Lursoft news

Aktualizēts Profesiju klasifikators

2013. gada 20. februāris

Valdība otrdien, 19.februārī, vienojās veikt izmaiņas Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā.

Saskaņā ar Latvijas veļas ražotāju asociācijas, komersantu, Latvijas Jūras administrācijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumiem Profesiju klasifikatorā iekļautas jaunas profesijas dažādās jomās, t.sk., Informācijas drošības vadītājs, Informācijas sistēmas drošības speciālists, Videoinženieris, Veļas šūšanas operators, Vājstrāvu sistēmu montieris. Jauno profesiju nosaukumu un kodu izmaiņas atspoguļotas noteikumu pielikumā tabulas veidā.

Vienlaikus Profesiju klasifikators papildināts ar sešiem profesiju standartiem – Zobu higiēnists, Podologs, Pārtikas kvalitātes speciālists, Fizioterapeits, Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris, Kokvedēja automobiļa vadītājs. Visi profesiju standarti ir saskaņoti ar darba devējiem, darbinieku pārstāvjiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām.

Lai gan profesiju standartus iekļauj Profesiju klasifikatorā, bet to mērķi ir atšķirīgi salīdzinājumā ar Profesiju klasifikatoru, tad MK noteikumos ir nodalītas Profesiju klasifikatora un profesiju standartu obligātās pielietošanas jomas. Tas nepieciešams, lai būtu skaidrs, kādās jomās tos pielieto.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

LM atgādina, ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo mājas lapas adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts, u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja: LR Labklājības ministrija

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.