Lursoft news

The number of persons employed in the transportation and logistics industry has increased by 36.80% over five years

2014. gada 15. oktobris

A study carried out by Lursoft shows that the Latvian transportation and logistics industry currently comprises over 5500 enterprises, 67.72% of which are registered in Riga and its surroundings. The industry has experienced an increase in popularity since 2004, when the number of enterprises operating in the industry started growing rapidly. Lursoft has found out that, for instance, only 139 new transportation and logistics enterprises were registered in 2003, whereas already in 2004, the number of newly-registered enterprises increased up to 191, while continuing to grow every year, and 442 new enterprises operating in the industry were registered in 2007. True though, the number of new enterprises decreased during the crisis; yet, an increase in the activity has been observed once again as of 2010, reaching its record high in 2011, when 636 new enterprises operating in the transportation and logistics industry were founded.

In analysing the areas of activity that are the most popular among the enterprises operating in the transportation and logistics industry, it is to highlight freight transport by road amounting to almost 72% of the entire industry, whereas, the second largest proportion in the transportation and logistics industry is taken up by other transportation support activities (20.60%) which comprise enterprises that represent the activities of customs agents, brokerage activities, activities of forwarders and air-cargo agents, etc.

In studying the enterprises operating in the transportation and logistics industry, which were able to achieve the largest turnover in recent years, it is to highlight freight air transport, for which the average turnover per enterprise has never dropped below EUR 100 thousand over the last five years; true though, the turnover of air freight carriers has significantly decreased over the last five years. For instance, it amounted to EUR 327.3 thousand per enterprise in 2010, whereas last year, it amounted to EUR 126.8 thousand only.

It is to be added that practically all transportation and logistics areas have experienced a drop in the average turnover over the last five years, with exception of freight transport by road, for which the average turnover per enterprise has increased by 33.2%, showing a quite stable tendency over the last two years. According to Lursoft calculations, the turnover of one transportation and logistics enterprise amounted to EUR 89.664 thousand last year, which is by 1.29% more than a year before.

In 2013, transportation and logistics enterprises increased the average profit by 12.05%, as suggested by Lursoft study. Last year, a single enterprise operating in the industry closed the year with the average profit of EUR 437. The largest earners among the enterprises of the industry were merchants operating in the area of other transportation support activities (profit of EUR 1256), leaving behind air freight carriers with EUR 975. Nonetheless, it is to be added that, if compared to 2012, the average profit of air freight carriers per enterprise decreased almost by four times last year. Moreover, the said enterprises operated with varying degrees of success over the last five years — gaining both profit and losses.

The growth and development of the transportation and logistics industry over the last five years are vividly reflected by an increase in the number of persons employed in this industry. Lursoft has calculated that the number of persons working in the industry has increased by 36.80% over the last five years, reaching the number of 45,581 employees. The most rapid growth in the number of employees was observed in 2011, when the greatest number of enterprises was registered in the industry. In 2011, the number of persons employed in the transportation and logistics industry increased by 14.48%, if compared to 2010. Over the recent years, an increase in the number of employees was less significant, yet it still shows positive tendency, while increasing every year.

However, it is to be added that over the recent years the average number of persons employed by one enterprise was rather stable, without showing any special changes; thus, it can be concluded that an increase in the number of persons employed in the transportation and logistics industry is mostly related to the registration of new enterprises of the industry rather than to the significant increase in the number of employees at the enterprises, which have been working for several years already. The highest average number of employees has been observed among enterprises operating in the area of cargo handling (the average number of persons employed by one enterprise is four people) for several years already, whereas a twice smaller number of employees was registered last year with the enterprises operating in the area of other transportation support activities and sea and coastal freight water transport.

 

 

Transporta/loģistikas nozarē strādājošo darbinieku skaits piecu gadu laikā audzis par 36.80%

Lursoft veiktais pētījums parāda, ka patlaban transporta/loģistikas nozarē Latvijā darbojas vairāk nekā 5 500 uzņēmumu, no kuriem 67.72% reģistrēti Rīgā un tās apkārtnē. Popularitātes pieaugumu nozare piedzīvojusi sākot ar 2004.gadu, kad strauji sācis augt nozarē strādājošo uzņēmumu skaits. Lursoft izpētījis, ka, piemēram, 2003.gadā reģistrēti vien 139 jauni transporta/loģistikas uzņēmumi, bet jau 2004.gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits audzis līdz 191, ar katru gadu turpinot pieaugt, līdz 2007.gadā reģistrēti jau 442 jauni nozarē strādājošie uzņēmumi. Tiesa gan, krīzes laikā jauno uzņēmumu skaits samazinājies, taču kopš 2010.gada atkal vērojams aktivitātes pieaugums, kas vainagojies ar rekordu 2011.gadā, kad dibināti 636 jauni transporta/loģistikas sfērā strādājoši uzņēmumi.

