Lursoft news

Ar Lursoft atbalstu izdota grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri”

2013. gada 20. februāris

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 91.gadadienā, 15.februārī, notika grāmatas “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesas. Valsts kontrole” atvēršanas svētki.

Līdz ar grāmatas iznākšanu ir pabeigts komentārs pie trīs no astoņām Latvijas Republikas Satversmes nodaļām. Projekta ietvaros paredzēts pirmo reizi Latvijas vēsturē sniegt Latvijas Republikas Satversmes detalizētu skaidrojumu (komentāru), tādēļ šobrīd tiek gatavoti arī citu Satversmes nodaļu komentāri. Grāmata iznāk Latvijas Universitātes zinātniska projekta ietvaros, un lielākā daļa no projektā iesaistītajiem autoriem ir Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes augsti kvalificētie mācībspēki. Satversmes komentāru zinātniskā projekta vadītājs ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors Ringolds Balodis, bet projekta ietvaros kopumā savus spēkus apvienojuši jau četrdesmit pieci pieredzējuši juristi.

Esošā izdevuma redkolēģijā darbojās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris (redkolēģijas vadītājs), bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba, profesore un Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova, profesors Aivars Endziņš un profesors Jānis Rozenfelds.

Grāmatas izdošanu atbalstījis viens no pieredzes bagātākajiem Latvijas IT nozares uzņēmumiem – Lursoft –, kura moto jau vairāk nekā divdesmit gadus ir “Esi informēts!”. Lursoft valdes priekšsēdētāja Iluta Riekstiņa: “Lursoft jau vairākus gadus izstrādā, attīsta un uztur ar tieslietām saistītas informācijas sistēmas un, ņemot vērā arī mūsu uzņēmuma saukli, uzskatījām, ka iesaistīšanās grāmatas izdošanas līdzfinansēšanā būtu viens no veidiem, kā sniegt atbalstu sabiedrības informēšanā. Vairākus grāmatas eksemplārus plānojam dāvināt bibliotēkām un citām iestādēm, sniedzot iespēju visiem interesentiem iepazīties ar izdevumu, un tajā ietvertās zināšanas izmantot savā ikdienas darbā.” Nākotnē Lursoft plāno turpināt aizsāktās tradīcijas un iesaistīties aizvien jaunos projektos, kuru mērķis ir sabiedrības izglītošana un informēšana, atzīst Lursoft valdes priekšsēdētāja I. Riekstiņa.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*