedaudz vairāk nekā 220 uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, kuriem piemērots nodrošinājums, bet jau 2015.gadā to skaits palielinājies vairāk nekā 10 reižu. Pēc Lursoft aprēķiniem, pēdējos trijos gados visbiežāk nodrošinājumi tiek reģistrēti mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem, aiz kuras seko vairumtirdzniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, būvniecība un sauszemes transporta pārvadājumi.

«Tas, ka salīdzinoši liels ir mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā strādājošo uzņēmumu skaits, jo šo nozari kā galveno darbības virzienu Latvijā ir norādījuši vairāki desmiti tūkstoši uzņēmumu,» skaidro SIA Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa. Viņa atzīmē, ka salīdzinoši liels reģistrēto nodrošinājumu skaits salīdzinot to ar nozarē strādājošo uzņēmumu skaitu ir arī būvniecības un sauszemes transporta pārvadājumu jomā. «Tas savukārt liek domāt, ka šajās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem daudz biežāk nākas saskarties ar VID vai tiesu izpildītāju uzliktiem liegumiem / arestiem, kas apgrūtina uzņēmuma ikdienas darbu un arī signalizē šo uzņēmumu darījuma partneriem par iespējamiem riskiem,» norāda D. Kiopa.

Lasīt visu rakstu: http://news.lv/Dienas_Bizness/2016/09/29/liek-liegumus-pirms-audita