Lursoft news

Rēzeknes uzņēmumi pērn kopā apgrozījuši vairāk nekā 165 milj.Ls

2013. gada 16. decembris

Lai noskaidrotu, cik veiksmīgi strādā Rēzeknes uzņēmumi, Lursoft veicis pētījumu, kura ietvaros apskatīta pilsētā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamika, to finanšu rādītāji, piesaistītās ārvalstu investīcijas, kā arī noskaidroti Rēzeknes pilsētas lielākie darba devēji 2012.gadā.

Pērn  viens no augstākajiem jaunreģistrēto uzņēmumu rādītājiem pilsētā

Pērn, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Rēzeknes pilsētā sasniegts otrs augstākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits. 2012.gadā pilsētā reģistrēti 149 jauni uzņēmumi, kas ir vien par 2 mazāk nekā 2007.gadā, kad sasniegts absolūtais Rēzeknes rekords, gada laikā pilsētā nodibinot 151 jaunu uzņēmumu.

Pagājušajā gadā Rēzeknē arī turpinājis sarukt likvidēto uzņēmumu skaits, kas 2010.gadā sasniedza pat 89 uzņēmumus, savukārt pērn to skaits bija samazinājies teju uz pusi, noslīdot līdz 47.

Šogad līdz 14.novembrim Rēzeknē reģistrēts 101 jauns uzņēmums, savukārt likvidēti 56, kas liecina, ka, visticamāk būs vērojamas zināmas izmaiņas iepriekšējos gados uzņemtajā pozitīvajā kursā, kad bija tendence pieaugt jaunreģistrēto, bet sarukt likvidēto uzņēmumu skaitam. Par to liecina kaut vai fakts, ka likvidēto uzņēmumu skaits jau novembra vidū ir pārsniedzis pagājušā gada rādītāju un, visticamāk, vēl nedaudz pieaugs, savukārt jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, vērojot līdzšinējās tendences, visticamāk nesasniegs iepriekšējā gada augsto atzīmi.

Protams, līdzīgi kā valstī kopumā, arī Rēzeknē nozīmīgu atbalstu jaunu uzņēmumu dibināšanā sniegusi iespēja veidot uzņēmumus ar samazinātu pamatkapitālu. Šo iespēju kopš 2010.gada maija pilsētā izmantojuši jau 266 uzņēmēji.

Rēzeknē reģistrētie un likvidētie uzņēmumi

Analizējot Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu biežākās darbības jomas, jāteic, ka populārākā ir kravu pārvadājumi pa autoceļiem, kurā pēc gada pārskatos publicētajām ziņām, pagājušajā gadā strādājuši kopskaitā 70 uzņēmumi.

Popularitātes ziņā otrajā vietā ierindojusies sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, kurā uzņēmējdarbību 2012.gadā veicis 51 Rēzeknes pilsētā reģistrēts uzņēmums, aiz sevis ar 49 uzņēmumiem atstājot tos, kuri nodarbojas ar mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos.

Rēzeknes uzņēmumu kopējam apgrozījumam augšupejoša tendence

Analizējot Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu kopējo apgrozījumu pēdējo piecu gadu periodā, redzama pozitīva tendence. Uzņēmumi pēdējos divos gados spējuši veiksmīgi atkopties no ievērojamā krituma, kas piedzīvots 2009.gadā, pērn pat nedaudz pārsniedzot 2008.gada augsto rādītāju.

Pagājušajā gadā visi Rēzeknē reģistrētie uzņēmumi kopumā apgrozījuši 165,785 milj.Ls, kas ir par 28,75% vairāk nekā 2009.gadā, kad piedzīvots smags kritums.

Rēzeknes uzņēmumu kopējais apgrozījums

Lai arī Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu kopējais apgrozījums pēdējos gados ir pieaudzis, Lursoft apkopotie dati rāda, ka vidējais rādītājs uz vienu uzņēmumu tomēr ir turpinājis sarukt, tā, piemēram, 2012.gadā samazinoties līdz 10,699 tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu. Šāda tendence izskaidrojama ar to, ka veiksmīgākajiem uzņēmumiem savu apgrozījumu ir izdevies pēc krīzes veiksmīgi palielināt, kamēr liela daļa pilsētā esošo uzņēmumu tomēr turpina vēl izzināt, kā vislabāk turpināt savu darbību pēckrīzes laikā.

Lursoft dati rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā vidējais apgrozījums uz vienu Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu samazinājies par 50,01%, nokrītoties no 21,404 tūkst.Ls 2008.gadā līdz 10,699 tūkst.Ls pērn.

Rēzeknes uzņēmumu vidējais apgrozījums

Pagājušā gada lielākais pelnītājs Rēzeknē bijis SIA RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, kura apgrozījums pērn, salīdzinot ar 2011.gadu, pieaudzis par 11,51%, sasniedzot 24,136 milj.Ls.

Otrs lielākais apgrozījums starp visiem pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem 2012.gadā bijis Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA NewFuels. 2010.gadā reģistrētais uzņēmums aizvadītajā gadā apgrozījis 7,837 milj.Ls, tādejādi saglabājot savu apgrozījumu 2011.gada līmenī. Otra lielākā Rēzeknes uzņēmuma pēc apgrozījuma 2012.gadā vienīgais dalībnieks ir Luksemburgā reģistrētais CLEAR ENERGY HOLDINGS S.A, kas SIA NewFuels pamatkapitālā ieguldījis 2,500 milj.Ls.

