Lursoft news

Pērn reģistrēti 7 434 jauni nodrošinājumi

2014. gada 7. janvāris

Lursoft, apkopojot datus par 2013.gadā piemērotajiem nodrošinājumiem, secinājis, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pērn to skaitam ir bijusi tendence pieaugt.

Lursoft pētījums parāda, ka pagājušajā gadā Latvijā kopumā reģistrēti 7 434 nodrošinājumu. Salīdzinot ar 2012.gadu, tas ir pieaugums par 16,76%, savukārt, attiecinot pret 2011.gadu, pērnā gada kāpums sastāda pat 29,02%.

Nodrošinājumu dinamika

Jānorāda, ka pastāv vairāki gadījumi, kad pēc nodrošinājuma reģistrēšanas tiek apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība vai pasludināta tā maksātnespēja. Lursoft dati rāda, ka 2013.gadā 546 uzņēmumiem pēc tam, kad ticis reģistrēts nodrošinājums, apturēta saimnieciskā darbība, savukārt 72 pēc nodrošinājuma piemērošanas ierosināta maksātnespēja. Jāpiebilst, ka 243 uzņēmumiem maksātnespēja bijusi pasludināta vēl pirms nodrošinājuma piemērošanas.

Analizējot vidējo vecumu uzņēmumiem, kuriem pēdējo gadu laikā ir reģistrēts nodrošinājums, Lursoft dati parāda, ka pastāv tendence uzņēmumu vidējam vecumam pieaugt. Ja vēl 2011.gadā uzņēmums, kuram piemērots nodrošinājums, bijis sasniedzis vidēji 6,9 gadus, tad pērn to vidējais vecums pieaudzis jau līdz 7,7 gadiem, t.i., gandrīz par gadu.

Lursoft pētījums arī parāda, ka uzņēmumu, kuriem pērn piemērots nodrošinājums, vidējais apgrozījums (mediāna) 2012.gadā bijis 6,824 tūkst.Ls jeb 9,709 tūkst.EUR. Jāpiezīmē, ka vairāk nekā puse no visiem uzņēmumiem, kuriem 2013.gadā piemērots nodrošinājums, un kuriem par 2012.gadu būtu jāiesniedz gada pārskats, to nemaz nav iesnieguši. Lursoft esošie dati rāda, ka reģistrēti kopskaitā 3 936 uzņēmumi, kuriem pērn reģistrēts nodrošinājums, bet nav iesniegta pārskata par 2012.gadu.

Uzņēmumu, kuriem tiek reģistrēts nodrošinājums, vecums

Visaktīvāk nodrošinājumus 2013.gadā, gluži tāpat kā iepriekšējos gados, piemērojuši zvērināti tiesu izpildītāji. Pērn tiesu izpildītāji pieprasījuši kopskaitā 6 693 nodrošinājumus, t.i., 90,03% no kopējā 2013.gada skaita. Starp nodrošinājumu pieprasītājiem 2013.gadā sastopams arī tādas iestādes, kā Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, tiesa, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kā arī maksātnespējas administratori, kuri pērn pieprasījuši 13 nodrošinājumus.

2013.gadā reģistrēto nodrošinājumu pieprasītāji

Pieprasītājs Nodrošinājumu skaits
Zvērināti tiesu izpildītāji 6 693
Valsts ieņēmumu dienests 542
Valsts policija 80
Tiesa 59
Maksātnespējas administratori 13
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 9

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*