Lursoft news

Lursoft: līdz šim pamatkapitāls palielināts vien 18,36% mazkapitāla SIA

2013. gada 6. marts

Sākot ar 2010.gadu, kad, pateicoties izmaiņām normatīvajos aktos, tika dota iespēja jaunajiem uzņēmējiem reģistrēt SIA arī ar 1 lata pamatkapitālu līdzšinējo 2000 latu vietā, mazkapitāla SIA ir kļuvušas populāras. Lursoft pētījuma dati liecina, ka, piemēram, 2011.gadā Latvijā reģistrētas 11 657 mazkapitāla SIA, kas veido teju 70% no visām gada laikā reģistrētajām SIA, savukārt pērn, lai gan reģistrēts nedaudz mazāks skaits SIA ar samazinātu pamatkapitālu nekā 2011.gadā, to popularitāte īpaši nav kritusies. 2012.gadā Latvijā dibinātas 15 753 SIA, no kurām 10 939 jeb 70% bijušas mazkapitāla.

Kā zināms, reģistrējot mazkapitāla SIA, jaunajam uzņēmējam jārēķinās, ka ar laiku sava rūpala pamatkapitāls būs jāpalielina, kā to nosaka Komerclikums. Tiesa gan, likuma pantos netiek atrunāts, cik īsā vai ilgā laika posmā pamatkapitāla palielināšana jāveic, tieši tādēļ Lursoft veicis pētījumu, lai noskaidrotu, cik aktīvi uzņēmēji palielina mazkapitāla SIA pamatkapitālu, un uz kādām summām tas visbiežāk tiek palielināts.

Vairāk nekā pusei no mazkapitāla SIA, kurām palielināts pamatkapitāls, palielināšana veikta pērn

Apkopotie dati liecina, ka tikai 18,36% no visām līdz šim reģistrētajām mazkapitāla SIA ir palielināts pamatkapitāls. Visaktīvāk pamatkapitāls palielināts 2010.gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA, kur no 4 888 SIA ar samazinātu pamatkapitālu tas palielināts 1 127 jeb 23,05%, savukārt. Īpaši naski uzņēmēji bijuši pagājušajā gadā, kad no visām mazkapitāla SIA, kurām palielināts pamatkapitāls, palielināšana veikta 2 973 jeb 55,38%. Iespējams, augstā aktivitāte izskaidrojama ar faktu, ka pirmos gadus pēc komersanta dibināšanas uzņēmēji izvēlējušies nogaidīšanas taktiku, lai izvērtētu sava biznesa attīstības potenciālu nākotnē, savukārt, pērn, redzot, ka nākotne zīmējas pozitīvā gaismā, izvēlējušies par labu līdzekļu ieguldīšanai pamatkapitāla palielināšanā.

Mazkapitāla SIA

Pamatkapitālu lielākoties palielina uz 2 000 latu

Analizējot datus par to, uz kādu summu uzņēmēji visbiežāk izvēlas palielināt mazkapitāla SIA pamatkapitālu, redzams, ka 83,12% gadījumos pamatkapitāls palielināts uz 2 000 latu, kas nozīmē, ka komersants kļuvis par “pilntiesīgu” SIA. Jāteic, ka šādi rezultāti liek domāt, ka daudzus apņēmīgus cilvēkus no komersanta dibināšanas līdz šim ir atturējis tieši augstais pamatkapitāla slieksnis, savukārt tā samazināšana ļāvusi tiem, kuri savu ideju ilgu laiku klusībā lolojuši pie sevis, sasparoties un uzsākt uzņēmējdarbību. Jānorāda, ka no visām mazkapitāla SIA, kurām līdz šim palielināts pamatkapitāls, 599 palielināšana veikta uz summu, kas lielāka par 2000 latiem, savukārt 170 SIA ar samazinātu pamatkapitālu tā palielināšana kopš reģistrācijas brīža veikta pat vairāk nekā vienu reizi.