Pagājušajā gadā trešo lielāko apgrozījumu Rēzeknē uzrādījis SIA LEKON. Pārtikas tirgotāja un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja apgrozījums gada laikā audzis par 19,56%, pērn sasniedzot 7,061 milj.Ls.

Lursoft pētījuma ietvaros apkopotā informācija rāda, ka starp Rēzeknes uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 2012.gadā iekļuvis arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas AS REBIR un AS RĒZEKNES SILTUMTĪKLI.

TOP 5 Rēzeknē reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2012.gadā:

  1. SIA RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS – 24,136 milj.Ls;
  2. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA NewFuels – 7,837 milj.Ls;
  3. SIA LEKON – 7,061 milj.Ls;
  4. AS RĒZEKNES SILTUMTĪKLI – 6,418 milj.Ls;
  5. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas AS REBIR – 5,523 milj.Ls.

Vidējā peļņa pēdējos gados saglabājusi neitrālu pozīciju

Pētījuma ietvaros Lursoft apkopojis datus arī par Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu vidējo peļņu/zaudējumiem pēdējo piecu gadu periodā.

Arī Rēzeknē, gluži tāpat kā citviet Latvijā, 2009.gadā uzņēmumiem nācies saskarties ar ievērojamu zaudējumu pieaugumu, kas palielinājušies, uzņēmumiem nespējot pielāgoties strauji krītošajam apgrozījumam.

Lursoft dati rāda, ka 2009.gadā vidējie zaudējumi uz vienu Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu bijuši 509 lati. Salīdzinot ar 2008.gadu, kura izskaņā valstī jau bija jūtamas pirmās krīzes iezīmes, tas ir pieaugums par vairāk nekā divdesmit reizēm.

Jāteic gan, ka rēzeknieši spējuši samērā veiksmīgi vadīt savu biznesu arī krīzes laikā, jo jau nākamajā, t.i., 2010.gadā vidējie zaudējumi uz vienu uzņēmumu pilsētā bijuši vairs tikai 2 lati.

Pēdējos divus gadus Rēzeknē reģistrētie uzņēmumi strādājuši ar neitrālu rezultātu, proti, gan 2011., gan 2012.gads noslēgts bez peļņas, taču nav arī bijuši zaudējumi.

Rēzeknes uzņēmumu vidējā peļņa

Teju 90% no visiem Rēzeknē reģistrētajiem komersantiem ir mikro un mazie uzņēmumi

Lursoft pētījums par uzņēmējdarbību Rēzeknē rāda, ka lielāko daļu no visiem pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem veido mikro un mazie uzņēmumi. Tā, piemēram, 2012.gadā no visiem Rēzeknē reģistrētajiem uzņēmumiem 87,75% nodarbināto skaits bijis robežās no 1 līdz 10 darbiniekiem, 6,65% Rēzeknes uzņēmumu pērn bijuši 11 – 20 darbinieki, savukārt atlikušajos 5,60% gadījumu darbinieku skaits pārsniedzis 20. Līdzīga tendence pilsētā saglabājusies arī iepriekšējos gados.

Rēzeknē, tāpat kā tradicionāli Latvijas reģionos, lielāko darba devēju saraksta priekšgalā izvirzījušies vairāki veselības pakalpojumu nodrošinātāji. Pagājušajā gadā visvairāk darbinieku nodarbinājusi SIA RĒZEKNES SLIMNĪCA, kurā, kā rāda Lursoft pieejamie dati, pērn strādājuši 540 darbinieki, savukārt otrs lielākais darba devējs pilsētā bijis SIA RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS ar 410 strādājošajiem.

Tāpat starp pilsētas lielākajiem darba devējiem 2012.gadā iekļuvis arī SIA RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS, SIA RĒZEKNES VESELĪBAS APRŪPES CENTRS un SIA LEKON.

TOP 5 Rēzeknē reģistrētie uzņēmumi pēc darbinieku skaita 2012.gadā:

  1. SIA RĒZEKNES SLIMNĪCA – 540 darbinieki;
  2. SIA RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS – 410 darbinieki;
  3. SIA RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS – 208 darbinieki;
  4. SIA RĒZEKNES VESELĪBAS APRŪPES CENTRS – 160 darbinieki;
  5. SIA LEKON – 159 darbinieki.

Rēzeknes uzņēmumi piesaistījuši ārvalstu tiešās investīcijas 3,616 milj.Ls apjomā

Lursoft pētījums parāda, ka ārvalstu tiešās investīcijas, kas kopš 1991.gada ieguldītas Rēzeknē reģistrētajos uzņēmumos, sasniegušas 3,616 milj.Ls. Apjoma ziņā vislielākās investīcijas devis Luksemburgas CLEAR ENERGY HOLDINGS S.A, kas SIA NewFuels pamatkapitālā ieguldījis 2,500 milj.Ls.

Skaitliski visvairāk investoru Rēzeknē nākuši no Krievijas. Lursoft apkopotie dati liecina, ka Rēzeknes uzņēmumos savus līdzekļus kopš 1991.gada investējuši 40 Krievijas pārstāvji, kopumā pilsētā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ieguldot 56,264 tūkst.Ls. Teju visi no Krievijas nākušie investori bijuši fiziskas personas.

Lursoft, apkopojot datus par valstīm, no kurām nākuši ārvalstu investori, secinājis, ka Rēzeknes uzņēmumos savus līdzekļus ieguldījuši ārvalstnieki no 22 dažādām valstīm, tostarp bez nosauktajām arī no Ķīnas, ASV, Moldovas, Kazahstānas u.c.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.