Lursoft news

Paredz veikt grozījumus likumā par grāmatvedību

2012. gada 12. oktobris

Ceturtdien, 11. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi likumā par grāmatvedību, lai saskaņotu likumu normas un sakarā ar Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu atceltu likuma pārejas noteikumos paredzēto grozījumu spēkā stāšanos.

Tāpat ar grozījumiem likumā paredzēts iekļaut normu attiecībā uz pārskata gada ilgumu un tā beigu datumu speciāli mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, tādējādi savstarpēji saskaņojot likuma un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma prasības.

Pēc likumprojekta pieņemšanas biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, lai tās varētu izmantot iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, būs nepieciešams pamatoties uz divu gadu datiem: tām būs nepieciešams izvērtēt gan iepriekšējā gada faktisko apgrozījumu (ieņēmumus) no saimnieciskajiem darījumiem, gan kārtējā gada plānoto apgrozījumu (ieņēmumus) no saimnieciskajiem darījumiem.

Papildus informācija:

Likumprojekts: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40264603

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*