Analizējot, kuras darbības jomas ir populārākās transporta/loģistikas nozarē strādājošo uzņēmumu vidū, jāizceļ kravu pārvadājumi pa autoceļiem, kuri aizņem teju 72% no visas nozares, savukārt otrs lielākais īpatsvars transporta/loģistikas sfērā ir pārējām transporta palīgdarbībām (20.60%), kuras aptver uzņēmumus, kas pārstāv muitas aģentu darbību, mākleru darbību ekspeditoru un gaisa kravu aģentu darbību u.tml.

Pētot, kuri no transporta/loģistikas jomā strādājošajiem uzņēmumiem pēdējo gadu laikā spējuši uzrādīt vislielāko apgrozījumu, jāizceļ kravu aviopārvadājumi, kuru vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu pēdējo piecu gadu laikā ne reizi nav noslīdējis zem 100 tūkst.EUR, tiesa gan, pēdējo gadu laikā kravu aviopārvadātāju apgrozījums ievērojami samazinājies. Ja, piemēram, 2010.gadā tas bijis 327,3 tūkst.EUR uz vienu uzņēmumu, tad pērn jau vairs tikai 126,8 tūkst.EUR.

Jāpiebilst, ka pēdējo piecu gadu laikā vidējā apgrozījuma kritumu piedzīvojušas teju visas transporta/loģistikas nozares, izņemot kravu pārvadājumus pa autoceļiem, kuru vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu audzis par 33,2%, pēdējos divus gadus uzrādot samērā stabilu tendenci. Pēc Lursoft aprēķiniem, aizvadītajā gadā viens transporta/loģistikas nozarē strādājošais uzņēmums apgrozījis 89,664 tūkst.EUR, kas ir par 1.29% vairāk nekā gadu iepriekš.

2013.gadā transporta/loģistikas nozares uzņēmumi vidējo peļņu kāpinājuši par 12.05%, liecina Lursoft veiktais pētījums. Pērn viens nozarē strādājošais uzņēmums gadu noslēdzis ar vidēji 437 EUR lielu peļņu. Vislielākie pelnītāji nozares uzņēmumu vidū bijuši komersanti, kuri nodarbojas ar pārējo transporta palīgdarbību sniegšanu (1 256 EUR peļņa), otrajā vietā ar 975 EUR atstājot kravu aviopārvadātājus. Jāpiebilst gan, ka, salīdzinājumā ar 2012.gadu, pērn kravu aviopārvadātāju vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu samazinājusies teju četras reizes. Piedevām, minētie uzņēmumi pēdējo piecu gadu laikā strādājuši ar samērā mainīgām sekmēm – te uzrādot peļņu, te gūstot zaudējumus.

Transporta/loģistikas sfēras izaugsmi un attīstību pēdējo gadu laikā uzskatāmi atspoguļo nozarē nodarbināto skaita pieaugumu. Lursoft aprēķinājis, ka pēdējo piecu gadu laikā nozarē strādājošo skaits palielinājies par 36.80%, sasniedzot 45 581 darbinieku. Straujākais darbinieku skaita pieaugums bijis vērojams 2011.gadā, kad reģistrēts arī lielākais jauno uzņēmumu skaits nozarē. 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, transporta/loģistikas jomā strādājošo darbinieku skaits pieaudzis par 14.48%. Pēdējos gados darbinieku skaits kāpums vairs nav bijis tik ievērojams, taču vēl aizvien uzrāda pozitīvu tendenci, ar katru gadu aizvien palielinoties.

Jāpiebilst gan, ka pēdējo gadu laikā vidējais darbinieku skaits, kas tiek nodarbināts vienā uzņēmumā, bijis samērā stabils, neuzrādot īpašas izmaiņas, kas ļauj secināt, ka darbinieku skaita kāpums transporta/loģistikas jomā lielākoties skaidrojams jaunu nozares uzņēmumu reģistrāciju nevis ievērojamu strādājošo skaita pieaugumu uzņēmumos, kuri strādā jau vairākus gadus. Augstākais vidējais darbinieku skaits jau vairākus gadus vērojams uzņēmumos, kuri nodarbojas ar kravu iekraušanu un izkraušanu (vienā uzņēmumā strādā vidēji 4 darbinieki), savukārt divas reizes zemāks vidējais darbinieku skaits pērn bijis reģistrēts uzņēmumiem, kuri veic pārējās transporta palīgdarbības un nodarbojas ar kravu jūras un piekrastes ūdens transportu. 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*