Lursoft news

2013.gadā reģistrēto laulību līgumu skaits saglabājies iepriekšējo gadu līmenī

2014. gada 8. janvāris

Lai arī nedaudz pieaudzis, aizvadītajā gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits nav spējis pietuvoties 2009.gada rekordam, kad tika reģistrēti 1 410 laulību līgumi. Jānorāda gan, ka 2009.gada lielais līgumu skaits izskaidrojams ar krīzes perioda sākumposmu, kad personas laulāto mantisko attiecību līgumu bieži vien centās izmantot kā aizsardzības līdzekli, lai nodalītu finansiālajās grūtībās nonākušā laulātā mantu no otra laulātā mantas, tādejādi nodrošinoties, lai kreditori savas prasības nevērstu pret visu ģimenes īpašumu.

Lursoft apkopotie dati parāda, ka 2013.gadā Latvijā reģistrēti kopskaitā 872 laulāto mantisko attiecību līgumi.

Skatot aizvadītajā gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaita dinamiku, redzams, ka visaktīvāk jauni līgumi reģistrēti vasaras izskaņā un rudens sākumā, kad to skaits atsevišķos mēnešos pārsniedzis pat 80. Vismazākais laulību līgumu skaits aizvadītajā gadā fiksēts jūnijā, kad reģistrēti vien 50 jauni līgumi.

Laulibu-ligumi

Jānorāda, ka lielākā daļa jeb 95,48% no visiem noslēgtajiem aktuālajiem līgumiem paredz mantas šķirtību. Šāda līguma noslēgšana nosaka, ka katrs laulātais patur ne tikai viņam pirms laulībām piederējušo mantu, bet arī laulību laikā ar to var pastāvīgi rīkoties neatkarīgi no otra laulātā. Kā liecina prakse, šādu laulību līgumu bieži vien izvēlas slēgt personas, kuras iesaistījušās biznesā, lai tādejādi pasargātu otru no riska zaudēt savu mantu biznesa neveiksmes gadījumā. Pēc Lursoft apkopotās informācijas, 2013.gadā no visām personām, kuras noslēgušas laulāto mantisko attiecību līgumu, 627 personas ieņēmušas amatus vai arī bijušas kāda Latvijā reģistrēta uzņēmuma dalībnieces.

Lursoft dati liecina, ka 3,34% laulātie noslēguši līgumus, kuri paredz mantas kopību, savukārt atlikušajos 1,18% gadījumu ir noslēgts līgums par atsevišķu mantu.

Laulato-mantisko-attiecibu-ligumi

Analizējot, kāda manta visbiežāk reģistrēta laulāto mantisko attiecību līgumos, redzams, ka vairumā gadījumu tā tiek definēta kā „cita manta”, kopumā reģistrēti 8 875 šādi līgumi. Šādos gadījumos līgumos bieži vien tiek uzskaitīti teju visi mājās esošie priekšmeti un sadzīves tehnika, sākot no dakšiņām, beidzot ar veļas mašīnu, minot pat konkrētus tā parametrus un modeli, kā arī netrūkst gadījumu, kad kā cita manta tiek reģistrēta pat žogs ap privātmāju.

Otra visbiežāk līgumos atrunātā kategorija ir nekustamais īpašums. Lursoft pieejamie dati liecina, ka ievērojamā skaitā līgumu tiek reģistrēti arī mehāniskie transporta līdzekļi un kapitāla daļas.

Salīdzinoši reti ir tie gadījumi, kad laulību līgumā reģistrēta traktortehnika, dzīvnieki, kuģošanas līdzekļi vai vērtspapīri un obligācijas.

Laulāto mantisko attiecību līgumos reģistrētā manta

Mantas veids Līgumu skaits
Cita manta 8875
Nekustamais īpašums 7118
Mehāniskie transporta līdzekļi 2797
Kapitāla daļas 1595
Noguldījumi 92
Vērtspapīri, obligācijas 29
Mazizmēra kuģošanas līdzeklis 27
Reģistrētie dzīvnieki 24
Traktortehnika 22

 

Papildus informācija:

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra statistika: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Laulato-mantisko-attiecibu-ligumu-registrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*