Lursoft news

LIKTA: Sieviete un tehnoloģijas – nedalāmi jēdzieni digitālajā laikmetā

2013. gada 8. marts

Sieviete sabiedrībā pilda ļoti dažādas sociālās lomas: viņa ir personība, draudzene, meita, sieva, māte, aizvien biežāk arī uzņēmēja un valdības pārstāve. Digitālajā laikmetā tehnoloģijas ir būtisks nosacījums, lai šīs lomas apvienotu un ļautu sasniegt jaunus apvāršņus gan sievietes ikdienā, gan profesionālajā dzīvē: augstāku produktivitāti un efektivitāti darbā, iespēju sekot savām interešu jomām, hobijiem virtuālajā vidē, iesaistīties sociālajos tīklos un izmantot citas iespējas.

Lai aktualizētu tēmu par tehnoloģiju izmantošanas sekmēšanu sieviešu vidū un stāstītu par iespējām, kā tehnoloģijas var atvieglot ikdienu, veicināt uzņēmējdarbības konkurētspēju un uzlabot labklājību, Starptautiskās sieviešu dienas ietvaros Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa uzstāsies Sieviešu ekonomiskajā forumā ar prezentāciju “Sieviete un tehnoloģijas digitālajā laikmetā”.

“Starptautiskā sieviešu diena ir īstais laiks, lai runātu par to, kā tehnoloģijas var uzlabot tieši sievietes ikdienu. Atsaucoties Eiropas Komisijas viceprezidentes digitālajos jautājumos Nīlijas Krosas izteiktajam aicinājumam “Let’s get Every Woman Digital”, mēs šogad 8.martā vēlamies aicināt ikvienu sievieti, un jo īpaši sievietes-uzņēmējas, domāt par tehnoloģiju apgūšanu un izmantot tās, lai veicinātu gan individuālo labklājību un dzīves kvalitāti, gan uzņēmuma konkurētspēju,” aicina Signe Bāliņa.

Viena no jomām, kur tehnoloģijas var sniegt visvairāk priekšrocību, ir bizness. Visā pasaulē sievietes aizvien vairāk iesaistās uzņēmējdarbībā. Kamēr pasaulē uzņēmumu vadībā sieviešu īpatsvars ir 15-16%, tikmēr Latvijā sieviešu pārstāvniecība uzņēmējdarbībā un valsts sektorā ir daudz augstāka. Saskaņā ar Lursoft pētījuma datiem, Latvijā trešā daļa jeb 33,2% uzņēmumu vadītāju ir sievietes. Arī valdībā sieviešu skaits ir daudz lielāks nekā vidēji pasaulē: Latvijas Saeimas deputātu vidū sievietes ir 23%, bet pasaulē vien 13%.

Centrālās statistikas pārvaldes 2012.gada dati liecina, ka datoru un interneta lietošana uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10 un vairāk ir ļoti izplatīta – vairāk nekā 95 – 99% izmanto datoru, 89 – 99% internetu. Jo lielāks uzņēmums, jo tehnoloģiju lietošanas īpatsvars ir augstāks. Pavisam cita situācija ir mazajos un mikro uzņēmumos (mazāk nekā 10 nodarbinātie), tajos tehnoloģijas tiek lietotas ievērojami mazāk. IKT risinājumi un e-prasmju apguve ir iespēja, kā būtiski uzlabot šī sektora konkurētspēju un efektivitāti, tādēļ LIKTA īsteno mazo un mikro uzņēmumu apmācību IKT jomā. Projekta ietvaros uzņēmumu darbiniekiem visā Latvijā ir dota iespēja izvēlēties apgūt vienu vai vairākas apmācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses.

Eiropas Savienības prognozes liecina, ka 2015. gadā 90% no visām profesijām, ikdienas darbā būs nepieciešamas tehniskās iemaņas, tai skaitā e-prasmes. Lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē, visā Eiropā tiek rīkota E-prasmju nedēļa. Tā ir visas sabiedrības informēšanas kampaņa ar mērķi ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas elektroniskajā vidē. Latvija ir viens no aktīvākajiem E-prasmju nedēļas dalībniekiem. 2012.gadā kampaņā piedalījās 36 tūkstoši dalībnieku, 59% no Latvijas E-prasmju nedēļas dalībniekiem bija tieši sievietes. Šogad Latvijā E-prasmju nedēļa notiks jau ceturto gadu un norisināsies no 18. līdz 24.martam.

Apzinoties IKT lielo nozīmi gan sieviešu, gan ikviena iedzīvotāja ikdienā un arī valsts attīstībā, LIKTA ir izstrādājusi stratēģisku IKT attīstības vīziju turpmākajiem 5 gadiem jeb LIKTA hartu. Tā paredz sešus prioritāros virzienus, kuros strādāt: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā izglītoti un ar e-vides infrastruktūru aprīkoti iedzīvotāji, moderna e-pārvalde, uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām balstīta konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide, aktīva labklājība un ērti pieejams kultūras mantojums. LIKTA iniciatīvai atbalstu izteikušas vairāk nekā 20 organizācijas, vadošās augstskolas, nozares uzņēmumi un valsts iestādes.

Informāciju sagatavoja: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.