Lursoft news

Komandas izcilības pētījums

2016. gada 23. februāris

Komandas izcilības pētījums tiek īstenots, lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem uzlabot komandas veiktspēju un paaugstināt darba ražību. Kopumā  uzlabojot arī uzņēmuma konkurētspēju.

Pētījumu īsteno:  Academia Strategies sadarbībā ar LTRK un Lursoft.

Dalībai pētījumā var pieteikties uzņēmumi, kuri nodarbina 20 un vairāk cilvēkus un kuri darbojas trīs un vairāk gadus.

Pētījuma metodoloģija

Datu vākšanai tiek izmantota primāro datu vākšanas metode (aptauja) un sekundāro datu apkopošana (uzņēmumu gada pārskatu dati).

Anketēšana tiek īstenota ar interneta aptaujas metodes palīdzību, aptaujājot pētāmā uzņēmuma darbiniekus. Aptauja tiek veikta starp visiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri apstiprina savu dalību  pētījumā.

Aptaujas anketa ietver gan slēgtā tipa, gan atvērtos jautājumus. Paredzamais anketas aizpildīšanas laiks vienam respondentam ir 7-10 minūtes.

Sekundāros datus apkopo Lursoft, izmantojot tā rīcībā esošos uzņēmumu iesniegtos gadu pārskatu datus.

Komandas izcilība tiek vērtēta trīs dimensijās – (1) iesaiste, (2) līderība un (3) produktivitāte. Mērījumu veikšanai katrā dimensijā tiek izmantoti vairāki parametri.

Iesaiste. Tās noteikšanai mēra divus parametrus : – (1) darbinieku rotāciju un (2) darba vietas rekomendēšanu citiem.

 • Darbinieku rotācija = (gada laikā pieņemto darbinieku skaits + atlaisto darbinieku skaits) / vidējais darbinieku skaits. Tiek aprēķināts no uzņēmuma sniegtās informācijas;
 • Rekomendēšanas indekss tiek aprēķināts no darbinieku aptaujas datiem, aprēķinam izmantojot atbildes uz jautājumu: “Kāda ir iespējamība, ka jūs rekomendēsiet šo uzņēmumu kā darba vietu savai labai paziņai/am, ja tā/tas jautās pēc jūsu viedokļa.

Līderība. Mērījumam izmanto trīs parametrus  – (1) vīzijas komunicēšanu, (2) komandas salikumu un (3) atgriezeniskās saiknes nodrošināšanu.

 • Vīzijas komunicēšanas vērtēšanai izmanto darbinieku aptaujas datus, analizējot atbildes uz jautājumu “Kas ir jūsu uzņēmuma pamatuzdevums?”;
 • Komandas salikums tiek vērtēts, izmantojot BOSI metodoloģiju darbinieku aptaujas ietvaros. Tiek noteikts to darbinieku īpatsvars, kuri strādā savu stipro pušu/spēju jomā;
 • Atgriezeniskās saiknes nodrošināšanas noteikšanai izmanto darbinieku aptaujas datus. Analizē atbildes uz jautājumiem: 1) “Cik reizes pēdējo trīs mēnešu laikā jūsu tiešais vadītājs jums sniedza atgriezenisko saikni par jūsu darbu” un 2) ”Caurmērā cik noderīga jūsu darba efektivitātes uzlabošanai bija informācija, kuru saņēmāt kā atgriezenisko saikni no sava tiešā vadītāja pēdējās trīs reizēs?”

Produktivitāte. Mēra peļņu (EBITDA) uz vidējo darbinieku skaitu pārskata gadā. Izmanto sekundāros datus.

Pētījuma norise

Lai pieteiktos pētījumam, aizpildiet zemāk doto pieteikuma formu. Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas, ar jums sazināsies Academia speciālists un informēs par nākamajiem soļiem pētījuma veikšanai.

Pētījums tiek īstenots trīs posmos :

 1. Sagatavošanās. Academia sagatavo pētījuma anketu jūsu uzņēmumam, ievadot nepieciešamo, specifisko informāciju. Jūs informējat uzņēmuma darbiniekus par pētījumu;
 2. Datu vākšana. Jūsu darbinieki atbild uz aptaujas jautājumiem, aizpildot jūsu uzņēmuma aptaujas anketu internetā;
 3. Rezultātu analīze. Academia apkopo jūsu uzņēmuma pētījuma rezultātus un ar tiem iepazīstina uzņēmuma vadītāju individuālā prezentācijā.

Parasti pētījuma norise aizņem 1 – 2 mēnešus. LTRK biedriem un Lursoft klientiem dalība pētījumā ir bez maksas. Pārējiem uzņēmumiem dalības maksa ir 245 EUR + PVN.

Pētījuma rezultāts

Pētījuma rezultātā uzņēmums iegūst:

 • Izpētes rezultātu par to, vai  darbinieki strādā atbilstoši savu stiprāko spēju jomai;
 • Novērtējumu darbinieku lojalitātei uzņēmumam, ieskaitot salīdzinājumu ar citiem uzņēmumiem;
 • Priekšlikumu par to, kas jāmaina komunikācijā ar komandu, lai tā korekti izprastu uzņēmuma virsuzdevumu (vīziju);
 • Secinājumus par atgriezeniskās saiknes darbiniekiem pietiekamību un kvalitāti;
 • Rekomendācijas uzlabojumiem.

 

Pieteikuma forma

Lai pieteiktu sava uzņēmuma dalību Komandas izcilības pētījumā, sekojiet šai saiknei.

Vai rakstiet: rakstiet@academia.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*