Lursoft news

Saeima lemj par grozījumiem uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

2013. gada 18. februāris

Ceturtdien, 14. februārī, Saeimā pirmajā lasījumā tika apstiprināti grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), ar ko paredzēts samazināt nodokļu maksāšanas administratīvo slogu uzņēmējiem.

Likumprojekts paredz, ka UIN atlaides piemērošanai informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību Valsts ieņēmumu dienests iegūs no Lauku atbalsta dienesta, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Grozījumi likumā ir sagatavoti, lai arī turpmāk tiktu saglabāts neitrāls UIN režīms attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanu, proti, ienākumi, kas gūti no šo vērtspapīru atsavināšanas turpmāk arī netiktu aplikti ar UIN, savukārt zaudējumu gadījumā, tos nevar ņemt vērā, nosakot uzņēmuma apliekamo ienākumu. Ņemot vērā to, ka, sākot ar 2013. gadu, šāda nodokļa piemērošanas kārtība ir piemērojama arī attiecībā uz akciju atsavināšanu, tad zaudējumus, kas radušies līdz 2012. gada 31. decembrim no vērtspapīru pārdošanas, izņemot zaudējumus no ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru pārdošanas, var segt hronoloģiskā secībā no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma.

Lai nodrošinātu komersanta finansiālo stabilitāti kredītiestāžu maksātnespējas gadījumos, likumprojekts paredz, ka par kredītiestādes parādu nodokļu maksātājs var samazināt ar UIN apliekamo ienākumu jau brīdī, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par kredītiestādes bankrota procedūras uzsākšanu.

Tāpat likumprojekts paredz, ka nodokļu parāds likuma izpratnē ir tikai tad, ja kopējais nodokļu (arī nekustamā īpašuma nodokļa) parāds pārsniedz 100 latus. Tādējādi tiek nodrošināts, ka nodokļu maksātājam nav šķēršļu piemērot attiecīgās nodokļu normas, ja nodokļu parāds ir nenozīmīgs.

Lai veicinātu ražošanas nozares attīstību, likumprojekts tiek papildināts ar prioritārajām apstrādes rūpniecības nozarēm, kurās atbalstāmo investīciju projektu ietvaros veiktajām investīcijām tiek piemērota UIN atlaide.

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.