Lursoft news

Vekseli varēs izdot arī elektroniski

2013. gada 27. februāris

Turpmāk vekseļa devējs vekseli varēs izdot ne tikai papīra formātā, bet arī elektroniski. To paredz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā trešdien, 27.februārī, konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstītie grozījumi Vekseļu likumā.

Patlaban noteikts, ka vekseļi ir tikai papīra formā noformējami vērtspapīri. Tāpat tikai papīra formā tiek vesta vekseļu protestu grāmata, kā arī tiesā iesniegts pieteikums par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vekselis, tā noraksts un vekseļa protesta raksts.

Izmaiņas likumā nepieciešamas, jo šāds regulējums, kas uzskatāms par morāli novecojušu un neatbilstošu mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, liedz vekseļa devējam izmantot iespēju vekseli izdot elektroniski, norāda likumprojekta autori Tieslietu ministrijā.

Likumprojekts nosaka, ka elektroniskais vekselis ir vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā, un atbilst elektronisko dokumentu izstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Tāpat likumprojekts nosaka elektroniskā vekseļa noformēšanas, aprites, glabāšanas un noprotestēšanas kārtību, kā arī elektroniskā vekseļa spēkā esamības nosacījumus. Apstiprinājumu par valsts nodevas samaksu šādam vekselim varēs pievienot gan kā elektronisku dokumentu, gan kā ieskanētu papīra formas maksājuma uzdevumu.

Ieviešot vekseļa elektronisko formu, vekseļa turētājs vai viņa pārstāvis lūgumu izdarīt vekseļa protestu notāram varēs iesniegt elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu. Pieņemot neapmaksāto elektronisko vekseli protestēšanai, elektroniskā vekseļa protesta akta noraksts kopā ar elektroniskā vekseļa apliecinātu norakstu būs jāuzglabā papīra formā.

Par grozījumiem Vekseļu likumā trijos lasījumos vēl jālemj Saeimai.

 

Informāciju sagatavoja: Saeimas Preses dienests

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*