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšana

Mazkapitāla SIA pamatkapitālu palielina pat līdz vairākiem miljoniem latu

Lursoft pētījuma rezultāti liecina, ka netrūkst arī tādu uzņēmumu, kuri savulaik darbību uzsākuši kā mazkapitāla SIA, bet patlaban to pamatkapitāls pēc palielināšanas mērāms ne vairs tūkstošos, bet gan miljonos.

Par absolūtu rekordistu uzskatāms 2011.gadā reģistrētais SIA GreenDeck, kurš darbību uzsācis ar 200 latu pamatkapitālu, bet jau četrus mēnešus pēc reģistrācijas tas palielināts uz 2,3 miljoniem latu. SIA GreenDeck vienīgais īpašnieks ir Ēriks Kursišs, kuram vēl bez šī uzņēmuma pieder 25% kapitāldaļu SIA Plastic Technologies. Iesniegtais 2011.gada pārskats liecina, ka reģistrācijas gadā GreenDeck strādājis ar 5129 latu apgrozījumu, gadu noslēdzot ar 502 latu lieliem zaudējumiem. Vadības ziņojumā norādīts, ka SIA GreenDeck pamatdarbības veids ir koka-plastmasas kompozītmateriālu terases dēļu tirdzniecība un tirdzniecības zīmes GreenDeck popularizēšana Latvijas tirgū. 2011.gada beigās uzņēmums iesaistījies arī jaunā projektā – Biokompozītmateriālu pētniecības institūta izveidē.

Otrs mazkapitāla SIA, kurš pēc palielināšanas var lepoties ar pamatkapitālu, kas pārsniedz miljonu latu, ir SIA Zemgales enerģijas parks. Gluži tāpat kā GreenDeck, arī Zemgales enerģijas parks reģistrēts 2011.gadā. Uzņēmuma dibinātāja ir Iveta Mināte, kura sākotnēji pamatkapitālā ieguldījusi 1 latu, ar laiku to palielinot līdz 2 000 latu. 2012.gada augustā par uzņēmuma īpašnieku kļuvis SIA EcoSigma, kurš Zemgales enerģijas parka pamatkapitālu palielinājis līdz 1,002 miljoniem latu. Lursoft datu bāzēs publicētā informācija liecina, ka SIA EcoSigma īpašnieks pastarpināti ir Luksemburgā reģistrētais Latvian Estates S.A., kuram Latvijā kopumā pieder trīs uzņēmumi – SIA Ecofarm, SIA UNICAP un SIA M & M Land.

Pēdējā iesniegtajā gada pārskatā norādīts, ka SIA Zemgales enerģijas parks pamatdarbības sfēra ir starpniecības pakalpojumi. 2011.gadā uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķinā publicētas vien izmaksu pozīcijas, tostarp pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, administrācijas izmaksas, līdz ar to arī gads noslēgts ar 6 600 latu zaudējumiem.

Trešā lielākā mazkapitāla SIA, kuras pamatkapitāls pēc palielināšanas ir mērāms ar vairākām nullēm, ir 2010.gadā reģistrētais SIA EM Innovations. Uzņēmuma sākotnējais pamatkapitāls reģistrācijas brīdī bijis 3 lati, bet patlaban tas sasniedzis 1 miljonu latu. Uzņēmumu 2010.gadā dibinājis Edgars Milgrāvis, bet pēc tam to savā pārziņā pārņēmis Aigars Maļinovskis, kurš arī palielinājis SIA EM Innovations pamatkapitālu. Kopš 2011.gada 23.devembra EM Innovations vienīgais īpašnieks ir SIA NEWINVEST, kas, savukārt, pieder EM Innovations valdes loceklim Intaram Sondaram. 2011.gadā datu apstrādes un uzturēšanas uzņēmums SIA EM Innovations strādājis ar 3 834 latu apgrozījumu, gadu noslēdzot ar 239 latu lielu peļņu.

*dati apkopoti uz 22.02.2013.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*