Lursoft news

Apstiprina grozījumus noteikumos par saimnieciskās darbības vietu darbam ar dārgmetāliem reģistrēšanu

2013. gada 6. marts

Otrdien, 5. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība.

Veiktie grozījumi paredz ieviest „klusēšanas – piekrišanas” principu saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrēšanā, un tie paredz, ka gadījumā, ja VSIA „Latvijas Proves birojs” piecu darba dienu laikā saimnieciskās darbības veikšanas vietas nereģistrē un neinformē saimnieciskās darbības veicēju par saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrācijas atteikumu, ir uzskatāms, ka birojs saimnieciskās darbības veikšanas vietu ir reģistrējis saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes noteikumiem, saņemtie pieteikumi ir jāapstiprina iespējami ātrākā laika posmā. Ņemot vērā arī biroja darba specifiku un dokumentu apriti, kā arī, lai nesadārdzinātu administratīvās izmaksas, minimālais iespējamais laiks, kurā birojs var sniegt atbildi un attiecīgi informēt klientu, ir trīs darba dienas. Šajā laikā saimnieciskās darbības veicējs ir jāinformē par nepilnīgi iesniegtu iesniegumu un to, ka vieta tiks reģistrēta piecu darba dienu laikā no pilnīgas informācijas saņemšanas.

Grozījumi arī paredz, ka trīs darba dienu laikā no pilnīgi aizpildīta iesnieguma saņemšanas, birojam ir jāinformē saimnieciskās darbības veicējs par konkrētu datumu, līdz kuram tiks reģistrēta vieta vai atteikta tās reģistrēšana. Saimnieciskās darbības veicējs jāinformē arī par lēmuma pārsūdzības kārtību un to, ka, ja noteiktajā termiņā birojs nav reģistrējis saimnieciskās darbības veicēju vai informējis par reģistrācijas atteikumu, var uzskatīt, ka birojs saimnieciskās darbības veikšanas vietu ir reģistrējis saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu. Savukārt piecas darba dienas ir optimālais laiks, kas ir nepieciešams iesnieguma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

Noteikumu projekts

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*