Lursoft news

Ir sākusies pieteikšanās Nodokļu atbalsta pasākumam

2012. gada 3. oktobris

No šā gada 1. oktobra nodokļu parādniekiem ir iespēja nokārtot saistības ar valsti, izmantojot Nodokļu atbalsta pasākumu, kas paredz atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parādu slogu un rast iespēju valsts budžetā saņemt nenomaksātos nodokļu parādus.

„Šīs programmas mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu, lai sekmīgāk varētu attīstīt uzņēmējdarbību. Tāpat šis pasākums nodrošinās papildu ieņēmumus valsts budžetā, ko valdība varētu novirzīt prioritāro pasākumu realizācijai – demogrāfijas veicināšanai un ceļu infrastruktūras sakārtošanai,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Nodokļu atbalsta pasākums ir vienreiz veicama aktivitāte nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim ir veikuši nodokļu pamatparāda un 10% soda naudas samaksu.

Nodokļu atbalsta pasākums ir attiecināms uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli, muitas nodokļiem, uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dabas resursu nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Pasākumā varēs piedalīties nodokļu maksātāji ar parādiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies līdz 2011. gada 1. septembrim un līdz 2012. gada 1. oktobrim nav samaksāts.

Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli Finanšu ministrija (FM) aicina iedzīvotājus interesēties pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, vai tā līdz šā gada 1. oktobrim ir pieņēmusi domes saistošos noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu tās administratīvajā teritorijā.

Pieteikšanās nodokļu atbalsta pasākumam sākas 1. oktobrī un ilgs līdz 2012. gada beigām. FM aicina nodokļu maksātājus savlaicīgi vērsties nodokļu administrācijā (Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vai pašvaldībā), paredzot laiku informācijas pieprasījumam, jo 2012. gada beigas attiecas uz iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, nevis informācijas pieprasījumu.

Ministru Kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” paredz šādu darbību secību:

  1. Nodokļu maksātājs pieprasa informāciju (aizpildot noteikumu 1.pielikuma formu) nodokļu administrācijai par uz Nodokļu atbalsta pasākumu attiecināmo nodokļu parādu summu sadalījumā pa nodokļu veidiem;
  2. Nodokļu administrācija sniedz informāciju par nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu, nokavējuma naudu un soda naudu, nosūtot to nodokļu maksātājam (daļēji aizpildīta noteikumu 2. pielikuma forma);
  3. Nodokļu maksātājs pārliecinās, ka nodokļu administrācijas sniegtā informācija sakrīt ar viņa grāmatvedības ierakstiem un iesniedz iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, norādot nodokļu veidus, kuriem vēlas piemērot nodokļa atbalsta pasākumu (aizpilda saņemto noteikumu 2. pielikuma formu līdz galam un iesniedz VID vai pašvaldībā);
  4. Nodokļu administrācija izvērtē iesniegumu par dalību nodokļu atbalsta pasākumā un pieņem lēmumu par tā piemērošanu vai atteikumu gadījumā, ja iesniegums iesniegts pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Nodokļu administrācija lēmumā nosaka nodokļu parāda samaksas termiņu, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • nodokļa atbalsta pasākuma maksājums sadalāms vienādās daļās un veicams reizi mēnesī;
  • nodokļa atbalsta pasākuma mēneša maksājums ir vismaz 50 lati vienā nodokļu veidā;
  • maksimālais samaksas termiņa pagarinājums ir 60 mēneši;
  • nokavējuma nauda netiek piemērota.

Veicot maksājumu nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros attiecībā uz VID administrētajiem nodokļiem, nodokļu maksātājs maksājuma mērķa laukā norāda lēmuma par Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu identifikatoru, lai nodrošinātu, ka Nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros veiktais maksājums tiek attiecināts uz iecerēto mērķi.

Pēc nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu samaksas pilnā apmērā nodokļu administrācija pieņem lēmumu par nokavējuma un 90% soda naudas dzēšanu.Ja nodokļu maksātājs nepilda nodokļu atbalsta pasākuma lēmuma ietvaros uzņemtās saistības, nodokļu administrācijai ir tiesības pēc trešā kavētā maksājuma atcelt lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un uzsākt piedziņas darbības vispārējā kārtībā.

Papildus informācija: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_atbalsta_pasakums/

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*